ביהמ"ש מאשר את החלטת האסיפה הכללית של המושב למחוק את "חובות" החברים

בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני כב' השופטת - נשיאה הילה גרסטל. ה"פ 29763-07-12 מאיר כהן נ' ועד חקלאי פתחיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
הרקע

מאיר כהן, בעל זכויות בנחלה במושב פתחיה, וחבר ועד האגודה טוען כי בפברואר 2008 התקבלה באסיפה הכללית של המושב החלטה למחוק את יתרות החוב בחשבונות המוקפאים של כלל החברים, והחלטה זו מחריגה ומפלה את אלו אשר כרטיס החשבונות שלהם מצוי ביתר זכות, והוא ביניהם.

עוד טען כהן, כי החלטת האסיפה מנוגדת לתקנון האגודה, והיא נתקבלה בחוסר תום לב, מאחר וכרטיסיהם של מרבית חברי הועד אשר החליטו להביא את ההחלטה לאסיפה מצויים ביתרת חובה של סכומי כסף גדולים, מה גם שאף לפי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ("חוק גל"), אין שום גוף הרשאי למחוק חובות של חברים באגודה חקלאית, לא כל שכן למי שאינו חבר.

מנגד, טוען הועד, שהחובות אשר נמחקו במסגרת ההחלטה אינם חובות של ממש אלא ערבויות שהוא העמיד לחבריו תמורת הלוואות שנתקבלו מארגון הקניות של האיחוד החקלאית ומקרן החקלאות השיתופית בשנות ה-80, מאחר וחברי האגודה סירבו לערוב אחד לשני. עוד טוען הועד, כי קבלת ההחלטה נבעה מכך שחלק מהחברים שילמו ופרעו את חובם ישירות לגופים המממנים, מבלי שהדבר הובא לידיעת האגודה ונרשם בספריה, ומכך שגופים אלו פורקו וממילא לא דרשו עוד את פירעון חובות החברים שעוד נותרו חייבים.

לבסוף טוען הועד, כי בהחלטה נקבע שהאגודה תחייב כל חבר שחשבונו המוקפא מעל 10,000 ₪ בסך 5,000 ₪, וכי יתר החברים יקבלו זיכוי של 5,000 ₪ בחשבון השוטף, וכהן, אשר קיבל לידיו זיכוי בסך 5,000 ₪ התחייב בכתב כי לא יהיו לו טענות כלפי האגודה בהקשר זה.

 

דיון והכרעה

בית המשפט מצא את גרסת הועד, לפיה כרטיסי החוב כלל לא שיקפו נכונה את חובות החברים ומחיקתם הינה מחיקת מספרים חסרי משמעות שאינם מצביעים על חובות ממשיים, כקוהרנטית וסבירה בנסיבות העניין, ודי בה כדי להביא לדחיית טענותיו של כהן.

מעבר לכך, מאחר וכהן לא הפריך את עמדת הועד כי החובות שנמחקו כלל אינם חובות, ממילא יש לדחות את הטענה כי ההחלטה נתקבלה משיקולים זרים ויש בה משום הפליה פסולה, ולהפך, דווקא השארת הרישום על כנה עלולה להביא להפליה לרעה ולפגיעה בשוויון כלפי אלו שרשום להם חוב שאינו חוב ממשי.

לכל האמור צירף בית המשפט את השיהוי הרב של למעלה מ-4 שנים בין קבלת ההחלטה באסיפה לבין הגשת התובענה, ואת העובדה שכהן כלל לא הזכיר בתובענתו ובתצהיריו את העובדה שהוא התחייב בכתב שלא יהיו לו טענות בעניין כלפי האגודה.

 
סיכום

בית המשפט דחה את תובענתו של כהן, וחייב אותו בהוצאות הועד בסך של 7,500 ₪.

 

ניתן ב-ד' אייר תשע"ג, 14 באפריל 2013, בהיעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: