האם בית המשפט יאכוף על היועץ המשפטי לממשלה, לנקוט הליכים פליליים כנגד מושב כפר הרא"ה בגין בנייה בלתי חוקית?

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים- עת''מ 1544/08 שפילברג רחל, שפילברג משה, רפפורט אפרת ורפפורט דני נ' היועץ המשפטי לממשלה, הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר וכפר הרא''ה מושב עובדים של הפוהמ''ז להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

עובדות רלוונטיות:

שפילברג רחל ומשה היו בעלי זכות החכירה בנחלה במושב כפר הרא"ה, עליה הוקם מקלט בשטח של 500 מ"ר. במאי 2006, מכרו שפילברג רחל ומשה, את זכויותיהם בנחלה לרפפורט אפרת ודני, למעט זכויותיהם לתביעה ופיצוי בגין בניית המקלט.

שפילברג רחל ומשה ורפפורט אפרת ודני, עותרים לביטול החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד כפר הרא"ה, בעקבות בניית המקלט הציבורי בשנת 1968, וכן למתן צו, המורה ליועמ"ש ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, לנקוט בהליכים פליליים נגד כפר הרא"ה, בגין בניית המקלט בנחלתם, ושימוש בו, ללא היתרים ושלא כדין. בנוסף ביקשו, שפילברג רחל ומשה ורפפורט אפרת ודני, צו הריסה, במסגרת ההליכים שינקטו כנגד כפר הרא"ה.

בבית משפט השלום בנתניה, תלוי ועומד ההליך שנקטו שפילברג רחל ומשה ורפפורט אפרת ודני נגד מושב כפר הרא"ה, אשר עילותיו דומות לאלו שבעתירה זו, אך בנוסף לכך, תבעו פיצוי כספי.

בבקשה זאת, נדרש בית המשפט, ע"י היועמ"ש לסלק העתירה על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית, של בית המשפט לעניינים מנהליים.

 

טענותיהם של שפילברג רחל ומשה ורפפורט אפרת ודני:

כפר הרא"ה בנה את המקלט בשנת 1968, בניגוד להוראות התב"ע החלה על המקרקעין, וללא היתר בניה כדין. כפר הרא"ה הטעה אותם באשר להקמת המקלט כאשר טען בפניהם כי המקרקעין שעליהם נבנה המקלט הופקעו לצרכים ביטחוניים.

החלטת היועמ"ש, שלא לנקוט הליכים פליליים נגד כפר הרא"ה כאמור, ניתנה שלא כדין, ויש לחייבו לעשות כן ולהורות על הריסתו של המקלט ופינויו מנחלתם.

 

כב' השופטת מיכל רובינשטיין פסקה:

על מנת שיוכלו שפילברג רחל ומשה ורפפורט אפרת ודני להיכנס בשעריו של בית המשפט לעניינים מנהליים, עליהם להראות כי החלטתו של היועמ"ש אשר נתקפת על ידם, מצויה ברשימת הנושאים והעילות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, בה פורטו הנושאים שהם בסמכות בימ"ש לעניינים מנהליים, או על מקור חוקי אחר שבו נקבעה סמכותו של בית משפט זה לדון בנושא העתירה.

ענייני תכנון ובניה הינם אחד הנושאים שהועברו לבית המשפט לעניינים מנהליים עם חקיקתו של חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים. טענות כנגד אכיפת החוק או אי אכיפתו יכולות לקפל ביניהן שאלות אזרחיות במהותן, שראוי שיתבררו בפני בית המשפט לעניינים מנהליים. ראוי, כי הדיון בטענות שעניינן הפעלת סמכויות האכיפה שבחוק התכנון והבנייה, יהיה גם הוא בפני בית המשפט לעניינים מנהליים. מסקנה זו נתמכת גם בתכלית חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים- ריכוז העניינים המנהליים בפני ערכאה עיקרית אחת. ההיגיון והטעם בריכוז ענייני התכנון והבניה תחת קורת גג דיונית חלים גם על הצורך בריכוז הטענות שעניינן שיקול הדעת של רשויות האכיפה בהפעלת סמכויותיהן על פי חוק התכנון והבנייה, בבית המשפט לעניינים מנהליים. שאלת הפעלתו הראויה של שיקול הדעת בענייני אכיפה היא שאלה מנהלית באופייה, לכן ראוי כי תידון ותוכרע אף היא על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים.

אשר על כן, מוסמך בית המשפט לעניינים מנהליים לדון בעתירות שעניינן הפעלת שיקול הדעת במסגרת סמכות האכיפה שבחוק התכנון והבנייה.

אולם, עתירתם של שפילברג רחל ומשה ורפפורט אפרת ודני, אינה תוקפת את החלטותיה של הועדה המקומית בלבד, אלא ובעיקר את החלטת היועמ"ש ואת ההחלטה בערר שהוגש עליה. טענתם מתייחסת לשיקול דעתו של היועמ"ש, ולא של מוסד התכנון. שיקול דעתו של היועמ"ש, באם לנקוט הליכים פליליים כנגד כפר הרא"ה ולהגיש כתב אישום בעבירות תכנון ובנייה, מערב שיקולים ציבוריים ועקרוניים, מעבר לשיקולים תכנוניים. הסמכות לדון בהחלטותיו של היועמ"ש אם להגיש כתב אישום, והסמכות לבחון את סבירות החלטותיו של היועמ"ש אינן מסורות לבית המשפט לעניינים מנהליים, אלא לבג"צ בלבד.

 

לסיכומו של עניין, בקשת היועמ"ש לדחיית העתירה על הסף, מחמת חוסר סמכות עניינית, מתקבלת והעתירה נדחית.

שפילברג רחל, שפילברג משה, רפפורט אפרת ורפפורט דני ישאו בהוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד של היועמ"ש, הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר ומושב כפר הרא''ה, כל אחד מהם, בסך 7,000 ₪+מע"מ.

ניתן ביום 18.3.2009

לחץ כאן למידע נוסף אודות כפר הרא"ה מתוך אתר ויקיפדיה.

לחץ כאן למידע נוסף אודות היועמ"ש מתוך אתר ויקיפדיה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: