בקשה לפסיקת הוצאות

שער אפרים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ ( בפירוק) נ' המועצה האזורית לב השרון

שער אפרים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע''מ ( בפירוק) נ' המועצה האזורית לב השרון

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק מספר 1292/248/05

בעניין : פקודת האגודות השיתופיות.

ובעניין: תקנות האגודות השיתופיות( פירוק), התשמ"ד- 1984

ובעניין: שער אפרים- מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ( בפירוק)

( להלן: " האגודה")

ובעניין: תיק הוצל"פ 12-02142-01-9

ובעניין: מודיאנו משה וענת

ע"י ב"כ עוה"ד אילן שטיינוביץ

מרח' החשמונאים 107 תל אביב 67133

טל' : 03-5614363, פקס: 03-5612665

(להלן: "המשיבה")

- נ ג ד -

ובעניין המועצה האזורית לב השרון

ע"י ב"כ עו"ד א. וילצ'ק ו/או א.כהן ו/או א. קרולי

ו/או ע.גדיש ו/או ענב בר ו/או אילנה תמם ו/או

מיה רויזמן- אלדור ו/או אשרמילר ו/או אורנה מרקו-

סולומון ו/או שירלי סופר- דמרי ו/או גליה אלמגור

ו/או כרמית רבי ו/או אלעד עפארי ו/או רוית צימנט

ו/או בני גולדשטיין

מרח' אבא הלל 14, רמת גן, 52506

טל: 03-7519977 , פקס: 03-7519191

(להלן: "המשיבה")

ובעניין: איתן ארז, עו"ד

מפרק זמני ומפעיל האגודה השיתופית שער אפרים(בפירוק)

ע"י ב"כ עוה"ד ארז חבר ו/או יואב בן פורת ואח'

מרח' דרך מנחם בגין 23, תל אבחיב 66184

טל: 03-5669002,פקס: 03-5669001

(להלן:"המפרק")

החלטה

רקע

בפני בקשה, לפסיקת הוצאות בהחלטתי מיום 18.07.06 בה החלטתי להעתר לבקשת המבקשים מיום 02.09.05 לבטל את החלטתי מיום 02.08.05 לעניין בקשה מוסכמת למתן תוקף של החלטה להודעת המפרק.

הבקשה הוגשה ע"י עו"ד אילנה תמם ממשרד כהן במסגרת תיק הוצל"פ 12-02142-01-9 בו הוצאו מטלטלי החייבת שער אפרים מושב עובדים ההתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: האגודה) עוד טרם הליכי הפירוק בגין שיק שניתן על ידי האגודה למבקשים בגין הסכם מכר מגרש שבוטל, עקב הסכסוך שהתקיים בין מינהל מקרקעי ישראל לאגודה, בסכום למעלה מ 400.000 ₪.

בהחלטה הנ"ל, קבעתי כי הנני נמנע מלדון בכל הנושאים האחרים שהועלו בפני, היות ואינם קשורים להחלטתי זו, וכי יש לברר נושאים אלו בלשכת ההוצל"פ או בכל ערכאה אחרת. ולמעשה מדובר בסכסוך שאין המפרק צד לו, סכסוך שבין המבקשים והמשיבה מספר 1. ולפיכך, משאין המפרק צד לסכסוך , לא נדרשת בנושאים אלו החלטתי.

עוד קבעתי בהחלטה הנ"ל כי אין צו להוצאות משום שלא נדרשתי לכך על ידי הצדדים ועל כך הגישו המבקשים בקשה לפסיקת הוצאות.

עיקר טעוני המבקשים

1. חיוב המשיבים ובעיקר המשיבה 1 בהוצאות מתבקש ביותר, לנוכח התוצאה והשתלשלות העניינים כפי שקיבלו ביטוי במהלך הדיון שהתקיים בין הצדדים וכפי שנרשם בפרוטוקול, שהבקשה למתן הוראות לא הועברה לעיון המבקשים, זאת לבד מהעובדה שהמבקשים הם שניזוקו על לא עוול בכפם למן עריכת הסכם המכר לרכישת מגרש ועד היום.

תגובת המשיבה 1

2. טענת המבקשים לאי העברת מתן הוראות סותרת את טענות המבקשים עצמם שהודן, כי הגישו תגובה לבקשה למתן הוראו.

3. ההחלטה הינה סופית והרשם שנתן החלטה זו אינו יכול לשנותה לאחר שניתנה.

תגובת המשיב 2

4. לאור העובדה כי המשיב 2 אינו צד לבקשה, משאיר משיב 2 את ההכרעה לשיקול דעת הרשם.

לאחר שעברתי על טענות הצדדים ועיינתי בחומר שלפני הנני קובע כדלקמן:

ההליך שבפני החל עת הגישה המשיבה 1 בקשה מוסכמת עם המשיב 2 למתן הוראות ביום 28.06.05 , המבקשים היום, לא הגיבו לבקשה זו ורק לאחר מתן החלטתי ביום 02.08.05 השיגו המבקשים וביקשו לבטלה, מאז ועד למועד הדיון היחידי שהתקיים בפני ביום 16.07.06 היו חילופי כתבי בית דין בין הצדדים .

מעיון בחומר שלפני עולה כי לא נדרשתי ולו פעם אחת בהליך זה על ידי מי מהצדדים למתן הוצאות.

בנסיבות העניין ומאחר ומדובר בהחלטה סופית ולמעשה פנית המבקשים הנה ערעור על החלטתי, הנני דוחה את הבקשה.

ניתן היום 22.08.06

אורי זליגמן, עו"ד

רשם האגודות השיתופיות

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: