בקשה מרשם האגודות להורות לאגודה לכלול התובעים בפנקס החברים

טליה כספי נ' קו אופ - הדר אגודה חלקאית שיתופית בע''מ

בפני רשם האגודות השיתופיות                                                     

תיק מספר 243/16/06

 

 

בעניין -

 

  1. גברת טליה כספי
  2. מר יהודה ברוורמן

ע"י ב"כ עו"ד שלמה טופז

רחוב ז'בוטינסקי 7 מגדל משה אביב קומה 54

טל: 03-6100705 פקס: 03-6127500

המבקשים

 

נ ג ד

 

קו אופ - הדר אגודה חלקאית שיתופית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אפרים היים

רחוב פומבדיתא 10 תל אביב 64234

טל: 03-5230222

המשיבה או האגודה לפי הענין

 

 

החלטה

 

בפני בקשה מיום 14/10/07 מטעם בא כוח המבקשים הנושאת את הכותרת: "בקשה דחופה ביותר למתן החלטה". בא כוח המבקשים פירט בבקשתו כי אורה לאגודה ללא דיחוי נוסף, על כך שהמבקשים עמדו בכל תנאי החלטתי מיום 16/09/07 בה קבעתי כי המבקשים הינם חברים באגודה.

 

ביום 20/11/07 התקבלה תגובתו של בא כוח האגודה בה טען כי את החלטתי מיום 06/11/07 על גבי פניית המבקשים במכתבם קיבל ללא המסמכים הנזכרים בו. כמו כן, הסב את תשומת ליבי לכך שביום 25/10/07 הגיש בשם האגודה ערעור מנהלי על החלטתי מיום 16/09/07 בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים במסגרת עמ"נ 233/07 קו אופ הדר נגד טליה כספי.

 

ביום 09/12/07 התקבלה בקשה דחופה נוספת מטעם בא כוח המבקשים אליה צירף את החלטתי מיום 03/12/07 על גבי התגובה מטעם המבקשים לתגובתה של האגודה.

 

בהחלטתי מיום 03/12/07 קבעתי כדלקמן:

 

"החלטה

צודק ב"כ המבקשים כי כל עוד לא ניתנה כל החלטה לעיכוב הליכים על המערערת לעמוד ולבצע את החלטתי. במידה והמערערת מבקשת שלא לבצע החלטתי עליה לפנות בבקשה לעיכוב הליכים. הנני חורה למערערת להגיב על הבקשה תוך 3 ימים מיום קבלת החלטתי.

 

ניתן היום 03.12.07 בהיעדר,

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים."

 

ביום 11/12/07 התקבלה תגובת בא כוח האגודה. בהתייחסותו לטענות המבקשים טען בא כוח האגודה כי משניתנה החלטתי מיום 16/09/07 הסתיים ההליך שבפני. כמו כן, מפניות המבקשים עולה כי עסקינן בהליך חדש ולפיכך על בא כוח המבקשים להמציא לאגודה ובא כוחה את פניותיהם על נספחיהן לטובת טיפול מחדש.

 

לאחר שעיינתי בכל החומר שפני ובבקשות השונות של המבקשים ובתגובת האגודה הנני קובע כדלקמן:

 

 

בהחלטתי מיום 16/09/07 קבעתי כי המבקשים הינם חברים באגודה ועליהם להשלים סך של 1000 ₪ בערכם הריאלי להיום, לצורך השלמת דמי המנייה. בא כוח האגודה לא ביקש לאחר החלטתי לעכב הליכים ולפיכך, וכל עוד לא נקבע אחרת החלטתי בעינה עומדת.

 

אלא שהצדק עם בא כוח האגודה בכל הקשור לסיום ההליך שבפני. מרגע שניתנה החלטתי מיום 16/09/07 אינני משמש כערכאת ערעור על החלטותי.

 

כמו כן, מרגע שניתנה החלטתי אינני משמש כמוציא לפועל של החלטותי ואין בידי הסמכות לשמור בידי כנאמן את השיקים שהועברו על ידי המבקשים לטובת האגודה במשרדי, כתנאי להכרה בחברותם של המבקשים.

 

יתר על כן, תקנה 25 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000 קובעת:

 

"המשיב בערעור מינהלי יהיה כל מי שהיה בעל דין להליך לפני בית הדין, למעט המערער.

 

מן המפורסמות היא כי הרשם דינו כערכאה שיפוטית ולאחר שניתנה החלטתו בנושא הנדון, קם הוא מכיסאו ואינו יכול להתערב עוד בנעשה בין הצדדים.

 

לפיכך, הנני נמנע מליתן כל החלטה בנושא.

אין צו להוצאות.

 

 

 

 

ניתן היום 11/12/07 בהיעדר,                                                       

אורי זליגמן, עו"ד,

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: