דחיית בקשתו של בעל צרכים מיוחדים לתיקון פנקס החברים של הקיבוץ

החלטת הרשמת – בתיק פלוני נ' קיבוץ

בפני עו"ד אלי יניר סגן רשמת האגודות השיתופיות

המבקש הגיש בקשה לרשמת האגודות השיתופיות לעשות שימוש בסמכותה לתקן את פנקס חברי הקיבוץ, באופן של הוספת המבקש לרשימת חברי האגודה. כמו כן, במסגרת זו תפעל הרשמת למנות חוקר אשר יבחן את פנייתו.

ואכן, מונתה חוקרת לבדיקת חברותו של המבקש באגודה, אשר בסופה המליצה שלא לתקן את פנקס חברי האגודה מהסיבה שהמבקש לא ביצע את ההליכים הנדרשים עפ"י תקנון האגודה.

 

טענות הצדדים

לטענת המבקש, בשל היותו מוגדר כ-"בעל צרכים מיוחדים", הינו חוסה תחת חוקי האפליה המתקנת, ועל כן אסור לקיבוץ להעמידו להצבעה לקבלה לחברות. כמו כן, טוען המבקש כי על הקיבוץ להשתתף בהוצאותיו המשפטיות, מכוח ס' 3 לתקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ).

הקיבוץ טוען כי הרשם רשאי להורות לאגודה לתקן את פנקס החברים רק במקום בו הוא אינו משקף את הפרטים כהלכה. מכאן, שאין מדובר במקרה של תיקון טכני בלבד. כמו כן, לטענת הקיבוץ, חלה התיישנות על המקרה שכן מאז הגיע לגיל 18, לא הועלה שום טענה מצדו בנושא קבלתו לחברותו בקיבוץ. לעניין מימון הוצאותיו של המבקש, לטענת הקיבוץ, מדובר רק במקרה של בוררות ולא של תיקון פנקס חברים.

דיון והכרעה

1.     התיישנות – לפי הנוהג בקיבוץ, ילדו של חבר קיבוץ יתקבל לחברות החל מגיל 30. המשמעות היא כי מועד עילת התובענה היא בשנת 2014, ומכאן בקשת המבקש הוגשה לאחר שהחלה תקופת ההתיישנות. לעניין טענת המבקש כי יש להשהות את מרוץ ההתיישנות לאור הליקוי הנפשי והשכלי שלו, לא בנמצא שום אסמכתא ראייתית לכך שלמבקש ליקוי שכזה. אם לא די בכך, אמו של המבקש ציינה בחקירתה כי למבקש יש יכולת לקבל החלטות.

2.     אפליה מתקנת – לקיבוץ אין חובה לקבל את המבקש מכוח אפליה מתקנת לאור היותו בעל צרכים מיוחדים, שכן ממעבר על התקנון לא נקבע כי בעלי צרכים מיוחדים יתקבלו באופן אוטומטי לחברות.

3.     אין לקיבוץ חובה להשתתף בהוצאותיו המשפטיות של המבקש שכן סעיפי התקנות המתייחסים לכך, חלים רק על היחסים בין חברי קיבוץ לקיבוץ עצמו, והמבקש אינו חבר קיבוץ.

לאור האמור לעיל, הבקשה לתיקון הפנקס נדחית הן מתוקף התיישנותה והן לגופה.

ניתן היום ו' כסלו תשפ"ד, 19.11.23 בירושלים, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: