בקשה לביטול פסק בוררות אשר הכריע במקרה בו מושב התחייב כלפי שניים מחבריו כי יקבלו את אותה הנחלה

בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופט ר' שפירא, ס. נשיא. הפב (חי') 66365-03-16 נורדמן נ' לימן מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ ואח'

מושב לימן נתן הבטחות סותרות לשניים מחברי המושב, כי יקבלו את אותה נחלה. על רקע כך פנו הצדדים לבוררות, שבסופה נקבע למי שייכת הנחלה. בפנינו בקשה לביטול פסק הבוררות בטענה לחוסר סמכות, ומנגד בקשה לאישורו.

הרקע

במסגרת מיזם הכפלת נחלות במושב לימן, התגבשו בין המושב לחבריו מוסכמות פנימיות, ביניהן כי חבר שיתרום קרקע לצורך ביצוע המיזם, יהיה זכאי לבחור נחלה חדשה ללא הגרלה. לאור אי סדר בהתנהלות המושב, נוצרה מחלוקת בין שתי משפחות ביחס להקצאת נחלה 308 כאשר כל משפחה טוענת כי הנחלה הוקצתה לה. מחלוקת זו הובאה להחלטת בורר.

השאלות המרכזיות בהן דן הבורר, הן האם קיימת התחייבות של האגודה כלפי כל אחת מן המשפחות לשיוך נחלה 308 ללא הגרלה, ובמידה שקיימות התחייבויות נוגדות, למי יש לשייך את הנחלה.

הבורר קבע כי האגודה נתנה התחייבות סותרת ונוגדת, וכי זכותה של משפחת נורדמן עדיפה על פני זכותה של משפחת ישר בהיותה קודמת בזמן, ומאחר ולא התקיימו חריגים שיבטלו זאת.

עתה הגישה משפ' ישר בקשה לביטול פסק הבוררות או לחילופין להורות על תיקונו.

לעומת זאת, מר נורדמן מבקש לאשר את פסק הבוררות, שכן הבורר פעל בהתאם לסמכותו, ופסק הבוררות מנומק ונסמך על שהובא בפני הבורר.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי לא קמה עילה מן העילות הקיימות בחוק הבוררות לביטול פסק בורר, אותם על פי הפסיקה יש לפרש בצמצום ודווקנות. על כן יש לדחות את הבקשה לביטול הפסק, ולקבל הבקשה לאשרו.

כך, נדחתה טענתו של מר ישר כי הבורר חרג מסמכותו. ביהמ"ש קבע כי הטענות אשר הועלו ע"י מר ישר הן עובדתיות, ומאחר והן נדחו ע"י הבורר אין מקום להידרש להן במסגרת בקשה לביטול פסק בוררות.

עוד קבע ביהמ"ש, כי לא נמצא שקביעות הבורר מנוגדות להסכמות והמחלוקות שגובשו ע"י הצדדים, וכן נדחו שאר טענותיו של מר ישר. ביהמ"ש קבע כי הבורר לא חרג מסמכותו וכי ההנמקה לא הייתה לקויה או חסרה.

טענת מר ישר, כי הבורר פסק שלא בהתאם לדין המהותי כפי שהוסכם, נדחתה ע"י ביהמ"ש שציין בין היתר, כי הלכה היא שבשעה שהצדדים מוסרים את הסכסוך ביניהם לבורר, הם מקבלים עליהם את שיקול דעתו והבנתו את החוק והעובדות.

עוד נקבע, כי גם אם טועה בורר בפירוש דין או יישום עובדות, ולא נקבע כך בענייננו, אין בכך עילה לביטול בוררות; רק אם התעלם בורר במכוון וביודעין מן הדין, ואין זה המקרה, יבוטל הפסק;  וכן, גם אם לא התייחס הבורר לחלק מהראיות שבפניו, ובענייננו לא נמצאה אחיזה לטענות אלו, הן אינן טענות המצדיקות ביטול פסק הבוררות.

סיכום

אין בנסיבות העניין בטענות מר ישר כדי להקים עילת ביטול של פסק הבוררות. נקבע כי אין מקום לביטול פסק הבורר, והוא אושר וניתן לו תוקף של פסק דין.

מר ישר יישא בהוצאות ושכ"ט עו"ד של מר נורדמן בסך כולל של 5,000 ₪.

ניתן ביום: א' סיוון, 07 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: