בית המשפט מאפשר הגשת תביעה ייצוגית נגד מועצה מקומית קדימה-צורן בשל חיוב ארנונה עבור שטחים מעוגלים למטר רבוע מלא

בבית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת מיכל נד"ב. ת"צ 22518-02-12 נטלי ביטרן ואח' נ' מועצה מקומית קדימה-צורן
הרקע

בחודש פברואר 2012 הגישה נטלי ביטרן בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד מועצה מקומית קדימה-צורן להשבת חיובי ארנונה ששולמו ביתר, היות והמועצה חישבה כל חלק של מ"ר כמ"ר שלם, וזאת בניגוד לאמור בחוק, לפיו החיוב בתשלום ארנונה יחושב לפי תעריף החיוב במכפלת המטרים הרבועים. למעשה, המועצה "עיגלה" את השטחים מבלי שהוסמכה לכך.

המועצה הגישה בקשה לחדילת גביה חלקית, לפיה היא תחייב תשלום ארנונה לפי חישוב מדוייק של השטח, וזאת במטרה למנוע את הגשת התובענה הייצוגית, שכן חוק תובענות ייצוגיות מאפשר לביהמ"ש לא לאשר תובענה ייצוגית במידה והרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור.

נטלי דורשת כי ביהמ"ש יתנגד להודעת החדילה החלקית שכן בחוק מצוין שביהמ"ש ידון בבקשה בחלוף 90 ימים אך המועצה הגישה זאת לאחר 93 ימים מבלי שביהמ"ש אישר לה לעשות כן. נטלי מוסיפה וטוענת, כי במקרים דומים בהם הוגשו תובענות נגד רשויות, צוין כי במקרים בהם המעבר לשיטת החישוב המדויקת נמשך מספר חודשים, מבצעים הרשויות הפחתה מיידית של 2 מ"ר לכל חברי הקבוצה וזאת עד לעדכון השטח בסנטימטרים והתחשבנות סופית, ובכך נמנעת אפשרות של גביית יתר לאחר המועד הקובע. אולם, במקרה שלנו, המועצה המשיכה בגביית היתר עד לאחר מתן הודעת החדילה החלקית.

המועצה טוענת מנגד, כי 90 הימים להגשת הודעת החדילה נספרים החל מיום המצאת האישור ולא ממועד בקשתו, ובכך הם עמדו, ולכן יש לבטל את התובענה הייצוגית.

 
דיון והכרעה

 ביהמ"ש קובע כי יש להתיר הארכת המועד הקובע להגשת בקשה לאישור חדילה רק במקרים הראויים, ולכן, נדחתה טענת המועצה אשר הגישה באיחור של 3 ימים את הבקשה, מבלי שביקשה הארכה ומבלי שנימקה את סיבת איחור מתן הבקשה. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי החוק מתייחס במפורש לספירת 90 ימים החל ממועד הגשת בקשת האישור ולא ממועד המצאתו.

לבסוף, מציין ביהמ"ש, כי אף אם היה נעתר לבקשת ההארכה שהוגשה ע"י המועצה, לא היתה משתנה תוצאת ההחלטה, שכן המועצה לא עמדה בדרישת החוק לפיה "יוכח לביהמ"ש כי הרשות חדלה מהגבייה לכל המאוחר במועד הקובע". שהרי, המועד הקובע הוא מאי 2012, אך הרשות דרשה תשלום ארנונה לפי החישוב המעגל את הסכום כלפי מעלה גם עבור חודשי מאי-יוני, ללא ציון הסתייגות כלשהי או הודעת חדילה, וחדלה מגביית יתר רק ביולי 2012.

 
סיכום

בית המשפט לא מאשר את הודעת החדילה החלקית של המועצה, ומשאיר את התובענה הייצוגית על כנה.

ניתן ב- ל' תשרי תשע"ג, 16 אוקטובר 2012

לאתר מועצה מקומית קדימה-צורן

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: