בקשה לערער

תיק בוררות 763/239/99 כפר שמואל מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית בע''מ נ' בכר לאון

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק בוררות 763/239/99

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ב ע נ י ן :           כפר שמואל מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית בע''מ

                                                ע"י ב"כ עו"ד אבי הורביץ ו/או רואי

                                                נגריס מרח' בצלאל 4, בית אורנים

                                                רמת גן52521-

                                                טל. 03-6138353 פקס. 03-6138355

                                                                                                            המבקש

 

נ  ג  ד

 

ו ב ע נ י ן:                                  בכר לאון

                                                כפר שמואל משק מס' 7

                                                ד.נ. שמשון99788-

                                                טל. 08-9223736 פקס. 08-9257931

                                                                                                            המשיב

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

1.         ביום 7.8.2001 ניתנה החלטתי בערעור המבקש על פי הוראות סעיף 52(4) לפקודת האגודות השיתופיות ותקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) תשל"ב1972-.

 

2.         על פי הוראות סעיף 52(5) לפקודה להחלטתי בערעור יש תוקף של פסק דין מטעם בית משפט מחוזי שאינו ניתן לערעור.

 

3.         ביום 20.8.2001 פנה המבקש בבקשה בה העלה טענות חדשות בנושא שכר טרחת בא כוח האגודה והבורר.

 

4.         מאחר והחלטתי הינה סופית כאמור, אין מקום לדון בפניה זו.

 

5.         בשולי החלטתי זו אעיר כי אין בנושא שהעלה המבקש משום עילה לשנוי החלטתי בערעור מיום 7.8.2001 שכן מדובר בשכר טרחת בורר שאינו קבוע ואשר נקבע על ידי הבורר עצמו ונושא זה הוכרע סופית בערעור עצמו.

 

 לעניין נושא שכר טירחת בא כח האגודה, נושא זה אינו ניתן להתערבות מצידי או למתן כל החלטה אחרת בו.

ירושלים: ט"ז באלול התשס"א                                         לאה רוזנטל, עו"ד

                4   בספטמבר  2001           

                                                                                     עוזר רשם האגודות השיתופיות                                                              

כפר שמואל1

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: