גביית כספים אסורים על ידיי כפר גדעון בקשר תוך שיווק מגרשים בהרחבה

בית המשפט המחוזי בנצרת בפני כבוד השופטת אילונה לינדנשטראוס. ת"א 31208-06-21 פוליאס ואח' נגד כפר גדעון מושב דתי, אגודה שיתופית בע"מ ואח'.

תמצית:

פוליאס ושוץ, שתי משפחות אשר עברו להתגורר במושב כפר גדעון מבקשות לאכוף הסכמים במסגרתם, "כפר גדעון מושב דתי, אגודה שיתופית בע"מ" (להלן: "אגודת כפר גדעון"), התחייבה להמליץ לרשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") להקצות מגרש למשפחות בהרחבת כפר גדעון. המחלוקת נסובה סביב דרישת אגודת כפר גדעון ששתי המשפחות ישלמו לה סכומים העולים על אלו שאושרו על ידי רמ"י כתשלומי עלויות פיתוח מגרש, כתנאי לקיום ההמלצה.

רקע:

אגודת כפר גדעון, מחזיקה כבת רשות וחוכרת במשבצת הקרקע שבכפר גדעון בהתאם להסכם שנחתם בינה לבין רמ"י. המשפחות חתמו על הסכם ראשון עם אגודת כפר גדעון בו התחייבו לשלם הוצאות עבודות פיתוח ותשתית בישוב בתמורה לכך שאגודת כפר גדעון תמליץ ותסכים להקצות להם שטחים לבניית בית מגורים. באותו זמן קיבלה ועדת הקבלה האזורית את המשפחות לכפר גדעון. ההסכם השני אותו המשפחות מבקשות לאכוף מציין סכום נמוך משמעותית מהסכום אשר היה נקוב בהסכם הקודם, במסמך זה מצוין כי אגודת כפר גדעון אינה מורשית לגבות מהמשפחות תשלומים נוספים המכונים "כספים אסורים". רמ"י דרשו מהמשפחות מסמכים נוספים והם פנו לאגודת כפר גדעון לשם קבלת מסמכים אלו, אך אלו מסרבים כיוון שהמשפחות עוד לא שילמו את יתרת הסכום הנקוב בהסכם הראשון, כשלא קיבלו המשפחות מענה מתאים, הגישו את התביעה. לאחר שאגודת כפר גדעון ניהלה דיון בנושא הוחלט על ידם לבטל את החוזים אשר כרתו עם המשפחות.    

טענות הצדדים:

המשפחות טוענות כי יש לאכוף את ההסכם השני אשר עליו חתמו עם אגודת כפר גדעון וכי היא אינה רשאית לבטל את ההסכם עימם.

אגודת כפר גדעון טוענת לכך שהמשפחות הסכימו להסכם הראשון בו היה נקוב הסכום גדול מאשר ההסכם השני ואף כתבו מכתב תודה לאגודה וכי אין לאכוף את ההסכמים שכוננו עם המשפחות. מוסיפה וטוענת אגודת כפר גדעון כי הסכום אשר רמ"י נוקבים בו נמוך מדי וכי הם נשאו בהוצאות נוספות משמעותיות עקב עלויות פינוי והליכי משפט.

 

דיון והכרעה:

בהתאם להוראות הדין על הקצאת מגרשים למטרת מגורים בישובים חקלאיים, חל איסור על אגודת כפר גדעון לגבות מתושבים חדשים המבקשים להתגורר בשטחם, תשלומים העולים על הסכום שאושר על ידי רמ"י כהשתתפות בהוצאת פיתוח ותשתיות. האיסור כונן כך על מנת למנוע מהאגודות להתעשר שלא כדין משטחים שהוענקו להם על ידי רמ"י ולמנוע מהם להפעיל לחץ על תושבים חדשים. בנוסף לנאמר, אף הצהירה אגודת כפר גדעון למשפחות כי היא אינה רשאית לדרוש מהם תשלום נוסף בהסכם השני אשר כונן בין הצדדים. הוצאות הפינוי וההליכים המשפטיים אשר אליהם טוענת אגודת כפר גדעון אינן כלולות בהוצאות הפיתוח המאושרות לדבריהם של רמ"י. למרות שהסכימו המשפחות להסכם הראשון, הכספים שנדרשו מהם היו כספים אסורים ולכן לא אפשרי לכונן את ההסכם הראשון בהתאם לסעיף 30 לחוק החוזים. אגודת כפר גדעון אינה רשאית לבטל את החוזה עם המשפחות עקב "קשיים אובייקטיבים" כיוון שלא פירטה על קשיים אלו ולא הצליחה להצדיק פעולה זו. אגודת כפר גדעון לא הצליחה להוכיח את טענתה כי נשאה בהוצאות הנוספות מעבר לסכום שאותו רמ"י אישרה. בהתאם לכל הנאמר לעיל הוכרע כי יכונן החוזה השני בין אגודת כפר גדעון למשפחות וכי האגודה תסייע במציאת כל המסמכים הדרושים למשפחות.

 

סיכום:

התביעה התקבלה.

אגודת כפר גדעון תישא בהוצאות המשפט של המשפחות בסך 30,000 ₪ לכל משפחה.

 

 

ניתן היום, י"א חשוון תשפ"ד,26 אוקטובר 2023, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: