בית המשפט פסק פיצויים לדוד לירן אשר נמנע ממנו להיכנס למועדון בקיבוץ רמת דוד בגלל צבע עורו

בית המשפט השלום בעפולה ת.א. 353-08-07, דוד לירן נ' קיבוץ רמת דוד (נמחק), רזידנט מיוזיק בע''מ

 

טענות הצדדים:

בליל 4.5.07, הגיע דוד לירן, בשנות ה-20 לחייו, לאחר שירות צבאי מלא, יחד עם מספר חברים, למועדון בשם "ורטיגו", אשר שכרה והפעילה חברת רזידנט מיוזיק בע"מ והמצוי בקיבוץ רמת דוד. לטענת דוד לירן, סלקטור שניצב בפתח התיר לחבריו להיכנס למועדון, אך לא התיר את כניסתו. חבריו של דוד לירן ניסו לדבר עם מפעילי המועדון במטרה להכניסו אך ללא הועיל. דוד לירן נאלץ לעזוב את המקום בבושת פנים. לאחר מספר דקות הצטרפו אליו חבריו שיצאו במחאה מהמועדון, למרות שכניסתם הותרה.

דוד לירן טוען כי במועדון מתרחשת סלקציה, המהווה הפליה פסולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א- 2000 (להלן: "החוק"). דוד לירן מוסיף עוד כי האירוע נתפס בין חבריו כהפליה על רקע היותו "שחור" דהיינו על רקע צבע עורו. בגין עוולה זו, עותר דוד לירן לפיצוי כספי בסך של 100,000 ₪, וכן לפרסום התנצלות בשני עיתונים מקומיים.

דוד לירן מציין עוד כי, שבועיים עובר לאירוע נשוא התביעה, נאסרה כניסתו על ידי הסלקטורית שעמדה בכניסה למועדון, ורק לאחר שיחה עם אחיו של מר אילן בן איש, אחד מבעלי המניות של רזידנט מיוזיק, ועובד בתפקיד ניהולי במועדון, הותרה כניסתו למועדון.

בעלי המועדון טוענים, כי ככלל המדיניות היא להכניס את האורחים כולם למועדון. מניעת כניסתם של אורחים למועדון אפשרית בשני תנאים בלבד, כשקיבולת המועדון מלאה או כשקיים חשש כי אורח עלול לסכן את חיי באי המועדון או לעבור עבירה פלילית. בגדרם של אלה נכנסים שתויים או מסוממים או אלה המסרבים לעבור בדיקה ביטחונית, בעלי התנהגות אלימה או פרועה וכיו"ב.

בענייננו, טוענים בעלי המועדון כי באירוע הראשון, הגיע דוד לירן למועדון בלוויית חברים, כשנודף ממנו ריח אלכוהול כבד והוא מתנהג כשיכור. מטעם זה סרבו אנשי האבטחה להכניס את דוד לירן למועדון.

בעלי המועדון מוסיפים וטוענים כי אין בעניין הנדון הפליה אסורה אותה ביקש למנוע החוק. לטענתם, דוד לירן גם לא טען לאילו מבין עילות ההפליה המנויות בחוק הוא מייחד את ההפליה  ויש לדחות את התביעה ולו מטעם זה בלבד.

 

דיון והכרעה מפי כב' סגן הנשיא יוסף בן חמו:

יצוין כי קיבוץ רמת דוד נתבע גם הוא מאחר והמועדון מצוי בשטח הקיבוץ. בפסק דין חלקי מיום 22.1.08, נמחק קיבוץ רמת דוד מהתביעה.  

בית המשפט הגיע לכלל מסקנה כי יש לקבל באופן חלקי את התביעה נגד המועדון. באשר לצחי בן איש, אחד מבעלי המניות של רזידנט מיוזיק, ועובד בתפקיד ניהולי במועדון, כאמור, דחה בית המשפט את התביעה בהעדר עילה.

המחוקק, מבהיר בית המשפט, בניסיונו להתמודד עם הבעיה החברתית של ההפליה, לרבות בכניסה למועדונים בבעלות פרטית, חוקק את החוק ובכך החיל את עקרון השוויון גם על עסקים פרטיים.

בעניינו, קובע בית המשפט, טוען דוד לירן כי הופלה בשל מראהו, לבושו ותסרוקתו, על פי "קפריזה של סלקטורית". אכן, בית המשפט אומר כי התרשם שבכניסה למועדון בוצעה סלקציה. בית הנשפט דחה את גרסת בעלי המועדון כי מדובר בסלקציה לגיטימית אשר נועדה לבודד מסוממים, שיכורים, אורחים שיש בהם כדי לסכן את מבקרי המועדון וכיו"ב. טענת בעלי המועדון, כי התובע הגיע שיכור ומסיבה זו לא נכנס, עומדת בניגוד מוחלט לעדויות בתיק.

בית המשפט הכריע כי אין מנוס מהמסקנה כי דוד לירן הופלה על רקע אישי. השאלה הדרושה הכרעה בתיק זה היא האם אכן הפלייתו של התובע עולה כדי הפליה פסולה כמשמעותה בחוק והאם התקיימו יסודות העוולה.

בעניינו, אומר בית המשפט כי מדובר בתובע בעל חזות מזרחית, כהה עור. לכן, קובע בית המשפט, אין ספק כי לירן דוד נמנה על קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בחוק, קרי- לפי ארץ מוצא. הנטל להוכיח כי לא כך הם פני הדברים, מוטל על בעלי המועדון, ובעלי המועדון לא הצליחו להרים נטל זה.

 

סוף דבר

התביעה כנגד צחי בן איש נדחית. דוד לירן ישלם לבן איש הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪.

התביעה כנגד רזידנט מיוזיק מתקבלת באופן חלקי. רזידנט מיוזיק תפצה את דוד לירן בסך של 10,000 ₪ בתוספת החזר הוצאות וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. הסכומים ישולמו על ידי חברת רזידנט מיוזיק בע"מ בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק  מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן ביום 5.1.09. 

לדף הבית של קיבוץ רמת דוד באתר ההתיישבות בגליל לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: