בית המשפט מנע מקיבוץ בית זרע לשנות את אורח החיים בקיבוץ עד למתן החלטה בתובענה שהגיש נגדו עודד בן דב

בית משפט מחוזי נצרת בשא 001632/08 עודד בן דב נ' קיבוץ בית זרע

 

העובדות הרלוונטיות:

קיבוץ בית זרע מעוניין להעלות להצבעה מודל לפיו ישונה אורח החיים של הקיבוץ. בין היתר על פי המודל החדש תשונה חלוקת התקציב בין חברי הקיבוץ.

לבית המשפט המחוזי בנצרת הוגשה בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על קיבוץ בית זרע להעלות לדיון באסיפה הכללית ו/או לערוך הצבעה ולקבל החלטה בכל דרך שהיא, בדבר הפעלת התוכנית לשינוי אורחות החיים או חלוקת התקציב של הקיבוץ, עד לקבלת אישור רשם האגודות השיתופיות לשינוי תקנון קיבוץ בית זרע, או לחילופין  עד למתן פסק דין בתובענה העיקרית.

 

בנוסף, התבקש בית המשפט ליתן צו הצהרתי המורה כי אין כל תוקף למודל השינויים שמתכנן קיבוץ זרע, מתוך חשש לפגיעה בעקרונות השוויון בקיבוץ.

 

כב' השופט עאטף עיילבוני פסק כי:

עודד בן דב מתנגד לאופן שינוי אופי קיבוץ בית זרע ולא על זכותו של קיבוץ בית זרע לשנות את אופיו.

עם זאת עודד בן דב הגיש את הבקשה רק ביום בו אמורה ההצעה לעלות להצבעה באסיפה הכללית של הקיבוץ, למרות שעבר זמן ניכר מיום הפרסום על ההעלאה להצבעה.

על כן, דחה השופט את הבקשה לצו מניעה שיאסור על קיבוץ בית זרע להעלות את המודל להצבעה באסיפה הכללית.

עם זאת גם אם האסיפה הכללית תקבל את המודל החדש, יהיה על הקיבוץ להמתין עם הנהגת אורח החיים החדש בקיבוץ עד לקבלת פסק הדין בתובענה העיקרית.

 

השופט פסק כי כדי שצו מניעה זה ייכנס לתוקפו על עודד בן דב להפקיד כבטוחה בבית המשפט התחייבות עצמית של בלתי מוגבלת בסכום ובזמן, סך של 10,000 ₪ במזומן ו/או בערבות בנקאית וערבות צד ג' על סך 25,000 ₪, בלתי מוגבלת בזמן וצמודה למדד המחירים לצרכן.

כמו כן לא ניתן צו להוצאות.

ניתן ביום 03.07.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: