בית המשפט נתן למבקשים זכות להתגונן, בתביעה לסילוקם מגן אירועים המצוי בשטחי קיבוץ גבעת ברנר

בית משפט השלום רחובות א 2320/07 אריה הירשמן, יצחק לוי, שלי הירשמן, יוסף בורוביק, סמדר לוי, הגבעה בברנר אירועים בע''מ והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) בע''מ נ' קיבוץ גבעת ברנר, אגודה שיתופית

 

העובדות הרלוונטיות:

קיבוץ גבעת ברנר הגיש תביעה לסילוק יד, צו עשה וסעד כספי בסך של 2,261,703 ₪ נגד שבעת המבקשים.

בבקשה זאת שהוגשה על ידי אריה הירשמן, יצחק לוי, שלי הירשמן, יוסף בורוביק, סמדר לוי, הגבעה בברנר אירועים בע"מ והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) בע"מ, מתבקש בית המשפט למחוק מהתביעה את החברות הגבעה בברנר אירועים בע"מ והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) בע"מ, וכן להעניק לשאר המבקשים רשות להתגונן.

 

טענות קיבוץ גבעת ברנר:

קיבוץ גבעת ברנר השכיר לאריה הירשמן וליצחק לוי בהסכם שכירות בלתי מוגן, תוך קבלת ערבות של שלי הירשמן, יוסף בורוביק וסמדר לוי, גן אירועים, אשר נמצא בשטחי הקיבוץ לתקופה של 20 שנה, לצורך הפעלת גן אירועים.

החברות, הגבעה בברנר אירועים בע"מ והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) הוקמו בניגוד להוראות הסכם השכירות כדי לנהל את עסקי השוכרים.

השוכרים לא הפקידו ערבות בנקאית בניגוד לאמור בהסכם השכירות, יצרו חובות בסך כולל של 2,261,703 ₪, כאשר לא עמדו בתשלומי השכירות כלפי הקיבוץ וכן לא פרעו חשבונות חשמל, מים, הפרשי ריבית פיגורים, היטל השבחה.

על כן, מאחר והשוכרים לא שילמו את האמור בהסכם השכירות, זכאי קיבוץ גבעת ברנר לתבוע את סילוקם המיידי מגן האירועים ולקבל מהשוכרים את הסכומים שהובטחו לו בהסכם השכירות.

 

טענות המבקשים:

אריה הירשמן טוען כי השקיע מיליוני דולרים בגן האירועים לצורך הקמתו. במשך שנים נהג קיבוץ גבעת ברנר לערוך הסכמים להסדרת החובות, ולא כך הפעם.

באשר לערבות, הוסכם לאחר החתימה על הסכם השכירות כי בגלל שהירשמן השקיע את אותם סכומים בגן האירועים, תינתן לו ארכה בהפקדת הערבות.

על כן דרישת קיבוץ גבעת ברנר לסילוקו מהנכס אינה תמת לב, וכל רצונה הוא להביא לכדי שינוי הסכם השכירות.

קיבוץ גבעת ברנר יידע אותו רק בחודשים האחרונים על החובות שנצברו ובכך שלא הופקדה הערבות, וכן הקיבוץ מעולם לא התנגד להסדרים הכספיים שנעשו.

 

יצחק לוי, יוסף בורוביק, סמדר לוי, הגבעה בברנר אירועים והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) מבקשים מבית המשפט לתקן את כותרת התביעה, כך שמכתב התביעה יוסר שמן של החברות הגבעה בברנר אירועים והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006), זאת מאחר והן לא חתומות על שום מסמך מול קיבוץ גבעת ברנר ולכן תביעה נגדן לא אמורה להתברר בסדר דין מקוצר, אלא בסדר דין רגיל.

 

בית המשפט פסק כי:

כל שצריך על מנת להגיש תביעה בסדר דין מקוצר הוא להוכיח זכות לכאורה במקרקעין, כל זאת גם במידה וקיבוץ גבעת ברנר יבקש להגיש תביעתו אף נגד החברות הגבעה בברנר אירועים והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) אשר אינן צד להסכם השכירות שנחתם.

על כן, על פניו, אין למחוק את החברות לעיל מכתב התביעה. עם זאת, בתביעתו מבקש קיבוץ גבעת ברנר סעדים כספיים הנובעים מהסכם השכירות, כל זאת כאשר הקיבוץ בעצמו טוען כי החברות הוקמו בניגוד גמור לאמור בהסכם השכירות. קיבוץ גבעת ברנר לא יכול ליהנות משני העולמות, ברגע שהעלה טענה כי החברות הוקמו בניגוד להוראות ההסכם, אין לראות בהן חייבות מכוח הסכם שהן לא צד לו, לפחות לא דרך ההליך של סדר דין מקוצר.

באם התביעה הייתה לסילוק יד בלבד לא הייתה כל מניעה להשאיר את החברות הגבעה בברנר אירועים והגבעה בברנר אירועים וכנסים (2006) בכתב התביעה.

על כן, פסק בית המשפט כי יש מקום למחוק את כל כותרת התביעה וכי יש לברר את התביעה בסדר דין רגיל ולא בסדר דין מקוצר, כנגד כל המבקשים.

 

כן נפסק כי תשלום הוצאות ההליך ושכ"ט בסך של 3,500 ₪ בתוספת מע"מ, יקבעו בהתאם לתוצאות התיק העיקרי.

 

ניתן ביום 01.12.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: