בית המשפט ביטל את בחירתו של דני מורביה שנבחר לכהן כראש המועצה האזורית לכיש לקדנציה נוספת- באשמה שוחד בחירות!

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע- ה''פ 004040/09 זאב שלמה נ' מורביה דני, ועדת הבחירות מועצה אזורית לכיש ומר עלי פורטי
 

העובדות הרלוונטיות:

זאב שלמה התמודד בבחירות לראשות המועצה האזורית לכיש כנגד מורביה דני שהיה ראש המועצה המכהן, והתמודד על קדנציה נוספת.

זאב שלמה עתר נגד בחירתו של מורביה דני וביקש להצהיר על ביטול תוצאות הבחירות ולהורות על קיום בחירות חוזרות.

תוצאות הבחירות הראו כי מורביה דני קיבל 265 קולות יותר מאשר זאב שלמה. ובמושב לכיש הוענקו 217 קולות למורביה דני, לעומת 64 קולות שקיבל זאב שלמה. לכן, לו ניתנו 133 קולות לזאב שלמה, מתוך אלה שהצביעו בפועל למורביה דני, די היה בכך לגרום לשינוי התוצאות, ולבחירתו של זאב שלמה לתפקיד ראש המועצה האזורית לכיש.

 טענות זאב שלמה:

מורביה דני סלל את דרכו לראשות המועצה באמצעי פסול: מתן שוחד בחירות – התחייבות בלתי חוקית להימנע מהטלת ארנונה או מגבייתה, ביחס לשטחי מרעה שבסמיכות למושב לכיש.

לו ניתנו 133 קולות למבקש, מתוך אלה שהצביעו בפועל למשיב, די היה בכך לגרום לשינוי התוצאות, ולבחירתו של המבקש לתפקיד ראש המועצה.

.כבוד השופט אריאל ואגו:

בהתקיים ליקוי בהליך הבחירות העלול היה להשפיע על תוצאות הבחירות- בימ"ש רשאי להתערב ולבטל את הבחירות, ואף להכריז כי האדם שנבחר לראשות המועצה לא הוא שנבחר, אלא אדם אחר. הליקוי בענייננו הוכח בכך שקולות בוחרי מורביה דני הושגו שלא כחוק.

חבר מושב לכיש, גד נעמן, מחזיק באדמות המרעה בתחום המועצה האזורית לכיש ובקרבת המושב לכיש. אין חולק שלתושבי מושב לכיש יש אינטרס בכך שנעמן יהא המחזיק בשטחי המרעה הללו, שכן אם השטחים הללו יהפכו ל"שטח הפקר" ותתאפשר חדירת גורמים עוינים ומזיקים עלול להיפגע ביטחונם האישי, ובטחון רכושם.

על שטחי המרעה בהם מחזיק נעמן הוטלה ארנונה, והתגבש חוב ארנונה בהיקף של כ-2 מיליון ₪. נעמן פעל לביטול חיובי הארנונה, בתמיכת חברי המועצה. נעמן הבהיר כי אם דרישתו לביטול חובת הארנונה לא תענה הוא יאלץ לעזוב את שטחי המרעה.

עד לסמוך מועד הבחירות בינואר 2009, היה דני מורביה נחוש לפעול להטלת ולגביית הארנונה עבור שטחי המרעה, כחלק מתוכנית הבראה גירעונית של המועצה האזורית לכיש, ומתוך חיפוש מקורות מימון לקופת המועצה. בתחילת ינואר 2009 חל מהפך בלתי מוסבר בעמדתו, ומורביה דני נתן התחייבות במישור הארנונה שלא מתוקף סמכותו ושלא כדין.

במהלך התכנסות הנהלת הועד המוניציפאלי והחקלאי של מושב לכיש, על מנת לדון בבחירות הצפויות ולאפשר לבעלי זכות ההצבעה במושב לגבש עמדה ביחס לבחירתם, וכאשר סוגיית הארנונה וביטולה הנדרש על ידי נעמן, בתמיכת אנשי המושב, הייתה נושא מרכזי- התחייב מורביה דני שלא בסמכות, ובניגוד לדין, לוותר הלכה למעשה על גביית הארנונה שבמחלוקת, ועל הטלת חיובים עתידיים, כל זאת שעה שהדברים מצויים בהתדיינות משפטית, וכאשר אין לו גיבוי להתחייבות משום גורם מוסמך, לרבות המועצה עצמה, ונוסח ההתחייבות אף לא עבר ביקורת והערות של אנשי הייעוץ המשפטי של המועצה, כמתחייב.

תכליתה היחידה של ההתחייבות הייתה למשוך לצידו את קולותיהם של הנוכחים בהתכנסות, ודרכם את אלה של יתר המצביעים ממושב לכיש, בדרך של הבטחת טובת הנאה ישירה ומשמעותית לנעמן, ובעקיפין לכלל המצביעים, אשר יש להם אינטרס מובהק בהותרת נעמן כמחזיק שטחי המרעה כאמור.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה למתמודדים בבחירות לרשויות מקומיות, וכן הנחיות מנכ"ל משרד הפנים אוסרות נחרצות על חלוקת הטבות כאלה, והתחייבויות לתיתן, במהלך סיורי בחירות או בזיקה אליהם.

הוספת הסעיף בכתב יד, וחתימת דני מורביה על ההתחייבות הגורפת והבלתי כשרה, נעשתה משהבין שבדרך זו יוכל לרכוש את לב המצביעים במושב לכיש, אף אלה המתלבטים, ואשר עניין זה משמעותי עבורם ומהווה שיקול בדרך הצבעתם, והעדיף להדחיק או להתעלם מהמשמעות האמיתית של המעשה שבחר והסכים לעשותו בעיצומה של אותה ישיבה.

על רקע פער הקולות הקטן, לפיו הוכרעו הבחירות, וכאשר די בשינוי הצבעת 133 בעלי זכות בחירה כדי לשנות את התוצאה, ההיתכנות לכך שדפוס ההצבעה של אנשי מושב לכיש יכול היה לשנות את התוצאה, קיים ואינו עניין היפותטי.

אולם, מקום בו הסבירות שתוצאת הבחירות הייתה משתנה אלמלא הליקוי שווה לסבירות שהתוצאה הייתה נותרת בעינה, מן הדין הוא להעדיף את האינטרס הציבורי שבטוהר הבחירות, ולהורות על ביטולן כאשר נמצא ליקוי מהותי. גם מקום בו קיימת אפשרות של שינוי בתוצאות, שקשה או לא ניתן להעריך את סיכוייו, יבוטלו תוצאות הבחירות.

כאשר אנו באים לשקלל את הנסיבות והמערך העובדתי הרלוונטי לבחירות בקלפי הנדונה במושב לכיש- יכולה הייתה הצבעה אחרת ושונה במושב לכיש לשנות את תוצאות הבחירות ולהביא לבחירתו של זאב שלמה לראשות המועצה האזורית לכיש. 

בהיבט העקרוני לא היה הבדל מהותי בגישתם של מורביה דני וזאב שלמה. עם זאת, רק מורביה דני נתן בפועל התחייבות כתובה וגורפת, וממילא הוא היה היחיד, כראש המועצה המכהן, שיכול היה להתיימר ולתיתה מלכתחילה.

ממכלול הראיות עולה, כי הערכת הסיכויים שתוצאת הבחירות בלכיש הייתה שונה אלמלא הליקוי, באופן שהיה מביא לבחירת זאב שלמה דווקא, שקולה ומאוזנת אל מול הסיכויים שהתוצאה הייתה נותרת בעינה.

ובכל זאת, מן הדין לקבוע כי הליקוי עלול היה להשפיע על תוצאות הבחירות, ואין מדובר באפשרות רחוקה, אלא על אפשרות של שינוי בתוצאות שקשה או לא ניתן להעריך את סיכוייו.

לסיכומו של עניין, משהוכח קיומו של ליקוי מהותי שניתן להגדירו כשוחד בחירות מטעם מורביה דני למצביעים הפוטנציאלים במושב לכיש, וכן נקבע שליקוי זה היה עלול להשפיע על תוצאות הבחירות- הבחירות לראשות המועצה האזורית לכיש שהתקיימו ביום 20.1.09 ופועל יוצא גם תוצאות הבחירות הללו -  מבוטלות, ויש לקיים בחירות חוזרות לראשות המועצה, במועד ובהליך הקבועים בדין.

מורביה דני יישא בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד של זאב שלמה בסך של 20,000 ₪+מע"מ.

ניתן ביום 17 בדצמבר 2009.

לדף הבית של מועצה אזורית לכיש

לדף הבית של מושב לכיש

בית המשפט העליון פסק שדני מורביה ימשיך לכהן כראש מועצה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: