האם אכיפת חוק רישוי עסקים בנוגע ללולי עופות רק בעקבות תלונות מהווה אכיפה בררנית?

בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון. עפ"א 51919-12-15 המועצה האזורית מנשה נ' אשר אופנהיימר.

כנגד אשר, בעל לול עופות בכפר פינס הפועל ללא רישיון, הוגש כתב אישום ע"י המועצה האזורית מנשה. בימ"ש השלום ביטל את כתב האישום משום שקיבל את טענותיו של אשר בנוגע לאכיפה בררנית, שנבעה, לטענתו, מנקמנות ראש המועצה מטעמים אישיים ופוליטיים. המועצה ערערה על החלטה זו לביהמ"ש המחוזי. 

הרקע

המועצה האזורית מנשה הגישה לביהמ"ש המחוזי ערעור על החלטת בימ"ש השלום, לפיה בוטל כתב האישום כנגד אשר, בשל הגנה מן הצדק.

כנגד אשר הוגש כתב אישור המייחס לו עבירה של ניהול עסק ללא רישיון, בגין לול עופות בכפר פינס, שבתחום שיפוטה של המועצה. אשר הודה בעובדות כתב האישום, אך טען שיש לבטלו בשל הגנה מן הצדק. לטענתו, המעוצה הפעילה אכיפה בררנית בשל נקמנות אישית של ראש המועצה, הנמצא ביריבות אישית ופוליטית עם אשר, בכך שהגישה כתב אישום רק נגדו, כאשר בשטחה ישנם למעלה מ-100 לולים, אשר מרביתם פועלים ללא רישיון.

בימ"ש השלום קיבל טענה זו והורה על ביטול כתב האישום כנגד אשר.

בערעורה, טענה המועצה כי היה על בימ"ש השלום להרשיע את אשר לאחר שהודה בעובדות ולשקול את טענתו בדבר "הגנה מן הצדק" בעת קביעת העונש במסגרת גזר הדין. עוד טענה המועצה כי אין פגם אינהרנטי באכיפה לפי תלונות, ואין מדובר באכיפה בררנית אלא באכיפה חלקית בשל היעדר משאבים, אשר אינה נגועה בשרירות לב או בכוונה להשיג מטרה פסולה.

לטענת המועצה, היה על אשר, כטוען לאכיפה בררנית, להוכיח כי ניתן יחס שונה לעסקים בעלי מאפיינים דומים לזה שלו, ולאור הסבל הנגרם לתושבי השכונה הצמודה, היה על בימ"ש השלום לקחת זאת בחשבון בעת קביעת העונש ולא כעילה לביטול כתב האישום.

מנגד, אשר טען כי יש להותיר את החלטת בימ"ש השלום על כנה, שכן הלול פועל בפיקוח הרשויות הנוגעות לענף הלולים אך ללא אישור עסק, כמו מרבית הלולים הפועלים באזור, ורק כנגדו הוגש כתב אישום, על אף שבמשך 20 שנים לא הייתה אכיפה של חוק רישוי עסקים. לטענתו, מדובר באכיפה בררנית שנבעה מנקמנות אישית של ראש המועצה בשל יריבות אישית ופוליטית איתו.

עוד טען אשר, כי נטל ההוכחה בדבר קיומה של נקמנות אישית לא מוטלת על כתפיו, וכי המועצה לא הוכיחה כי מדובר באכיפה המבוססת על שיקולים ענייניים בלבד. בעניין קיומה של אותה נקמנות אישית, טען אשר כי המועצה לא סתרה את עדותו בדבר מערכת היחסים הקשה שהתפתחה באותה תקופה בינו ובין ראש המועצה, במהלכה פעל ראש המועצה לסילוקו מתפקידו כיו"ר המועצה הדתית, ומשלא עלה הדבר בידו, הוגש כתב האישום.

אשר טען כי המועצה לא הצביעה על אף מאפיין מיוחד בלולו שלו, המצדיק אכיפה כה חריגה של חוק רישוי עסקים, בניגוד ללולים אחרים, כולל כאלו המצויים בסמיכות רבה יותר לבתי מגורים ואף לבתי ספר.

דיון והכרעה

ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של המועצה.

ביהמ"ש קבע כי על אף שהמדיניות של הגשת כתבי אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון, רק כאשר מוגשת תלונה איננה רצויה ויש לחתור לתיקונה, מדובר במדיניות מצויה ואחידה, אשר אין בה פגם אינהרנטי המצדיק את ביטול כתב האישום.

הוסיף ביהמ"ש וקבע כי כנגד הלול שמנהל אשר הוגשו תלונות רבות ונטען למפגעים רבים, מפגעים אשר חוק רישוי עסקים נועד להגן מפניהם ולמונעם. התושבים שביתם גובל בלול הגישו תלונות ופנו לגורמים שונים, כדוגמת משרד החקלאות, והתלוננו על המפגעים הקשים שנגרמים להם, ואף פנו לראש המועצה באופן אישי בדרישה לסגור את הלול והתריעו כי אם ייגרם נזק בשל התפרצות שפעת העופות או כל מחלה אחרת, יראו בו כאחראי באופן אישי בשל מחדלי המועצה.

ביהמ"ש קבע כי לא הוכח שניתן יחס שונה לעסקים בעלי מאפיינים דומים, ולכן ביטול כתב האישום ע"י בימ"ש השלום אינו מתיישב עם חומר הראיות שהוצג בפניו ועם ההלכה המשפטית המחייבת.

בעניין זה קבע ביהמ"ש כי העובדה שאשר חזר בו מבקשתו לרישוי עסק וממשיך שלא להסדיר את העניין על אף ההליך שמתנהל נגדו, מלמדת על כך שהגשת כתב האישום לא נגועה בחוסר צדק או מנוגדת למצפון. מסקנה זו מתחזקת, לדברי ביהמ"ש המחוזי, לאור התלונות החוזרות ביחס ללול.

לאור האמור, קבע ביהמ"ש המחוזי, כי אין מדובר במקרה חריג של חוסר צדק המצדיק את ביטול כתב האישום כנגד אשר, שכן מהלך כזה במועצה שבשטחה בתי גידול רבים, עלול לגרום לכבילת ידיה של המועצה באכיפת החוק ולפגיעה באינטרס הציבורי.

לבסוף קבע ביהמ"ש, כי אין די בהוכחת עצם קיומו של סכסוך בין אשר לבין ראש המועצה על מנת להוכיח קיומו של מניע פסול בהגשת כתב האישום, ובמקרה זה אשר לא הוכיח כי מדובר במניע פוליטי או אישי שהוביל להגשת כתב האישום.

סיכום

ביהמ"ש קיבל את ערעורה של המועצה והחזיר את התיק לבימ"ש השלום לצורך הכרעת הדין ושמיעת טיעוני הצדדים ביחס לעונש.

ניתן ביום: כ"א באייר תשע"ו, 29 במאי 2016, בהעדר הצדדים. 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: