ביטול החלטת בורר

שדמות דבורה מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ נ' שלמה ותרצה מרדכי

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 386/266/99

שדמות דבורה

מושב עובדים להתיישבות

שיתופית בע"מ

ע"י בא כוחה עו"ד משה גבע

מדרך העצמאות 17

חיפה 3100

- המבקש

- נ ג ד -

שלמה ותרצה מרדכי

ממושב שדמות דבורה

באמצעות ב"כ עו"ד מ. דינאי

מרח' קפלן 2

תל אביב

- המשיבים

ה ח ל ט ה

***************

ביום 17.6.01 התקבלה בקשת המבקש להבהרת החלטתי מיום 5.6.2001, כאשר לדעת המבקש נותר ספק באשר למשמעות ההחלטה, מאחר והבורר בהחלטתו דחה את תביעת המשיבים לקבלת מגרש 119, אולם מיד לאחר מכן איפשר למערערת לרכוש את המגרש על ידי הפקדת מלוא הסכום.

לטענת המבקש בהחלטתי דחיתי את תביעת המשיבים ולא ציינתי במפורש כי בוטלה גם זכות המערערים להפקיד את מלוא הסכום.

המשיבים פנו ביום 19.6.2001 וביקשו לברר את שיעור הסכומים שעליהם להפקיד בקופת האגודה לצורך הקצאת מגרש 119, וטענו כי בהחלטתי קבעתי שהנני משאיר את החלטת הבורר על כנה ככל שהיא מתייחסת לקבלת מגרש 119, וכי דחיתי רק את ערעורם של המשיבים בגין גובה התמורה.

לדאבוני חלה טעות בהדפסת החלטתי מיום 5.6.2001 היות ובהחלטתי נשמטה המילה "שלא".

בעת קבלת החלטתי חלף זמן ניכר מקיום הבוררות, והיה ברור בזמן הדיון בערעור כי אין אפשרות ליישם את מסירת מגרש 119 למשיבים היות ומגרש זה נמסר למשפחת קלע, ואין עוד אפשרות ליישם את החלטת הבורר בנושא זה.

לפיכך גם החלטתי בהחלטתי מיום 5.6.2001: "לגבי הנזק שנגרם לנתבע הנובע ממסירת מגרש 119 למשפחת קלע, מתברר כי לא התקיים כל דיון ממצה בנושא הנזק.

מדובר בנזק שלא הוכח, ולא נידון ולפיכך אם אכן סובר המערער כי נגרם לו נזק הרי כל שעליו לעשות להגיש תביעה בנושא ולהוכיח את הנזק".

לכן החלטתי זו אינה יכולה להתיישב עם אפשרות מסירת המגרש למשיב, ברור כי חל שיבוש בהדפסת החלטתי היות ולא יתכן כי יכול שיגרם נזק כאשר קיימת אפשרות שהמגרש ניתן להעברה למשיבים.

לפיכך הנני מורה על תיקון טעות הסופר שנפלה בהחלטתי ומורה הוספת המילה "שלא" שנשמטה בטעות בהדפסה ומורה על תיקון המשפט כדלקמן:

"לפיכך הנני מחליט שלא להשאיר את החלטת הבורר על כנה ככל שהיא מתייחסת לקבלת המגרש".

אורי זליגמן 54678313-/

ניתן היום 30.7.01

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: