בקשה לסילוק יד

תיק מס. 1035/78/00 בלשאי יואב נ' משמר אילון מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק מס. 1035/78/00

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ב ע נ י ן :                       בלשאי יואב

                                    ע"י ב"כ עו"ד ל. דניאל

                                    רחוב הלני המלכה 1, ירושלים94221-

                                    טל. 02-6249754 פקס. 02-6230330

                                                                                                            המערער

 

ו ב ע נ י ן :                     משמר אילון מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ

                                    ע"י ב"כ עוה"ד ר. אבידע ו/או

                                    אילן ואח'

                                    דרך פתח תקוה 154, תל-אביב64921-

                                                                                                            המשיבה

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         רקע בתמצית:

 

            המשיבה מבקשת סילוק יד של המערערים משטחים אותם הוא מחזיק מעבר לתקן נחלה אצל המשיבה.

            המערער טוען כי הוא מחזיק בשטחים על פי הסדר פשרה ישן עם הסוכנות. על פי ההסדר האמור, לא מקיימת המשיבה את חלקה היינו סימון גבול ברור במפה לעניין כל שטח הנחלה של המערער. אשר על כן אין המערער מוכן לפנות את השטחים אותם הוא מעבד כיום.

 

2.         טענות המערער:

 

1.         התמשכות הליכים מעבר לזמן סביר. 4 שנים.

2.         אי תשלום שכ"ט בורר ע"י המערער (הנתבע).

3.         אי אמון בבורר. הבורר מנסה להתיש את המערער (הנתבע).

4.         מתח בין הצדדים ובאי-כוחם עליו הבורר אינו מסוגל להשתלט.

5.         הבורר נוקט בעמדה חד צדדית גם במהלך הדיונים וגם כפי הנראה בפסקי הדין של הבורר הנדון, בהם בדרך כלל זוכה ב"כ האגודה.

 

3.         טענות המשיבה:           

 

1.         המערער נוקט בחוסר תום לב ובנסיון לסכל את הליכי הבוררות בכל דרך אפשרית.

            זוהי בקשה שלישית לפסילת בורר. עד כה נדחו הבקשות.

2.         מותר לבורר להציע פשרה.

            המערער דחה עד כה את כל הצעות הפשרה.

3.         הבורר אינו מתנהג באופן חד צדדי.

4.         גם פסקי הבורר אינם מראים על נטיה לטובת האגודה. עובדה כי על חלק מהחלטות הבורר הנדון הגישה האגודה השגות לרשם האגודות השיתופיות, ובחלק מהתיקים הפסידו האגודות אשר אותן ייצג.

5.         המערער הוא זה שנוקט בסחבת במשך שנים עובדה שאינו מצליח לחקור את המודד כפי הנדרש.

6.         פרופ' אוטולנגי ז"ל קובעת בספרה: "האמירה שבורר אינו ראוי לאמון הצדדים אינה יכולה להיות רק סוביקטיבית, היא חייבת להיות אוביקטיבית".

7.         באופן כללי מתנגד נמרצות להחלפת בורר.

8.         מסכים שעוזר הרשם תהיה בוררת בתיק.

 

4.         דיון והחלטה                  

 

            לאחר ששמעתי את טענות הצדדים וקראתי בעיון את סכומי ב"כ הצדדים בערעור על החלטת הבורר שלא לפסול עצמו והתגובה לערעור זה;

            ומאחר והבוררות נמשכת ארבע שנים, היינו מעל ומעבר לזמן סביר לנהול בוררות בנושא הנדון;

ומבלי להטיל ספק או דופי ביושרו והגינותו של הבורר או במי מהצדדים או באי כוחם;

ובעקבות הצעת המשיבה (התובעת) בעת הדיון, ובתקווה כי גם המערער (הנתבע) מסכים להצעה שכן יש בכך משום קבלת הערעור;

 

5.         הנני מחליטה להשתמש בסמכות המוקנית לי בהתאם לקבוע בהוראות סעיף 52 (2)(ד')(אא) ו52-(3) לפקודת האגודות השיתופיות וליישב את הסכסוך בעצמי.

 

6.         א.         הנני קובעת את הדיון בפני ליום 18.4.04 שעה 10.00.

 

            בתאריך זה יישמע המודד בחקירה נגדית ובמידת האפשר גם חוזרת.

            הזמנה תישלח למודד ולב"כ הצדדים ע"י הח"מ.

 

ב.         לאחר מכן ייחקר התובע על תצהירו והנתבע על תצהירו.

 

7.         תיק הבוררות כולו יועבר למשרד הרשם ע"י הבורר.

 

8.         התיק יישמע מהשלב בו הפסיק הבורר את הדיון.

 

9.         אין צו להוצאות בהשגה זו.

 

10.       החלטה זו תועבר לב"כ הצדדים ולבורר בדואר רשום.

 

 

 

 

ירושלים: י' באדר התשס"ד                                             לאה רוזנטל, עו"ד

               3    במרץ    2004

                                                                        עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

משמר איילון/לאה1-2003/

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: