ביהמ''ש דחה את עתירת חברת נאות דורית, לביטול תוצאות מכרז לאיסוף אשפה במועצה המקומית אלקנה

בית המשפט המחוזי בירושלים עא 11525/07 נאות דורית בע''מ נ' המועצה המקומית אלקנה המקומית אלקנה ואן ארוד 2005 בע''מ

 

 

העובדות הרלוונטיות: 

המועצה המקומית אלקנה פרסמה ביום 11.10.07 מכרז לאיסוף ופינוי אשפה. בתנאי המכרז נקבע כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יהיה ביום 25.10.07.

ביום 1.11.07 הוכרזה אן ארוד כזוכה במכרז, וביום 5.11.07 נחתם בין המועצה המקומית אלקנה ואן ארוד הסכם לביצוע העבודות נשואות המכרז.

נאות דורית עתרה לבית המשפט לעניינים מקומיים באריאל לביטול תוצאות המכרז והכרזתה כזוכה במכרז.

עתירתה נדחתה ומכאן הערעור.

 

טענותיה של נאות דורית: 

אן ארוד אינה עומדת בדרישות המכרז לעניין ניסיון קודם וכן הטעתה את המועצה המקומית אלקנה ונקטה בתכססנות בכל הנוגע לעמידתה בדרישות אלו, לראייה מציגה נאות דורית את העובדה כי אן ארוד הוקמה רק ביום 8.11.05, כך שלא ייתכן שהיא בעלת ניסיון של שנתיים בעבודות פינוי פסולת, במועד הגשת ההצעות (25.10.07). נאות דורית מוסיפה כי גם אם ניתן לעמוד בדרישת הניסיון באמצעות מנהלה של אן ארוד, הרי שלא הוכח כי למנהלה של אן ארוד או למקום עבודתו הקודם, חברת חן המקום, יש את הניסיון הנדרש.

 

ההסכם עם מפעיל אתר פסולת, שצירפה אן ארוד אינו חתום כנדרש, אלא רק על ידי חותמת, וללא חתימה. כמו כן ההסכם חסר פרטים אקוטיים כגון תאריך וכן צורף להסכם מסמך הדורש ערבויות במידה וההסכם ייחתם, דבר אשר לטעמה של נאות דורית, מעיד על כך שההסכם לא נחתם.

 

אן ארוד אינה עומדת גם בתנאי הסף שעניינו קיומו של רישיון עסק, שכן להצעה צורף רישיונו של מנהל החברה ולא של חברת אן ארוד עצמה.

טענותיהם של המועצה המקומית אלקנה ואן ארוד:

המכרז קובע במפורש כי ניתן לייחס לאן ארוד את ניסיונו של מנהלה.

 

רישיון עסק בר תוקף היה קיים מזה כחודשיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז ורק בשל טעות טכנית הוא לא צורף להצעה, על כן יש לראות בכך פגם טכני בלבד הניתן לתיקון ואשר אין בו כדי לפסול את ההצעה.

 

באשר לחוזה עם מפעיל אתר הפסולת, אן ארוד טוענת כי מיושם בפועל ההסכם שלא נחתם כראוי עם האתר, וניתן ללמוד מכך כי הסכם נחתם, כנדרש בתנאי המכרז.

 

נאות דורית לא צירפה את שאר מתמודדי המכרז כמשיבים לעתירה ועל כן דין העתירה להדחות על הסף.

 

בין כה וכה דין הצעתה של נאות דורית להיפסל, שכן היא הורשעה בעבר בעבירות פליליות בגין אי שמירה על איכות הסביבה.

  

בית המשפט פסק כי:

המועצה המקומית אלקנה רשאית לקבל את המסמך המעיד על קיומו של רישיון עסק בשלב מאוחר יותר, גם כאשר אן ארוד לא הציגה רישיון עסק במועד כתוצאה מטעות טכנית.

 

נאות דורית לא הצליחה להוכיח את טענתה כי אן ארוד נהגה בתכססנות והונתה את המועצה המקומית אלקנה כשהציגה ניסיון קודם שלא היה לה.

 

מהמסמך שצירפה אן ארוד למכרז שבו מפורט ניסיונם של מנהלה ושל חברת חן המקום, עולה כי מנהלה וחברת חן המקום הנם בעלי הניסיון הדרוש לצורך התמודדות במכרז. מכל מקום דין הטענה להדחות שכן היה על נאות דורית להעלותה כבר בעתירה שהגישה לבית המשפט לעניינים מקומיים באריאל. משלא נטען הדבר בבית משפט קמא, לא ניתן להעלות טענה זו כעת, בשלב הערעור.

 

בית המשפט אף דחה את טענת נאות דורית כי אין הסכם חתום בין אן ארוד לאתר פסולת, כמבוקש בתנאי המכרז.

 

לסיכומו של דבר הערעור נדחה במלואו, ועל כן התייתר הצורך שבית המשפט ידון בטענותיהם של המועצה המקומית אלקנה ושל אן ארוד.

 

נפסק כי נאות דורית תשא בהוצאות המשפטיות של המועצה המקומית אלקנה ושל אן ארוד בסך של 15,000 ₪ בחלוקה שווה.

 ניתן ביום  17/08/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: