גב' שומכר, עו''ד במקצועה, הגישה תביעה על פני 161 עמוד, על סך כמעט 4 מיליון ₪ נגד קיבוץ יקום על נזקים שנגרמו לה עקב הפרת הבטחת הקיבוץ להעניק לה דירה. ועכשיו היא מבקשת פטור מתשלום אגרה.

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו. ת''א (ת''א) 2080-09 . בפני כב' הרשם חגי ברנר. ורד שומכר נ' קבוץ יקום אגודה שיתופית ואח'.

 

זאת בקשה לפטור מתשלום אגרה בה חויבה גב' שומכר בגין הגשת תביעה ע"ס  3,717,500 ₪.

גב' שומכר, בת להורים ממייסדי קיבוץ יקום, טוענת כי קיבוץ יקום, הפר הבטחות, התחייבויות והסכמות, אשר היה מחוייב בהן כלפיה וכלפי הוריה וכן הפר חוזה שנעשה בין הוריה לבין הקיבוץ לטובתה.

גב' שומכר מבקשת: סך של 2,000,000 ₪ פיצוי בגין הנזק שנגרם לה עקב הפרת התחייבות מצד הקיבוץ להעניק לה דירה; סך של 397,500 ₪ בגין הוצאות הקשורות בשכירת דירות בזמן שהמתינה למילוי ההתחייבויות מצד הקיבוץ וסך של 1,320,000 ₪ בגין נזק שנגרם לה עקב אובדן הכנסה ורווחים בשל מעשים אלו. גב' שומכר טוענת כי כתוצאה מנזקים אלו, התדרדר מצבה הכלכלי ואין ביכולתה לעמוד בתשלום האגרה.

קיבוץ יקום והפרקליטות מתנגדים לבקשה. הם טוענים כי גב' שומכר לא הוכיחה העדר יכולת כלכלית וכי התביעה חסרת סיכוי על פניה. בנוסף, גב' שומכר חתמה בשנת 2002 על הסכם ובו הסתלקה מכל טענותיה נגדם. הקיבוץ טוען כי בכל מקרה, סכום התביעה מופרז ומוגזם.  כמו כן, הסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לבית המשפט במחוז המרכז.

מפי הרשם חגי ברנר

מי שמבקש פטור מאגרת התביעה, נדרש לעמוד בשני תנאים מצטברים. תנאי אחד הוא שכתב התביעה יגלה עילה ותנאי שני הוא העדר יכולת כלכלית.            התביעה אינה ממלאת אחר התנאי הראשון. למרות שהמחלוקת האמיתית אינה מורכבת כלל ועיקר, ולמרות שגב' שומכר היא עורכת דין במקצועה, כתב התביעה מחזיק לא פחות מ- 161 עמודים, דבר שהוא חריג ביותר וחסר כל הצדקה. כתב התביעה במתכונתו הנוכחית הוא טרדני, אף אם תשולם מלוא האגרה, גב' שומכר תידרש לתקנו ולנסחו כפי שמנסחים כתב תביעה, ובהיקף סביר של עמודים.

כמן כן יש את מכשול ההתישנות. כתב התביעה מגולל ארועים שהתרחשו בשנות התשעים, בעוד שהתביעה הוגשה רק ביום 11.10.2009.

בנוסף, במסגרת הסכם הלוואה משנת 2002 ויתרה גב' שומכר על כל טענותיה כלפי הקיבוץ.

לאור מקום מושבו של הקיבוץ הסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה בכלל לבית משפט המחוזי במחוז המרכז.

בבוא בית המשפט לשקול האם ראוי לפטור בעל דין מתשלום אגרה, יש לבדוק גם את סבירותו של סכום התביעה, על מנת למנוע ניצול לרעה של ההליך. תשלום אגרת בית משפט מהווה מחסום מפני תביעות בלתי מבוססות בסכומי עתק. קיים חשש שתובע המצרף לתביעתו בקשה לפטור מתשלום אגרה מחמת העדר יכולת כלכלית, עשוי לנפח את סכום התביעה ללא התחשבות בהיקפה המשוער, בשל העובדה שאינו נדרש לשלם מחיר כלשהו בגין הגדלת סכום התביעה ואין כל גורם המרתיע אותו מלתבוע סכומים בלתי מציאותיים. במקרה דנן, ראשי הנזק מבוססים על הערכות עצמיות של התובעת, ועליהן בלבד. חישוב הנזק בגין אובדן הכנסה בסך 1,320,000 ₪ נערך תוך שימוש בנתוני בסיס מוגזמים ובלתי מבוססים. ברי כי לא הקיבוץ הוא שגרם לאובדן הכנסותיה של גב' שומכר. כמו כן, לא ברור על יסוד מה החליטה גב' שומכר כי הפיצוי המגיע לה בגין הדירה המובטחת הינו דווקא סך של 2,000,000 ₪.

על כן  דין הבקשה להדחות אף בלא קשר למצבה הכלכלי של התובעת.

יש לשלם את האגרה עד ליום 15.7.2010, אחרת תימחק התביעה.

ניתנה היום,  כ"ח סיון תש"ע, 10 יוני 2010

לאתר הבית של קיבוץ יקום.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: