בנו בית בקיבוץ זיקים, ונתבעו ע"י הקבלן לתשלום בסך 521,320 ₪

בבית משפט השלום בבאר שבע בפני כב' השופט גד גדעון. ת"א 13890-06-10 דוגוש בנין והשקעות תכנון ופיתוח בע"מ נ' מרחב ואח'
הרקע

דוגוש בנין והשקעות תכנון ופיתוח בע"מ (להלן 'החברה') הינה חברה, העוסקת בין היתר בבניה. החברה התקשרה עם קיבוץ זיקים בו מתגוררת משפחת מרחב (להלן 'מרחב'), בחוזה לבנית בתים במסגרת הרחבת הקיבוץ. לטענת החברה, הוסכם בינה ובין הקיבוץ, כי החברה תשלם לקיבוץ סך 25,000 דולר, בגין כל משתכן, עבורו תבנה בית במסגרת ההרחבה. יצוין, כי ההתקשרות בין החברה והקיבוץ, עלתה על שרטון, תוך הטחת טענות הדדיות להפרת חוזה.

ביום 28.1.05, חתמו החברה ומרחב, על הסכם, לפיו בכפוף לקבלת מרחב כמשתכנים ע"י ועדת הקבלה של הקיבוץ, וכפוף לחתימת ההסכמים המתחייבים ע"י הקיבוץ ומנהל מקרקעי ישראל, תבנה החברה בית עבור מרחב, כאשר מרחב תשלם לה בתמורה סך 120,000 ₪ עבור שירותי פיתוח תשתיות, וכן 605,000 ₪ עבור בנית הבית.

בסופו של יום, לא בנתה התובעת את ביתם של הנתבעים, וביום 19.4.09, הודיע ב"כ מרחב לב"כ החברה, על ביטול ההסכם. החברה טענה, כי מרחב הפרה את ההסכם בין הצדדים.

לפיכך, הגישה החברה את התביעה דנא, במסגרתה תבעה, לחייב את מרחב, לשלם לה סך 521,320 ₪.

מרחב הכחישה את התביעה, וטענה, בין היתר, כי החברה הפרה את ההסכם, ופעלה בחוסר תום לב כלפיהם. זאת, בין היתר, בכך, שנקטה סחבת קיצונית, ביחס לבקשתם לשנות את גג המבנהלגג יצוק מבטון מזוין, נוכח ירי רקטות מרצועת עזה.לטענתם, דרשה החברה בהמשך, מחיר מופקע, בגין השינוי שהתבקש, תוך התכחשות להסכמות קודמות.

כמו כן, טענה כי החברה נמנעה מלשתף פעולה, עם אינג' רפי שחף, אשר מונה ע"י הקיבוץ לברור במחלוקות בין הצדדים.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש מינה מומחה, שקבע כי עלות ביצוע השינוי הנדרש, על כל הכרוך בו, אמורה היתה להסתכם במעט למעלה מרבע, מן התוספת שדרשה החברה, בגין השינוי בגג.

לאור חוו"ד המומחה, ולאור עדויות שני הצדדים, קבע ביהמ"ש כי יש לקבל את טענות מרחב, לעניין השתלשלות העניינים, שהובילה להפסקת הקשר החוזי בין הצדדים, לרבות טענתם לעניין מחדליה של החברה, העיכוב הבלתי סביר, בביצוע פעולות שונות במסגרת ביצוע ההסכם, ולעניין דרישתה המופרזת, לתוספת תשלום בגין השינויים שהתבקשו. 

ביהמ"ש ציין כי התנהגותה זו של החברה, אינה עולה בקנה אחד עם חובתה לקיים את ההסכם, בדרך מקובלת ובתום לב. 

לעניין ניסיון הפישור על ידי אינג' רפי שחף, הוכח לשביעות רצונו של ביהמ"ש, כי מונה על ידי הקיבוץ לסייע לצדדים להגיע להסכמה, על דרך של קביעת המחיר הראוי עבור השינוי בגג המבנה. שני הצדדים התייצבו בפניו, לפגישה ראשונה, בה התבקשו למסור לו מסמכים ונתונים, שחסרו לצורך הערכת מחיר השינוי. מרחב העבירה אליו את המסמכים והנתונים, אך החברה חדלה מלשתף עמו פעולה, ולא העבירה אליו את המסמכים והנתונים הדרושים.

ביהמ"ש פסק כי יש לדחות את טענת החברה לפיה הפרה מרחב את החוזה, ולקבל את טענות מרחב, לפיהם זכאית היתה לבטל את ההסכם.

 
סיכום

ביהמ"ש דחה את תביעת החברה, ופסק כי החברה תשלם למרחב שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן את הוצאות המשפט.

ניתן ב- ו' שבט תשע"ד, 07/01/2014, בהעדר הצדדים.

לאתר קיבוץ זיקים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: