ביהמ"ש קיבל את ערעורו של קיבוץ געש על החלטה שלא לאשר תכנית לבניית יחידות דיור

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת זהבה בוסתן. עת"מ 43485-06-12 קיבוץ געש אגודה שיתופית נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ואח'
הרקע

קיבוץ געש אגודה שיתופית (להלן: "הקיבוץ") יזם תוכנית בינוי לבניית יחידות דיור ולהגדלת שטחן של יחידות דיור שבנייתן אושרה בשנת 2007.

תכנית הבינוי אושרה על ידי הועדה המקומית אך נדחתה על ידי ועדת המשנה הנקודתית של הועדה המחוזית. על החלטת ועדת המשנה הוגשה, על ידי שני חברי ועדה, בקשה לקיים דיון נוסף בפני מליאת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה. במהלך 2012 התקיים הדיון הנוסף במליאת הועדה המחוזית ובסופה, הוחלט לאשרר את החלטת ועדת המשנה.    על החלטה זו הוגשה עתירה זו.

לטענת הקיבוץ דינה של ההחלטה להתבטל ועל תכנית הבינוי להתאשר משני נימוקים עיקריים:

א. כיום אין להיזקק עוד להסכמת הועדה המחוזית לצורך אישור תכנית הבינוי, מאחר ולאור חוק התכנון והבניה מוסד התכנון המוסמך בלעדית לדון ולאשר תכנית בינוי, הוא הוועדה המקומית.

ב. התכנון החל בקיבוץ געש הוא תכנון מקיף שנערך במסגרת מספר רב של תכניות. הואיל ותוכנית הבינוי מבקשת להוציא מהכח אל הפועל תכניות אלה, ללא כל סטיה, החלטת הוועדה אינה סבירה.

מנגד, לטענת הועדה המחוזית יש להורות על סילוק העתירה על הסף מחמת איחור ושיהוי בהגשתה. כמו כן, לשיטתה, יש להורות על סילוק העתירה על הסף גם לאור ההלכה הקובעת כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות מוסד התכנון ואינו מתערב בשיקול דעתו אלא אם נפלו בהחלטה פגמים מתחום המשפט המנהלי, ובמקרה דנן לא נפלו פגמים מעין אלו.

לגופו של ענין, טענה הועדה המחוזית כי תוכנית הבינוי המוצעת שונה באופיה מהכוונה של תוכנית המתאר וכי היא חסרה את הפירוט המתבקש לצורך הוצאת היתר בנייה.

 

דיון והכרעה

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בכלל המסמכים, ביהמ"ש בא לכלל מסקנה כי דין העתירה להתקבל, מהטעמים הבאים.

לענין טענת השיהוי, ביהמ"ש דחה טענה זו מאחר ובפרק הזמן שחלף מאז מתן ההחלטה ועד להגשת העתירה לא ניתן היה להתרשם כי הקיבוץ זנח את עתירתו, ואף לא נטען כי צד ג' כלשהו שינה את מצבו לרעה כתוצאה מהשיהוי.

באשר לטענת הועדה אודות סטיית תוכנית הבינוי מכוונת התוכניות התקפות, קבע ביהמ"ש כי אין להקיש משנות ה-80 לשנת 2014 ויש להתאים את התוכניות למציאות ולצרכי החיים המשתנים של חברי הקיבוץ.תוכנית היא דין, ובפרשנות תיכנונית יש ליישם את כללי הפרשנות הננקטים בפירוש הדין. את הדין יש לפרש בהתאם לתקופתו, וליישבו עם המשמעות ההגיונית והטבעית של הדברים. תוכנית הבינוי ביקשה לאשר את הבינוי המקובל כיום בקיבוצים ובכך אין סטייה מתוכנית המתאר. על כן, קבע ביהמ"ש כי נפלה שגגה בהחלטת הוועדה המחוזיתבדחותה את תוכנית הבינוי שעה שקבעה כי היא סוטה וחורגת מהוראות התוכניות התקפות.

ביהמ"ש הוסיף כי הועדה המחוזית אישרה את תוכנית הבינוי הקודמת משנת 2007 ואיפשרה על ידי כך להוציא היתרי בנייה מכוחה ומכוחן של אותן תוכניות החלות על מקרקעי הקיבוץ לגביהן היא טוענת עתה כי אינן מפורטות דיין.ביהמ"ש ציין שתמוה הדבר כי בעבראימצה הועדה פרשנות תכליתית וגמישה של תוכנית המתאר, אך אין היא פועלת בדרך זו גם עתה.

בעניין טענת הקיבוץ כי אין להיזקק עוד להסכמת הועדה המחוזית לצורך אישור תכנית הבינוי, ביהמ"ש קבע כי טענה זו חסרת בסיס, ולאור חוק התכנון והבניה,סמכויות הועדות המקומיות הינן חלקיות ומוגבלות, ואין בהן כדי לשנות תפיסה תכנונית שלטת, לפיה קביעת תשתית התכנון הנורמטיבית הבסיסית היא בידי הוועדה המחוזית.

לבסוף, קבע ביהמ"ש כי לא נפלו פגמים מנהליים, כפי שניסה לטעון הקיבוץ, בהחלטת הועדה המחוזית.

ביהמ"ש קיבל את העתירה וביטל את החלטת הוועדה המחוזית.

 
סיכום

ביהמ"ש קיבל את העתירה באופן שהחלטת הוועדה המחוזית לפיה נדחתה תוכנית הבינוי האמורה - בטלה.

לאור המצב התכנוני ואישור הזכויות בתכנית הבינוי הקודמת משנת 2007, הורה ביהמ"ש כי הדיון יחזור לוועדה המחוזית, על מנת שתחליט אם לאשר את תוכנית הבינוי כפי שהוגשה או לאשר בניה בשטח של מצומצם יותר, כפי שאושר בעבר.

כמו כן, נפסק כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז תישא בהוצאות הקיבוץ ובשכר טרחת עורך דינו בסך של 25,000 ₪.

ניתן ב- כ"ג אדר תשע"ד, 23 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

לאתר קיבוץ געש

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: