ביה"ס "מעיין" של עמותת "מקום להיות" בקיבוץ גבעת ברנר יהיה סגור גם בשנת הלימודים תשע"ד

בבית משפט העליון בפני כב' כבוד השופטת ד' ברק-ארז. בר"ם 5776/13 עמותת מקום להיות - בית הספר "מעיין" נ' מנכ"ל משרד החינוך
הרקע

עמותת "מקום להיות" מפעילה משנת תשע"א בית ספר "מעיין", בי"ס יסודי, המבוסס על עקרונות השיטה האנתרופוסופית. בתחילה הוקם בי"ס זה בקיבוץ רבדים, אולם כעת מיקומו בקיבוץ גבעת ברנר. בי"ס זה מופעל מספר שנים ללא קבלת רשיון ממשרד החינוך, אשר דחה מדי שנה את הבקשה לרשיון מטעמים פדגוגיים, תכנוניים ובטיחותיים, ואף הוציא צו סגירה לבית הספר.

הואיל והעמותה לא קיבלה היתר להפעלת ביה"ס בשנת הלימודים תשע"ד היא ערערה לביהמ"ש המחוזי, תוך בקשה לביטול צו הסגירה אשר ניתן לביה"ס. ביהמ"ש המחוזי דחה את העתירה, וקבע כי העמותה לא הצביעה על שינוי נסיבות המצדיק את התערבותו, שעה שאף העמותה עצמה אינה חולקת על כך שלא ניתן לה רישיון לשנת הלימודים תשע"ג. ביהמ"ש הוסיף והדגיש, כי העמותה עשתה דין לעצמה והפעילה את ביה"ס בשנת הלימודים תשע"ג חרף העובדה שלא היה בידיה רישיון לעשות כן.

כעת, מגישה העמותה בקשת רשות ערעור בפני ביהמ"ש העליון על פסיקתו של ביהמ"ש המחוזי, ומבקשת מתן סעד זמני עד להכרעה בענין. לטענת העמותה, השארת צו הסגירה על כנו תייתר את ההליכים שננקטו על-ידיה בוועדת הערר, ותחסום את האפשרות להפעיל את בית הספר בשנת הלימודים תשע"ד, גם אם הערר שהגישה יתקבל ויינתן רישיון לבית הספר. בנוסף, מציינת העמותה, כי החלטה מעין זו תפגע בכ-70 הילדים הרשומים ללימודים בבית הספר לשנה הקרובה, אשר יוותרו ללא מסגרות חינוכיות.

מנגד, טוען משרד החינוך כי אין כל זיקה בין צו הסגירה שהוצא כנגד ביה"ס לבין הערר התלוי ועומד כנגד ההחלטה לדחות את הבקשה האחרונה שהוגשה לקבלת רישיון להפעלתו, שהרי צו הסגירה ניתן משום שבית הספר הופעל בלא רישיון במהלך שנת הלימודים תשע"ג, ולא בשל דחייתה של בקשת הרישיון לשנת הלימודים תשע"ד. לטענת משרד החינוך, משמעותה האמיתית של הבקשה ל"הקפאת" צו הסגירה הינה עקיפת הליכי הערר, באופן שיאפשר את פעילותו של בית הספר חרף העובדה שמעולם לא ניתן לו רישיון כדין.


דיון והכרעה

 ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי החוק אוסר על אדם פתיחה וקיום של בי"ס מבלי שיש לו רשיון לכך. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי החוק מתיר למנכ"ל משרד החינוך לצווֹת על סגירת בי"ס אם הוא נוכח כי ביה"ס מתנהל ללא רשיון.

כמו כן, מסביר ביהמ"ש, כי על הנזק הנגרם כתוצאה מסגירת ביה"ס אין לעמותה להלין אלא על עצמה, שהרי היתה העמותה מודעת לכך שהיא מפעילה את ביה"ס ללא רשיון, וחרף זאת התעקשה להיערך לפתיחת שנת הלימודים תשע"ד. לא רק זו, מדגיש ביהמ"ש, אלא שהעמותה התמהמהה בהגשת הבקשה למתן רשיון ואף המתינה 3 שבועות קריטיים להגשת הערר, בעוד ש"שעון החול" לקראת פתיחת שנת הלימודים הולך ואוזל. התנהגות זו, מבהיר ביהמ"ש, מהווה נסיון של העמותה לקבוע עובדות בשטח ונסיון להנציח עובדות אלו ע"י הגשת פנייה לביהמ"ש בדקה ה-90.

בנוסף, מסביר ביהמ"ש, כי הינו מודע לכך שלהחלטה על סגירת בית הספר יש השפעה על 70 הילדים המצפים לשנת הלימודים בו, ותחייב למצוא להם מסגרות חינוכיות הולמות ללא שהות להתארגנות לכך. יחד עם זאת, מחליט ביהמ"ש, כי בנסיבות בהן בית הספר פועל ללא רישיון וללא פיקוח, וכאשר פתיחתה של שנת הלימודים בבית הספר לא תבטיח בהכרח את האפשרות להשלים את הלימודים בה, אף שקילת עניינם של התלמידים אינה מטה את הכף לכיוון ההפוך.

בהתאם לדברים אלו מחליט ביהמ"ש להשאיר את צו הסגירה של בי"ס "מעיין" בקיבוץ גבעת ברנר על כנו.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את הבקשה של עמותת מקום להיות וקובע כי צו הסגירה אשר הוטל על בי"ס המעיין יחול גם בשנת הלימודים תשע"ד.

ניתן ב- כ' באלול התשע"ג 26.8.2013.

לאתר קיבוץ גבעת ברנר

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: