בג"ץ דחה את העתירה לשינוי החלטת עוזר הרשמת בקשר לפסילת עו"ד גדרון כבורר

בג"ץ 6444/23 ד"ר תמר מרים בינו נ' עוזר רשמת האגודות השיתופיות בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בפני כבוד השופט אלרון, כבוד השופט כשר וכבוד השופטת רונן.

 

תמצית

עתירה לחיוב עוזר רשמת האגודות השיתופיות (להלן: "עוזר הרשמת"), והאגודה השיתופית נהריה כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה"), לנמק מדוע לא תבוטל החלטת הרשמת בדבר עיכוב הליך הבוררות ואי-פסילת הבורר בהליך.

רקע

העותרים הינם בעלי נחלה באגודה משנת 2007. לאחר אי-מתן המלצה מטעם האגודה לקבלת מגרש בהרחבה, נתגלע סכסוך מתמשך בין העותרים לאגודה, כך שהאגודה פנתה להליך של בוררות. מאז, התחלפו מספר בוררים בהליך, בשל טענות שונות של ניגוד עניינים. בתאריך 14.2.2022 הורתה עוזרת הרשם, לבקשת האגודה, למנות את עו"ד גדרון כבורר בתיק. ביום 28.3.23 הגישו העותרים לעוזר הרשמת בקשה להעברת עו"ד גדרון מתפקידו, בטענה כי גדרון הביע את עמדתו לגבי סיכויי התיק לפני ששמע את טענות הצדדים, כך שגיבש כבר את עמדתו. בנוסף, טענו הבוררים כי בניגוד לאמרותיו של גדרון, הוא מחויב להחלטות הבוררים הקודמות.

בתאריך 28.5.23 הגישו העותרים בקשה לעיכוב הליך הבוררות, והוסיפו טענה חדשה, בדבר ניגוד עניינים של עו"ד גדרון, נוכח טענתם לפיה עו"ד גדרון מצוי בניגוד עניינים בהיותו ב"כ של החטיבה להתיישבות בעניינים שונים, בעוד שהועלו מצדם טענות רבות נגד החטיבה להתיישבות במסגרת הליך הבוררות. ביום 22.6.23 ניתנה החלטת עוזר הרשמת במסגרתה נדחתה בקשת העותרים להעברת עו"ד גדרון מתפקידו, בטענה כי החטיבה להתיישבות אינה צד להליך, כי עו"ד גדרון אינו כפוף להחלטת הבוררת הקודמת וכן נדחתה טענת העותרים כי גדרון גיבש את דעתו. על החלטה זו הוגש עתירה זו.

דיון

א.    ניגוד עניינים – הטענה בדבר קשריו של עו"ד גדרון עם החטיבה להתיישבות לא נכללה בגדר בקשת הפסילה, והטענה הועלתה לראשונה במסגרת הודעת העדכון, כחצי שנה לאחר המינוי. ההלכה היא כי צד שלא ידע על קיומה של עילת פסילה, אבל יכול היה לבררה באמצעות בדיקה סבירה ופשוטה, ככלל יהיה מנוע מלהעלות טענה זו לאחר שהבוררות החלה וניתנה הסכמתו למינוי הבורר. על כן, בשלב הנוכחי העותרים מנועים מלהעלות טענה זו.

ב.     שיהוי – מאז החלטת עוזר הרשמת חלפו חודשיים, מבלי שיש הסבר להשתהותם. מכאן, שדין העתירה להידחות ולו מחמת שיהוי.

ג.      כמו כן, דין העתירה להידחות בשל היעדר תשתית עובדתית מספיקה לצורך הכרעה בה. הטענה כי עו"ד גדרון משמש כבא כוח של אחד מהעדים בתיק, יכולה להקים ברמה העקרונית עילה לפסילתו. עם זאת, בנסיבות אלו, לא הונחה תשתית מספקת לצורך הכרעה בכך. מכתבי הטענות העיקריים לא ניתן ללמוד על קשר כלשהוא של החטיבה להתיישבות לעניין נשוא התביעה. כמו כן, מהודעת העדכון, שבה נטענה לראשונה הטענה בדבר ניגוד העניינים, לא ניתן להבין מהן הטענות המיוחסות לחטיבה להתיישבות ומדוע עו"ד גדרון יאלץ להכריע בהן במסגרת הסכסוך בין העותרים לאגודה.

הכרעה

העתידה נדחית, אין מקום להתערבות בהחלטתו של עוזר הרשמת.

ניתן היום, י"ב בטבת התשפ"ד (24.12.2023).

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: