בית המשפט חייב את מע"צ לשלם 1.5 מיליון ₪ בגין נזקים אשר נגרמו לשטח מרעה במסגרת הרחבתו של כביש 90

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופטת ד"ר מיכל אגמון-רונן. ת"א 1975/09 עלי ויקטוריה נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל
רקע

התובעת עלי ויקטוריה הינה תושבת אליפלט אשר היתה ברת הרשאה מטעם רשות מקרקעי ישראל בשטח מרעה בגודל אלפי דונמים, אשר בו נהגה לרעות עדר שהיה ברשותה.

בשנים 2002-2003 ביצעה מע"צ עבודות להרחבתו של כביש מספר 90, אשר חצה את שטח המרעה. במסגרת העבודות, נבנה בין היתר קיר הפרדה בין נתיבי הכביש וכתוצאה מכך, נחסם המעבר בין שני חצאיו של שטח המרעה.

במסגרת תביעתה, תבעה עלי פיצוי של כ- 5.5 מיליון ₪ בגין מספר ראשי נזק וביניהם: נזק לציוד חקלאי שנגרם במהלך העבודות, עקירת עצי חרוב במסגרת העבודות, אבדן רווחים וירידת ערך המקרקעין שבו הייתה ברת הרשאה.

מנגד טענה מע"צ, כי הפקעת השטח לטובת הרחבתו של כביש 90 בוצעה כבר בשנת 2001 ומשכך, התיישנה עילת התביעה. עוד טענה מע"צ, כי ממילא הפריד כביש 90 בין שני חצאיו של שטח המרעה ועל כן לא נגרם לתובעת נזק נוסף בשל העבודות. כמו כן הכחישה מע"צ את הנזקים הנטענים למעט עקירת עצי החרוב, לגביהם טענה מע"צ כי כלל אינם שייכים לתובעת.

 

דיון והכרעה

בית קיבל את התביעה באופן חלקי.

לעניין התיישנות – ביהמ"ש קבע, כי הואיל וקיימות ראיות משכנעות לכך שהעבודות בכביש 90 נמשכו עד לשנת 2003, הרי שנזקי התובעת התהוו בפרק זמן שטרם התיישן.

לעניין הפיצוי בדבר אבדן ערך הקרקע – בית המשפט פסק, כי הואיל והתובעת הנה בעלת רישיון הדיר במקרקעין, היא אינה זכאית לפיצוי כספי כתוצאה מהפקעת השטח לטובת הרחבת הכביש שכן בהתאם להלכה הפסוקה, פיצוי מסוג זה יינתן רק לבעל זכות קניינית במקרקעין.

 

לעניין הנזקים לציוד חקלאי ולעדר – בית המשפט השתכנע במהימנותם של העדים מטעם התביעה ופסק כי הנזקים הנטענים אכן נגרמו כתוצאה מעבודתה של מע"צ בשטח. בית המשפט קיבל חלקית את חוות הדעת שהוגשה מטעם התובעת לעניין גובה הנזק ופסק פיצוי בסך כולל של 1,561,257 ₪.

 
סיכום
התביעה התקבלה בחלקה.

נפסק כי מע"צ תפצה את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מעבודות הרחבת כביש 90 בסכום של כמיליון וחצי ₪ ובתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה.

כמו כן פסק בית המשפט כי מע"צ תשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגובה 70,000 ₪.

 

ניתן ביום, ד' אדר תשע"ד, 06 מרץ 2014

 
 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: