בית המשפט חייב שוכר חלקה חקלאית במושב צור משה לשלם עבור שימוש במים להשקיית החלקה וקבע כי הוא זכאי להיטלי איזון שהתקבלו מרשות המים

בבית משפט השלום בכפר סבא בפני כב' סגנית הנשיאה רחל קרלינסקי. ת"א 2775/08 ארז ויסברוד נ' צור משה – מושב עובדים להתיישבות שיתופית
הרקע

ארז ויסברוד, שכר בשנת 1999 חלקה בת כ-27 דונם מחברי מושב צור משה, ובמסגרת הסכם השכירות הועברו לשימושו מכסות המים של המשכירים. בשל מחלוקת בעניין התשלום ערכו ארז והמושב פגישה בשנת 2003 וסיכמו על תשלום שונה עבור שימוש במים בשנים 2002-2003.

לטענת המושב, הסכום עליו סיכמו הצדדים בשנת 2003 נשאר כסכום המחייב לתשלום עד לשנת 2007, ולכן ארז, אשר לא מחה על החיובים הגבוהים יחסית להסכם משנת 1999, חייב למושב עוד כ- 25,066 ₪. בנוסף סבור המושב, כי ארז איננו חבר המושב, ולכן אינו זכאי ליהנות מהעברת ההיטלים שמעביר משרד החקלאות למושב, ומשכך, הכסף לו זכאים צרכני המים מטעם משרד החקלאות עובר למושב ולא אליו.

מנגד, טוען ארז, כי הוא מופלה לרעה שכן נגבה ממנו מחיר הגבוה ב-15% מהמחיר הנגבה משאר המחזיקים בחלקות המושב. לטענתו, בתום שנת 2003 היה על המושב לחזור להסכם משנת 1999 ולחייב על פי העקרונות הנקובים בו, שהרי ההסכם משנת 2003 נועד לשנה זו בלבד. בנוסף סבור ארז, כי כספי הסיוע לצרכני המים שהעביר משרד החקלאות למושב צריכים להיות מועברים אליו, ובגין זאת, הוא תובע החזר של כחצי מיליון ש"ח.

 
דיון והכרעה

בענין מחלוקת מחירי המים, מצא ביהמ"ש, כי ארז חישב את התשלומים לפי ההסכם משנת 1999, הזול מההסכם משנת 2003, אולם, בית המשפט פסק, כי ההסכם משנת 2003 הוא הקובע, הן מכיוון שלאחר מפגש זה לא נערך עוד מפגש בין הצדדים, והן מכיוון שבהסכם זה סוכם גם על תשלום עבור  שנים 2000-1. כמו כן, מציין בית המשפט, כי עקב תפקידו באגודת המים היה ארז בקיא בענייני המים, ולכן אדישותו לחיובי המושב במהלך השנים שחלפו מאז 2003, מעידים על קבלתם בלא סייג, ולפיכך, דוחה בית המשפט את טענותיו של ארז בדבר ההפרשים של מחירי המים וקובע, כי ההסכם הקובע לתשלום עבור שימוש במים בשנים 2003-2007 הוא ההסכם שנחתם בשנת 2003.

בהמשך עוסק ביהמ"ש בענין ההיטלים, וקובע, כי הואיל והמושב הסכים להסכם השכירות שבין ארז למשכיר, והיה מודע לכך שהוא זה ששילם את הכספים בעבור צריכת המים, היה עליו לראות בארז כמחליפו של בעל המשק החקלאי לצורך ההחזר המבוקש, ולא להיתלות בטענה כי ארז אינו נמנה על חברי המושב, שהרי ארז, המשתמש במים להשקיית שטחים לגידול חקלאי, מקיים בכך את התנאי הנדרש לקבלת הכספים ממשרד החקלאות, ולכן הוא זכאי לקבל את כספי הסיוע.

סיכום

בית המשפט פוסק כי על ארז לשלם למושב 25,066 ₪ בגין תביעת המושב להחזר החוב עבור דמי השימוש בחלקה, וכן יישא ארז בהוצאות משפט בסך 5000 ₪. בנוסף, פוסק בית המשפט, כי ארז זכאי להיטלים של משרד החקלאות לצרכני המים, ולכן המושב ישלם לו 4,760 ₪, והוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

 
ניתן ב- י' סיון תשע"ב, 31 במאי 2012.
 
לאתר מושב צור משה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: