ביהמ"ש קבע כי סכסוכים בעלי אופי "חוקתי" לא ידונו בבוררות, ואין בהסכמת הצדדים להכשיר את הבוררות

ת"א (ב"ש) 047288-07-21 נוחומוביץ נ' שדה ניצן מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ. בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו, לפני כבוד השופטת גאולה לוין.

פסק הדין נסוב סביב בקשת הנתבעת לעכב את ההליכים בתובענה ולהעביר את ההליך לבוררות. 

סקירת פסק הדין באדיבותו של עו"ד צבי שני. 

- בוררויות - פירוש 'חוקתי' יידון בצמצום- ברירת המחדל בסכסוך באגודה לידון בבוררות2 
בקשת הנתבעת לעכב את ההליכים בתובענה ולהעביר את ההליך לבוררות, בהתאם לתקנון האגודה. בתביעה עתרו חברי האגודה ששויכו להם בעבר קרקעות לעיבוד חקלאי, לביטול החלטת האסיפה הכללית של האגודה, שעניינה חלוקה מחדש של שטחים חקלאיים בין חברי האגודה. 
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה ופסק: 
בהתאם להוראת החוק, מקום בו הוסכם למסור סכסוך לבוררות וצד להסכם מבקש לעכב את ההליכים בתובענה שהוגשה באותו סכסוך, ואותו צד היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות, בית המשפט יעכב את ההליכים. אם ראה בית המשפט טעם מיוחד שהסכסוך לא ידון בבוררות, עומד לו שיקול הדעת שלא לעכב את ההליכים. כאשר הסכם הבוררות הוא בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים, אין תוקף להסכם הבוררות. מעבר להוראות הדין הכללי, בדיני אגודות שיתופיות יש התייחסות ספציפית לבוררויות. עם זאת, בהתאם לדין ולהלכה הפסוקה, סכסוכים בעלי אופי "חוקתי" לא ידונו בבוררות, וגם הסכמת הצדדים לא תועיל להכשיר את הבוררות, אך המגמה הפרשנית ביחס למונח "חוקתי", נוטה, ככלל, לצמצום2 
במקרה זה האגודה קבעה בתקנונה מנגנון ליישוב סכסוכים. הסכסוך סביב הקצאת הקרקע  לחוק הבוררות, ולא לעניין 2 החקלאית בין חברי האגודה אינו סכסוך "חוקתי" לא לעניין סעיף ) לפקודת האגודות השיתופיות. אין בו עניין עקרוני הנוגע לאינטרסים ציבוריים 1(39סעיף רחבים, אלא מדובר בסכסוך פנימי, כספי בעיקרו. ההחלטה על אופן הקצאת שטחי האגודה, היא החלטה הנוגעת לעסקי האגודה. אופי הסכסוך נוגע למאפיינים הייחודיים של אגודה שיתופית, וראוי כי יתברר בפני הגופים האמונים על יישוב סכסוכים בתוככי אגודה שיתופית. על כן יש להורות על עיכוב הליכים והעברת התיק לבוררות.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: