ביהמ"ש חייב את חבר המושב כפר שמואל לשלם מיסי וועד מקומי כ- 20,000 ₪

בבית משפט השלום ברמלה בפני כב' השופט זכריה ימיני. תא"מ 8753-10-09 ועד מקומי כפר שמואל נ' חיים מאיר שפר
הרקע

החל משנת 2004 קיימים במושב כפר שמואל ועד מקומי וועד אגודה כשני גופים נפרדים, כאשר עד שנה זו מילא ועד האגודה אף את תפקיד הועד המקומי.

כעת, טוען הועד המקומי, כי בני הזוג שפר לא שילמו כספי מיסים לוועד, ולכן פונה הוועד לביהמ"ש בבקשה לחייב את שפר לשלם לוועד כספים בשיעור של כ – 28 אלף ש"ח. הוועד מבהיר כי החוב נובע מ- 90%-95% מיסי ארנונה ועוד 5%-10% השתתפות בהקמת מועדון נוער והרחבת כביש הגישה ליישוב, בתוספת רִבית והצמדה. כמו כן, טוען הוועד, כי שפר אינו זכאי לקיזוז כלשהו מחובו היות והחוב לא התיישן.

מנגד, טוען שפר, כי אינו צריך לשלם עבור השירותים שקיבל מהתובע מכיוון שקיים ספק בחוקיוּת חיובים אלו. לטענתו, בין השנים 1999-2009 הוא שילם כ- 31 אלף ש"ח עבור מיסי הוועד, כך שהיום יש לו יתרת זכות בחשבון, ואם יש חוב כלשהו קודם יש לקזז את הזכות שקיימת לו.

כמו כן, טוען שפר, כי הועד הנוכחי נבחר בשנת 2004, ואין הוא רשאי לתבוע חוב אשר נצבר טרם תקופה זו, ולכן יש להפחית את החוב הנדרש טרם בחירת הועד. שפר מבסס את טענתו על כך שהועד המקומי אשר נבחר ב- 2004 הינו אישיות משפטית שונה מהועד המקומי אשר היה לפני כן, שהרי האחרון מילא תפקידו בנוסף לועד המקומי אף כוועד אגודה.

כמו כן, טוען שפר, כי בהתאם לאמור בחוק ההסדרים, במידה וההחלטות המאשרות את שיעור הארנונה ניתנות לאחר ה- 1/12 יש להחיל את שיעורי הארנונה של השנה החולפת בתוספת העדכון הקבוע בחוק. מכך, משמע, כי יש להחיל את שיעורי הארנונה של טרום 2004 מבלי לשנות אותם.

בנוסף, טוען שפר כי על חוב בסך 5,350 ₪ משנת 2002 חלה התיישנות ולכן הוא פטור מלשלמו. כמו כן, טוען שפר, אף להתיישנות החוב בסך 4,689 ₪ משנת 2003 בעקבות התיישנות.

דיון והכרעה

ביהמ"ש דן בהרשאת הועד המקומי לגבות מיסים אשר תקופת חיובם חלה טרם בחירת הועד, ומבהיר, כי כל עוד הישוב שומר על מסגרתו כישוב שיתופי, הועד המקומי נשאר אותה אישיות משפטית גם אם מתחלפים חבריו. כלומר, במקרה מעין זה אין מדובר באישיות משפטית אחרת, אלא באותה אישיות משפטית שהשתנו חבריה.

במקרה דנן, מבהיר ביהמ"ש, אין כל עדות לשינוי באופי המושב, שהרי טרם שנת 2004 היו לועד שתי סמכויות: האחת, סמכות של ועד האגודה אשר שאב סמכויותיו מדיני האגודות השיתופיות, והשנייה, סמכות של ועד מקומי אשר שאב סמכותיותו מפקודת המועצות המקומיות ומִצו המועצות האזוריות. משבחר המושב להפריד את זהות האנשים הנבחרים לועד האגודה ואת זהות האנשים הנבחרים לועד המקומי, לא שינה את מהותו של הועד המקומי, אלא שינה את זהות האנשים המכהנים בועד המקומי. ביהמ"ש מוסיף ומדגיש, כי הליך זה דומה למועצה אזורית אשר נִתחלפו נבחריה, ואף על פי כן - המועצה נשארת אותה אישיות משפטית. בהתאם לדברים אלו, פוסק ביהמ"ש, הועד הנוכחי רשאי לגבות חוב אשר נוצר טרם בחירתו, ויכול להסתמך על הארנונה אשר הטיל הועד הקודם בעת שכיהן בכפל תפקידים, כוועד האגודה וכוועד מקומי.

כמו כן, קובע ביהמ"ש, כי הואיל ולא מדובר בהטלה ראשונה של ארנונה על סוג הנכס המצוי בתחום הועד המקומי, אלא על המשך גביית ארנונה על פי מה שהיה בשנים הקודמות של אותו ועד מקומי, יכול הועד המקומי להטיל ארנונה תוך כדי הסתמכותו על הארנונה אשר הוטלה שנה קודם לכן. כלומר, אין צורך במתן אישור מעת השֹרים לצורך קביעת הארנונה.

בהמשך, מקבל ביהמ"ש את טענת ההתיישנות אשר העלה שפר כלפי החוב משנת 2002, ומדגיש כי בהתאם לאמור לעיל, הועד המקומי הנוכחי הינו המשך לוועד המקומי אשר היה לפניהם ואשר היה עליו לגבות את החוב הזה, ומשלא נעשה כן במועד הגבייה, התיישן חוב זה והינו בטל. לעומת זאת, קובע ביהמ"ש, החוב בסך 4,689 ₪ משנת 2003 אינו התיישן, הואיל ולא חלפו 7 שנים מיום היווצרות החוב עד יום הגשת התביעה.

 
סיכום

בימ"ש פוסק כי על שפר לשלם לוועד המקומי כ- 20 אלף ש"ח עבור מיסים אשר טרם שילם.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי שפר ישלם 7,500 ₪ שכ"ט עו"ד בנוסף להוצאות משפט מיום מתן פסק הדין עד יום התשלום בפועל.

ניתן ב- ט"ו אב תשע"ג, 22 יולי 2013

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: