דחיית בקשה להתקבל לחברות במושב כפר ביאליק ללא הנמקה- בוטלה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה- הפ 81/08 אבנר חדד ומרים חדד נ' כפר ביאליק- כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

אבנר ומרים חדד רכשו, בשנת 2007, משק במושב כפר ביאליק מכונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל. בעקבות רכישת המשק- ביקשו מרים ואבנר חדד להתקבל כחברים באגודה השיתופית כפר ביאליק. אולם, בקשתם נדחתה על ידי ועד האגודה השיתופית כפר ביאליק.

אבנר ומרים חדד עותרים לבית המשפט למתן פסק דין הצהרתי לפיו בטלה החלטת ועד האגודה במושב כפר ביאליק- שלא לאשר את בקשתם להתקבל לחברות באגודה.

טענות כפר ביאליק- כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע''מ:

לפי תקנון האגודה השיתופית כפר ביאליק- ועד האגודה אינו חייב לנמק את החלטתו לדחות את בקשתם של אבנר ומרים חדד להתקבל כחברים במושב כפר ביאליק.

כבוד השופט גדעון גינת פסק:

תקנון מושב כפר ביאליק מקנה זכות ערעור לאבנר חדד ומרים חדד, אשר בקשתם להתקבל כחברים במושב- נדחתה על ידי ועד האגודה השיתופית כפר ביאליק.

חובת ההנמקה שחלה על מושב כפר ביאליק נובעת מהחובה לקבל החלטות ענייניות ובתום-לב בענייני האגודה, שכן רק באמצעות נימוק החלטת מושב כפר ביאליק- ניתן יהיה בעתיד לבחון אם ההחלטה התקבלה כדין בהתאם למטרות מושב כפר ביאליק המופיעות בתקנון. זכות הערעור של מרים ואבנר חדד- כוללת גם זכות לקבל החלטה מנומקת, לדחיית בקשתם להתקבל כחברים במושב כפר ביאליק, שכן בהיעדר הנמקה- אין כל משמעות לערעור. אבנר ומרים חדד לא קיבלו נימוק לדחיית בקשתם, ובכך נשללה זכותם, לפי תקנון מושב כפר ביאליק, לערער על ההחלטה לפני האסיפה הכללית במושב.

אף העובדה כי אבנר ומרים חדד חתמו על הסכמה לקבלת החלטה בלתי מנומקת אינה מקבלת חשיבות, שכן בהחתמת אבנר ומרים חדד על הסכמה זו- פעל מושב כפר ביאליק בניגוד לתקנון של המושב.

לסיכומו של עניין, החלטת מושב כפר ביאליק, לפיה נדחתה בקשתם של אבנר ומרים חדד, להתקבל כחברים במושב- בטלה. אבנר ומרים חדד זכאים לקבל החלטה מנומקת בבקשתם להתקבל כחברים במושב כפר ביאליק.

מושב כפר ביאליק יישא בהוצאות המשפט של אבנר ומרים חדד בסך 20,000 ₪+מע''מ.

ניתן ביום 14/9/2008

לחץ כאן למידע אודות מושב כפר ביאליק מתוך אתר ויקיפדיה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: