ביהמ"ש אישר פסק בוררות לאור גישתו הממעטת להתערב בפסקי בוררות

בית משפט המחוזי בבאר- שבע, ת"א 3018-09 תלמי אליהו (קראוזה) מושב עובדים אגודה חקלאית נ' דוד בלחסן.
הרקע

דוד בלחסן (להלן: 'דוד') חבר בתלמי אליהו מושב עובדים- אגודה חקלאית (להלן: 'האגודה'), הגיש תביעה כנגד האגודה בטענה כי נטלה ממנו את חלקות המקרקעין שניתנה לו הרשות להשתמש בהן וכן את זכויות המים שלו, ללא התרעה מראש ומתוך המחשבה ש"נטש" את משקו. כמו- כן, טען דוד לפיצויים בגין נזק שנגרם לו עקב רשלנות האגודה.

בהסכמת הצדדים הועברה התביעה לבוררות, ובפסק הבוררות שניתן נקבע כי לא הוכח שדוד "נטש" את משקו ולפיכך לא היה לאגודה מקום ליטול את חלקות המקרקעין וזכויות המים של דוד; אך בנוגע לדרישת הפיצויים נקבע שלא הוכח נזק לשם קביעתם, ועל זאת הגיש דוד ערעור.

בפסק הבוררות שניתן בערעור נקבע כי לא ניתן לקבוע פיצויים היות ולא הוכח קשר סיבתי בין הנזק הנטען לבין התרשלות האגודה, אך כן נפסקו פיצויים חליפיים מכוח שיקולי צדק, דבר אשר נמצא בסמכות הבורר, ומכאן בקשת האגודה לביטול חלקי של פסק הבוררות.

 

דיון והכרעה

האגודה טענה כי בעת הגשת התביעה טען דוד לנזק צופה פני עתיד ולא העלה כל טענה באשר לעבר ובנוגע לפיצויים בגין דמי שימוש בקרקעות. על- כן, הפיצוי החליפי שנפסק הוא בגין נזק אשר נתבע לראשונה בערעור ללא מתן רשות, דבר אשר מהווה חריגה מסמכות הבורר. בנוסף טענה האגודה כי הפיצוי החליפי שנפסק חושב באומדן לא מדויק ובהסתמך על שנה אחת בלבד מתוך שלוש וחצי השנים שהושכר המשק ולכן יש לבטל את החלק הרלוונטי בפסק הבוררות.

דוד טען לעומתה כי בהתאם להלכה הפסוקה, ביהמ"ש נמנעים מלהתערב בהליכי בוררות אלא אם נגרם עיוות דין משמעותי כלפי בעלי הדין. הבורר סבר שיש לנהל את ההליך באופן שיאפשר עשיית צדק אף אם בביהמ"ש אין זה אפשרי, ועל כן אל לביהמ"ש להתערב בפסק הבוררות.

ביהמ"ש קבע שכפי שהבורר פירט, יש להבדיל מהליך בבית המשפט שם כבול היושב בדין לכללים נוקשים, לבין הבורר לו נתונה הסמכות למנוע תוצאה שאינה צודקת. ועל-כן הבורר קבע כי בפני הבוררת עמדו הנתונים שאפשרו הגעה לתוצאה של פיצוי צודק לדוד.

כמו- כן, ביהמ"ש קבע כי האגודה לא הוכיחה פגיעה מהותית בכללי הצדק הטבעי, בתקנת הציבור או בנסיבות אשר יצדיקו התערבות של ביהמ"ש בניגוד לגישה המקובלת הממעטת להתערב בפסקי בוררות.    

עוד אישר ביהמ"ש את הסכום שנפסק לפיצוי החליפי למרות שהאומדן איננו נקי מספקות.

 
סיכום

ביהמ"ש דחה את בקשת האגודה לביטול החלק הרלוונטי מפסק הבוררות.

נפסק צו להוצאות דוד בסכום כולל של 5,000 ₪ .

ניתן ביום ז' שבט תשע"ד, 08.01.2014, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: