ביהמ"ש דחה תביעת האגודה השיתופית חבצלת השרון לחייב המינהל בקיום חוזה למכירת מקרקעין

ה'פ 3298/04 מח' (י-ם), חבצלת השרון- אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע'מ ו- 57 אח' נ' מינהל מקרקעי ישראל

בפסק דין מאת בית המשפט המחוזי בירושלים דחה כב' השופט אהרון פרקש את בקשתה של חבצלת השרון- אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ (האגודה), להצהרה כי על מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לקיים חוזה שנחתם בינו לבין האגודה לפיו יוענק לאגודה פיצוי מוגדל בגין השבת מקרקעין בשטח של כ- 600 דונם למינהל[1]

הרקע לפרשה

עקב גל העלייה ההמונית מברה"מ לשעבר נוצרה מצוקת דיור בישראל והיה צורך להפשיר שטחים רבים של קרקעות שייעודן היה חקלאי ולשנות ייעודן למגורים. האגודה הייתה בעלת זכויות במקרקעין בשטח של כ- 600 דונם שייעודם היה חקלאי. בכדי שיהיה ניתן לשנות את ייעודם של המקרקעין במהירות קיבלה מועצת ממ"י החלטה על פיה תינתן לחוכרי הקרקע הטבה משמעותית- פיצוי מוגדל, בתמורה לוויתור על זכויותיהם. בין המינהל לאגודה נחתם חוזה לצורך הסדרת היחסים המשפטיים בקשר להשבת המקרקעין ולפיצוי המוגדל. עם זאת, נקבע בחוזה גם תנאי מוקדם לפיו, אם לא תאושר תוכנית בניין עיר כדין בתוך 8 שנים מיום חתימת החוזה יהא ויתורה של האגודה על המקרקעין בטל. לכאורה, בגין פרשנותו של החוזה שנחתם ובגין התנאי המקדים בו פרצה המחלוקת, שכן, לא הושלמה תב"ע כדין והמינהל דרש להשיב לאגודה את המקרקעין ללא הפיצוי המוגדל שנקבע בחוזה.

הדיון בבית המשפט

את פסק דינו החל כב' השופט בפרשנות הוראות החוזה וקבע כי המינהל למעשה לא היה מחויב לפעול לשינוי הייעוד בקרקע, כטענת האגודה, אלא היה רשאי לפעול למטרה זו על פי כל לוח זמנים שימצא לנכון. בנוסף קבע כב' השופט כי לא עלה בידי האגודה להוכיח כי המנהל התרשל בפעולותיו או כי הוא גרם להתמשכות הליכי האישור לתב"ע במחדליו.

יחד עם מסקנתו הסופית של בית המשפט על דחיית טענות האגודה הוסיף כב' השופט וקבע כי האגודה לא הוכיחה טענותיה כי המנהל לא פעל בשקידה ראויה לאישור התב"ע ובכך הפר את החוזה עימם, או כי המנהל גרם לסיכולו של התנאי המוקדם שנקב בחוזה והעלה תמיהה מדוע לא מצאה האגודה לנכון לפנות למינהל קודם לכן, בטרם חלפו 8 השנים שנקבעו בחוזה.
[1] ה"פ 3298/04 מח' (י-ם), חבצלת השרון- אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ ו- 57 אח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, פדאור- ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: