בקשה לביטול פסק בורר

תיק בוררות 2733/499/04 קיבוץ אליפז נ' בר טל

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק בוררות 2733/499/04

עוזר רשם האגודות השיתופיות                                                          

 

 

 

ב ע נ י ן :                                   קיבוץ אליפז

                                                ד.נ. חבל איילות-88812

                                                ע"י ב"כ עו"ד אוסנת נווה ואח'

                                                רחוב קויפמן 4, תל-אביב-68012

 

                                                                                                                        המבקשת

 

                                                            נ  ג  ד

 

 

ו ב ע נ י ן:                                  בר טל

                                                קיבוץ אליפז

                                                ד.נ. חבל איילות-88812                        

                                                                                                            המשיב

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         בתאריך 19.10.04 פנה המשיב וביקש מינוי בורר לעניין מחלוקת בינו ובין המבקשת בעניין זכותו למעבר לדירה חדשה.

 

2.         בתאריך 15.11.04 מונה הבורר, עו"ד אלישע כהן מבאר-שבע. עקב טעות במשרד הרשם, נעשה המינוי על פי סעיף 52 (2) לפקודה.

 

3.         הבורר זימן את הצדדים לדיון. המבקשת (הנתבעת בתיק הבוררות)  לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון.

            איש לא היפנה את תשומת לבו של הבורר לכך שהמינוי הוצא בחוסר סמכות.

            הבורר נתן פסק בורר ביום 1.2.05 ושלח אותו לצדדים.

 

4.         בתאריך 22.3.05 פנתה המבקשת בבקשה לבטל את פסק הבורר מעיקרו –בטענה כי הבוררות התנהלה שלא בסמכות, משום שעל פי תקנון האגודה לרשם האגודות השיתופיות אין סמכות למנות בורר.

 

5.         כך קובע סעיף 112 לתקנון: "כל סכסוך בין חברי הקיבוץ ימסר לבירור ולהכרעה למזכירות או לרשות אחרת אשר הוסמכה לכך על ידי האסיפה הכללית או על ידי המזכירות".

6.         בדיקת התקנון מראה כי התקנון אינו מעניק לרשם האגודות השיתופיות סמכות למנות בורר, משכך, הבוררות כולה התנהלה שלא כדין ופסק הבורר בטל מעיקרו.

 

7.         לרשם קמה סמכות למנות בורר על פי סעיף 52 (1) לפקודה כאשר נקבעת בתקנון האגודה "דרך כלשהי" והיא לא ניתנת לקיום. במקרים מסויימים בלבד, קמה לרשם סמכות שיורית ואז ממנה הרשם בורר. במקרה כזה, הבוררות מתנהלת על פי חוק הבוררות, התשכ"ה-1968.

 

            הסמכות למנות בורר על פי סעיף 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות קמה רק כאשר התקנון קובע באופן מפורש כי הרשם ימנה בורר.

 

8.         המשיב דנן רשאי לפעול בהתאם לאמור בתקנון הקיבוץ.

 

9.         פסק הבורר עו"ד אלישע כהן מיום 1.2.05, בטל בזאת.

 

10.       החלטה זו תועבר לצדדים בדואר רשום.

 

ירושלים: ח' באייר התשס"ה                                                        לאה רוזנטל, עו"ד

                17   במאי    2005 

                                                                                     עוזר רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: