גנב מהקייטרינג בקיבוץ עין צורים וירצה עבודות שירות

בבית משפט השלום בקריית גת בפני כב' השופט אבישי זבולון. ת"פ 57719-11-12 מדינת ישראל נ' דוד דויטאשוילי
הרקע

דוד דויטאשוילי הורשע בגניבת ארגזי בשר ממעבידו, ומכירתם בתמורה ל-12,000 ₪, עת עבד כמחסנאי בחברת קייטרינג בקיבוץ עין צורים.

לטענת המדינה, מעשיו של דוד בוצעו בתחכום רב, ואילולא שירותיו של חוקר פרטי, סביר להניח כל לא היה נתפס. בנוסף, טוענת המדינה, כי מדובר בעבירות חמורות, בהם ניצל דוד, באופן שיטתי, את אמון מעבידו, והואיל והאינטרס הציבורי מחייב לשמור על מערכת יחסים זו, מתבקש בית המשפט להרתיע ולהשית על דוד ענישה ממשית, קרי מאסר בפועל.

מנגד, טוען דוד, כי אינו בעל עבר פלילי, וכי הוא מנהל אורח חיים נורמטיבי ובעל אחריות למעשיו, אשר נקלע למצב כלכלי קשה, אשר גרם לו לביצוע מעשים אלו. כמו כן, מציג דוד את תסקיר שירות המבחן אשר נערך לו, לפיו הוא חש תחושת בושה עמוקה בעקבות מעשיו, מתקשה לחזור למסלול חיים רגיל ואינו מקל ראש במעשיו, ולכן יש להתחשב בזאת בעת גזירת העונש.

בנוסף, טוען דוד, כי כיום הוא עובד באגן כימיקלים, וכי עונש של עבודות שירות יפגע במקור פרנסתו. על כן, מבקש דוד מביהמ"ש לאמץ את המלצות שירות המבחן ולהשית עליו ענישה מרתיעה צופה פני עתיד, כגון עונש של מאסר על תנאי ופיצוי כספי.

דיון והכרעה

ראשית, מדגיש ביהמ"ש את החומרה היתרה הקיימת בגניבת עובד ממעבידו, שהרי מעשה זה מבטא את הפרת האמון אשר העניק המעביד לעובד.

ביהמ"ש מוסיף ומבהיר, כי מעשים כגון דא גורמים להשפעה רעה ביחסו של המעביד כלפי עובדים אחרים, שלא חטאו, בשל חשש המעביד שמא גם אחרים ביצעו, או יבצעו בעתיד, מעשים דומים לכך, ומכאן קצרה הדרך להשפעת מעשים כגון אלה על יחסי עבודה בכלל, ובפרט יפגעו מעשים כגון אלה בתחושת הביטחון של עובדים ומעבידים וביחסי האמון ביניהם. לפיכך, מסביר ביהמ"ש, מדיניות הענישה על עבירות אלו מכילה מאסר בפועל.

במקרה דנן, מציין ביהמ"ש, מצדיק עקרון ההלימות מאסר, וזאת לאור החומרה היתרה שבעבירה, קלות וזמינות הביצוע וההפרה החמורה של האמון הגלום בה.               

עם זאת, מבהיר ביהמ"ש, כי ישנן נסיבות בהם יחרוג ממדיניות הענישה הנ"ל, ועל כן יש להתחשב אף בנסיבותיו המיוחדות של דוד, שעברו נקי מפלילים לפני ואחרי ביצוע עבירה זו, ולדבריו נקלע לעבירה זו בשל מצוקה כלכלית. כמו כן, מדגיש ביהמ"ש כי כיום דוד מיצר על התנהגותו, עד כדי תחושת בושה מילדיו ומשפחתו, ומציין ביהמ"ש, כי אף תסקיר המבחן מלמד כי תחושותיו של דוד אמתיות וכנות, וכי הסיכויים כי ישנה במעשיו אלו - קלושים.

בשכלולו דברים אלו, פוסק ביהמ"ש, כי על דוד יוטל עונש מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות. כמו כן, קובע ביהמ"ש, כי דוד ישלם קנס בסך 1,000 ₪, ויחתום על התחייבות בסך 10,000 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע בתיק זה למשך שנתיים.

 
סיכום

ביהמ"ש גוזר על דוד עונש מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות, ומטיל עליו קנס כספי.

ניתן ב- כ"ח אלול תשע"ג, 03/09/2013

לאתר קיבוץ עין צורים                          

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: