בנה של חברת קיבוץ שדות ים שנפטרה מסרב לפנות את הדירה בה התגוררה אמו

בבית משפט השלום בחיפה בפני סגנית הנשיא כב' השופטת אילת דגן. ת"א 31762-10-14 שדות ים נ' ימיני ואח'.

המדובר בבן של חברת קיבוץ שדות ים שנפטרה שהחליט להחזיק בביתה בקיבוץ יחד עם בת זוגתו. הקיבוץ הגיש תביעה זו לביהמ"ש להורות על סילוקו מן הדירה.

רקע

עידו הוא בנה של חברת קיבוץ שדות ים שנפטרה בדצמבר 2013. במהלך חייה לשושנה הייתה הרשאה למגורים בדירה בשטח הקיבוץ. לאחר פטירתה, עידו, שאינו חבר קיבוץ, החליט להחזיק בדירה יחד עם בת זוגתו וביתו.

הקיבוץ טוען שלעידו אין שום זכות על הדירה, הזכות על הדירות שייכת לקיבוץ בלבד בהיותו קיבוץ שיתופי, והזכויות של אמו פקעו בעת פטירתה. עוד הוסיף הקיבוץ, כי ככלל הוא מאפשר לקרובים של חבר קיבוץ שנפטר לעשות שימוש בדירתו למטרת אירוח מנחמים ופינוי חפציו עד 28 יום מיום הפטירה. הקיבוץ הסכים להאריך את הזמן עבור עידו וקבע כי עליו לפנות את הדירה ב30/04/14, אולם עידו מחזיק בדירה מבלי לשלם חשבונות ומסרב להתפנות למרות דרישה מפורשת מצד הקיבוץ. עקב חובתו של הקיבוץ לפי עקרון הקטנת הנזק, החל הקיבוץ לגבות על כל חודש דמי שימוש מינימליים עבור השימוש בדירה מחשבון המנוחה מבלי שהדבר יהווה הסכמה מצדו להמשך המגורים.

אי לכך, עתר הקיבוץ לביהמ"ש בכדי שיורה על סילוקם של עידו ובת זוגתו מהדירה בהיותם מסיגי גבול כהגדרתם בחוק. עוד תובע הקיבוץ פיצול סעדים, כך יתאפשר לו להגיש תביעה כספית כנגד עידו על הנזק שנגרם לקיבוץ כתוצאה מהשימוש במשאביו לאחר שיינתן צו המורה על פינויו מן הדירה.

טענתו של עידו היא שאחיו היה חבר קיבוץ בשנות ה-80 עד שהקיבוץ החליט מסיבות מסוימות להפסיק את חברותו לאחר שמצבו הנפשי התדרדר, והוא בעל נכות נפשית וצרכים מיוחדים. עידו טוען שהוצאתו של אחיו מהקיבוץ הייתה שלא כדין ושהוא צריך להיכלל כחבר בקיבוץ כאילו לא הוצא ממנו כלל. אי לכך הגיש עידו תביעה לביהמ"ש המחוזי לצורך קבלת צו הצהרתי להכללת אחריו כחבר קיבוץ רטרואקטיבית. עד מתן פסק דין זה החליט עידו שהוא יחזיק בדירת אמו כדי לוודא שלכשיינתן פסק הדין אחיו יקבל את הדירה של אמו. עידו אף ביקש לאחד את התביעות לכדי תביעה אחת.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי מדובר בתביעה פשוטה של פינוי אדם המחזיק בדירה ללא כל זכות. מאחר ומדובר בקיבוץ שיתופי, בו הזכויות בדירה הינן של הקיבוץ, זכות השימוש בדירה המוענקת לחבר הקיבוץ פוקעת עם יום פטירתו. בנוסף, ביהמ"ש התרשם שאין כל מחלוקת עובדתית לגבי פרטי המקרה בין הצדדים וכי כולם מסכימים שעידו מחזיק בנכס השייך לקיבוץ ללא הרשאה. אי לכך, עידו לא יוכל להמשיך להחזיק בדירה. לעניין איחוד התביעות ביהמ"ש סבר כי אין לאחד את התביעות שכן מדובר בשתי תביעות שונות העוסקות בזכויות שונות ואין זה נכון לדון בהם יחד.

סיכום-

ביהמ"ש קיבל את תביעת הקיבוץ וחייב את עידו להשיב את הדירה כשהיא פנויה מכל אדם ובמצב תקין. הפינוי יבוצע עד ליום 10/07/16. כמו כן, אישר ביהמ"ש את פיצול הסעדים שיאפשר לקיבוץ להגיש כנגד עידו תביעה כספית לאחר הפינוי. עידו יפצה את הקיבוץ בהוצאות משפט ושכר טרחה בסך 8,000 ₪

 

ניתן ביום: א' אייר תשע"ו, 09 למאי 2016, בהעדר צדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: