בית המשפט מחק עתירה שהוגשה שכן קבע שמדובר בעתירה קולקטיבית

בבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, לפני כב' הנשיא אברהם אברהם, עת"מ 13205-07-19– עמותת עורכי דין למען משפט, חברה וצדק נ' מועצה אזורית עמק יזרעאל ואח'

פסק הדין הבא ניתן במסגרת תביעה בה משרדנו ייצג בהצלחה את הנתבעים.

בית המשפט מחק עתירה על הסף לאחר שהוגשה באופן קולקטיבי, ולא לחוד, כנגד 14 רשויות מקומיות מחמת אי התאמה בתשתית העובדתית ו/או המשפטית.

הרקע

העותרת היא עמותה, שפועלת לקידום מטרות שונות ובין היתר, הגשמת החזון והפוטנציאל הטמון בחוק חופש המידע, וקבלת מידע מהרשויות הציבוריות. אי לכך, היא הגישה עתירה, בה ביקשה מבית המשפט לחייב 14 רשויות מקומיות להורות לה לתת מידע ביחס לקרנות גמל של עובדיהן.

בעקבות כך, ביקשו 2 מהמשיבים להורות על מחיקת העתירה שכן לטענתם מדובר בעתירה קולקטיבית, המאגדת גופים שונים בעתירה אחת ועל כן דינה להימחק. עוד הפנו המשיבים לכך שהעותרת הגישה עתירה דומה בבית המשפט לעניינים מנהליים וזו נמחקה, שכן בית המשפט הורה לה להגיש עתירה נפרדת כנגד כל אחת מן הגופים שברצונה לקבל סעד כלפיו, תוך תשלום האגרה הדרושה. בהקשר זה טוענת העותרת כי אין בהגשת העתירה כנגד כל המשיבים כדי לפגוע בקיום ההליך באופן יעיל והגון.

דיון והכרעה

נקודת המוצא היא כי בית המשפט לא יידרש לעתירה המאגדת עניינים נפרדים, הכורכים תשתית עובדתית ו/או משפטית שונה, גם אם הם בעלי קווי דמיון בעניינים שונים. בעניינו, ישנם קווי דמיון אחידים בין הרשויות כך שכל אחת מהן היא רשות מקומית הממונה על חופש המידע שבה. יחד עם זאת, חרף קווי דמיון אלה, התשתית העובדתית ואולי גם המשפטית, בכל אחד מהעניינים עשויים להיות שונים, ומכאן שהבירור המשפטי/ עובדתי הדרוש לשם הכרעה בעתירה, עשוי להשתנות. לאור זאת, ראוי לברר כל אחד מהעניינים האלו בנפרד.

בית המשפט קבע שטענה נוספת שהעותרת העלתה, אשר נשענת על טעמים שביעילות שבהגשת עתירה קולקטיבית, הינה מופרכת, משום שאם יתקיים הדיון במלואו ביחס לכל רשות מ-14 הרשויות המקומיות, יהיה הדיון מורכב וסבוך יותר מכפי שהיה אילו התקיים דיון נפרד בכל אחד מן העניינים.  

סיכום

לאור האמור לעיל, ביהמ"ש הורה על מחיקת העתירה על הסף. בנסיבות העניין ביהמ"ש לא מצא לעשות צו להוצאות.

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: