ביה"ד הורה על עריכת שימוע נוסף לגננת אשר הושעתה מתפקידה עקב חשש לאלימות מצדה כלפי אחד מילדי הגן ביישוב גבעת ניל"י

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בפני כב' השופטת עפרה ורבנר, נציגת עובדים שרה בן איתמר ונציג מעסיקים רוני נין נון. סעש (חי') 26291-02-14 פלונית נ' מדינת ישראל- משרד החינוך ונציבות שירות המדינה.
הרקע

הגננת הינה עובדת הוראה בעלת וותק בהוראה של 12 שנים, ומזה חמש שנים משמשת כגננת בגן ביישוב גבעת ניל"י. כארבעה חודשים לפני הגשת התביעה דנן, קיבלה מפקחת משרד החינוך מסרון ממרכזת הגנים במועצה אזורית אלונה ומפסיכולוג הגן כי הם זקוקים לה בדחיפות לאור מקרה קשה שאירע בגן.

האירוע הקשה תואר ע"י גננת בגן סמוך, לדידה היו דחיפות חוזרות ונשנות של ילד שנעשו ע"י הגננת, ליד מתקן המים בגן, כאשר הילד נופל וחוזר לעמוד והגננת צועקת עליו. הגננת זומנה לשימוע טרם קבלת ההחלטה על השעייתה הדחופה, בו היא טענה כי הילד המדובר הינו ילד בעייתי שיש לו קושי עם גבולות. לגרסתה, היא לא דחפה את הילד אלא הרחיקה אותו בכך שהניחה עליו את היד.

 מיד לאחר השימוע, הגישה המפקחת תלונה במשטרה ונמסרה לגננת הודעה על השעייתה הדחופה. מכיוון ובהודעת ההשעיה הופיעו עובדות שכלל לא הובאו לפני הגננת בעת השימוע היא פנתה למנכ"לית משרד החינוך במכתב בו ציינה, כי לדעת הורי ילדי הגן העניין לא נבדק כראוי ע"י משרד החינוך ואף צירפה ממצאי בדיקת פוליגרף המצביעה על צדקת גרסתה. מנכ"לית משרד החינוך האריכה בתגובה את השעייתה של הגננת ב-16 ימים נוספים, ובמהלכם הגישה הגננת לביה"ד לעבודה בקשה לביטול ההשעיה הדחופה, ושם נקבע כי עניינה של הגננת יוחזר למנכ"לית משרד החינוך על מנת שתשקול בשנית את עניין הארכת ההשעיה.

כחודש לאחר מכן, הודיעה המשטרה לנציבות שירות המדינה כי פתחו בחקירה כנגד הגננת בגין תקיפת קטין וחסר ישע ע"י האחראי לו. נציב שירות המדינה קבע, כי טיעוניה של הגננת במישור העובדתי, לרבות בדיקת הפוליגרף, מקומן להתברר במסגרת ההליך הפלילי, ועל כן החליט על השעייתה לתקופה של 4 חודשים, במהלכם יתברר האם יוגש כתב אישום כנגד הגננת או שייסגר התיק.

 

דיון והכרעה

הגננת טענה כי נציבות שירות המדינה לא זימנה אותה לשימוע והתבססה על הליך שימוע במסגרת ההשעיה הדחופה, אשר היה רצוף פגמים, ומבלי שניתנה לה האפשרות להעלות טענותיה, וכן שהחלטתו התקבלה ללא כל נימוק והסבר. בנוסף, טענה הגננת כי מאחר והגרסאות העובדתיות ביחס לאירוע אינן עקביות וכי המשטרה טרם סיימה חקירתה באותו אירוע ואף טרם החליטה האם להגיש כנגדה כתב אישום, יש לבטל את השעייתה.

מנגד, המדינה טענה לעומתה כי נציב שירות המדינה רשאי להשעות עובד בטרם ניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו, כאשר העובד כבר העלה טענותיו לעניין ההשעיה הדחופה, וכאשר ניתנת לו הזדמנות לעשות כן לאחר מכן, כפי שנעשה בעניינו. עוד נטען, כי הנציב אינו אמור לבחון לגופו של עניין את השאלה האם הגננת ביצעה בפועל את המעשה המיוחס לה, אם לאו, ולכן פרק הזמן שנקבע להשעייתה הינו פרק זמן סביר לסיום פעולת החקירה ע"י המשטרה.

ביהמ"ש קבע כי אמנם קיימת לנציב המדינה סמכות שלא לערוך שימוע לעובד טרם הארכת השעייתו, לאחר שהלה העלה טענותיו בשימוע לפני ההחלטה על השעיה דחופה, אך במקרה דנן נפלו פגמים רבים בשימוע שנערך לגננת,, המצדיקים עריכת שימוע בעל פה לפני נציב שירות המדינה. בנוסף קבע ביה"ד, כי באיזון הוראות החוק וקיומו של שימוע- גם אם לקוי, במסגרת הליך להשעיה דחופה, וכן באיזון מהות המעשה הנטען כלפי הגננת-  אין מקום לבטל את ההשעיה באופן מידי אלא יש מקום לערוך לגננת שימוע בעל פה לפני ניצב המדינה.

 
סיכום

נקבע כי יש לזמן את הגננת לשימוע בעל פה בתוך 14 ימים, וככל ולא תוזמן הגננת לשימוע בתום תקופה זו, תבוטל ההשעיה.

לא נקבעו הוצאות.

ניתן ביום ד' אדר ב' תשע"ד, 06/03/2014, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: