דחיית קבלת בני זוג למושב רמות בעקבות אי-התאמה לחיי הקהילה

עת"מ 13328/08/23 סבח ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח' לפני כבוד השופט שאהר אטרש בבית המשפט המחוזי בנוסף הגליל-נצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

 

תקציר

העותרים מבקשים פסק דין הצהרתי, לפיו, החלטת וועדת ההשגות לדחות את השגת העותרים בדבר אי-קבלת מועמדותם למושב רמות, בטלה, וכי העותרים יוכלו לממש את זכאותם להירשם כבעלי הזכויות במגרש ספציפי בו זכו בהגרלה.

 

מבוא

ניצן סבח היא ילידת מושב רמות ושם מתגוררת משפחתה. ניצן סבח ובן זוגה, ליאור סבח, הגישו מועמדות למכרז לרכישת דירה ברמות, בו זכו. לאחר מכן, התייצבו העותרים לראיון היכרות לבחינת התאמתם לקליטה בהרחבה הקהילתית במושב. בטופס סיכום נרשם כי ההמלצה היא שלילית, שכן לפי התרשמות ועדת ההכרות אין כוונה אמתית של העותרים לבנות את חייהם במושב. העותרים המשיכו בהליכי הקבלה, והחלו בקליטה אל מול וועדת הקבלה, אשר הפנתה אותם למבדקים חיצוניים. מהמבדקים נמצא כי התאמתם של העותרים היא בינונית. על בסיס כך, החלטת וועדת הקבלה הייתה שלא להמליץ על מועמדותם. על החלטה זו הגישו העותרים השגה בפני ועדת ההשגות, וגם זו נדחתה. מכאן הערעור.

 

טענות הצדדים

לטענת בני הזוג סבח, הם מתאימים למגורים במסגרת חיי קהילה קטנה על כל המשתמע מכך, וכי חוו"ד שניתנה אינה בוחנת את התאמתם לקהילה קטנה ספיציפית. טענה נוספת שעולה מפיהם, הינה שוועדת ההשגה דנה בהרכב חסר של 3 חברים בלבד, וכן שוועדת הקבלה לא עמדה בחובתה לנמק את החלטתה. העותרים מעלים את הטענה כי יש לאפשר את קבלתם, מכוח הזכות להעברת זכות הירושה מאביה של העותרת. לטענת וועדת ההשגות, ההרכב דן במניין חוקי עפ"י חוק. כמו כן, לטענתה היא בחנה בסבירות ובתשומת לב ראויה את כלל הנסיבות. לעניין טענת וועדת ההשגות בדבר הצורך לבחון קהילה ספציפית, סעיף 6ג(א)(4) לחוק האגודות השיתופיות מורה על בחינה של התאמה לחיים בקהילה מצומצמת בלבד ולא קהילה ספציפית.

 

דיון והכרעה

הביקורת השיפוטית על החלטות ועדת ההשגות לא נועדה אלא להבטיח שהחלטותיה תקיימנה את כללי הצדק הטבעי ולא תפר את הכללים האוסרים על שקילת שיקולים זרים. כידוע, בית המשפט המנהלי לא ימהר להתערב בשיקול דעתם של גורמים מקצועיים. מכאן, שאין די בטענתם של העותרים, כי הם מתאימים למגורים במסגרת חיי קהילה קטנה כדי להביא לביטול החלטתה של וועדת ההשגות. כעולה מהמסמכים, הוועדה סברה כי יכולים להיות חיכוכים רבים ומחלוקות בהמשך ההתנהלות בין המשפחה למושב וכי הכתוב באבחון במספר סעיפים מחזק את תחושתם.

אמנם מסקנת חוו"ד הייתה כי התאמתם של העותרים לקליטה ביישוב היא בינונית, אך לפי סיכומי הבוחנים, הניקוד שנתנו לתוצאות המבחן בנוגע לפקטורים שמתייחסים לחיי חברה בקהילה, חוות הדעת מצביעה על כך שהעותרים אינם מתאים לקהילה.  כמו כן, לפי ס' 3 לסדרי עבודתה של וועדת ההשגות, נקבע כי מניין חוקי של הוועדה הוא שלושה חברי וועדה. כמו כן, אין לתת משקל לטענתה של העותרת בדבר זכותה לגור לצד משפחתה כיורשת עתידית של אביה.

 

אמנם החלטתה של וועדת הקבלה לא הייתה מנומקת כנדרש, אך מעיון בפרוטוקול הדיון מלמד על השיקולים העיקריים שהובילו לקבלת החלטתה – שיקולים אשר זכו לאישורה של ועדת ההשגות. מכאן, שביהמ"ש פסק כי לא נפל פגם בהחלטת וועדת ההשגות וועדת הקבלה, ויש לדחות את הערעור.

 

ניתן היום, י"א אדר ב' תשפ"ד, 21 במרץ 2024, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: