האם בנימין, חבר המושב, יכפה את בחירתו כנציג מושב חזון להנהלת "אסם הגליל"?

בבית המשפט המחוזי בנצרת בפני כב' הרשם יוסף בן-חמו. תא (נצ') 38392-09-13 בנימין נ' חזון מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
הרקע

בתביעתו העיקרית, ביקש בנימין, חבר המושב, להורות על מתן צו מניעה קבוע האוסר על מושב חזון להתכנס לצורך בחירת נציג להנהלת "אסם הגלילמכון תערובת של מושבי הגליל", צו המונע קיום האסיפה הכללית שזומנה לצורך בחירת הנציג וצו המורה כי הזמנת המושב לחברים להגיש מועמדות הינו בטל. לטענת בנימין, כלל המתמודדים הגישו את מועמדותם שלא במועד הנדרש, ולכן הוא המועמד החוקי היחיד. ביהמ"ש העניק צו זמני במעמד צד אחד וקבע מועד לדיון במעמד הצדדים.


דיון והכרעה

ראשית, ביהמ"ש ציין כי ההליך בו נקט בנימין נועד למעשה לפסול את מועמדותו של אחד המועמדים – יגאל. בנימין לא צירף אותו כמשיב, למרות שמדובר בצד הישיר ביותר שעלול להיפגע מההליך.

שנית, ביהמ"ש הבהיר כי בקשתו של המבקש הינה למעשה למנוע מהאסיפה הכללית של המושב לבצע את תפקידה על פי דין.משמעות בקשתו של המבקש הינה לשמש כנציג מטעם המושב מבלי שייבחר ומבלי שתכונס כלל אסיפה כללית כמתחייב על פי התקנות.

ביהמ"ש הסיק מכלל חומר הראיות, תוך עיון בתקנות האסיפה הכללית, כי לא נפל פגם בהחלטות האסיפה הכללית.

ביהמ"ש קבע כי אין להשלים עם התנהלות זו של בנימין שלמעשה מבקש שלא יתקיים הליך של בחירות כלל.

לבסוף, הדגיש ביהמ"ש כי הזכות לבחור ולהיבחר, הינה זכות יסוד בסיסית שאין לפגוע בה, אלא אם יש הוראה חוקית מפורשת המגבילה זכות זו וככל שההוראה החוקית היא אכן מידתית וסבירה.

בהתאם לאמור לעיל, הורה ביהמ"ש על ביטולו של הצו הארעי.


סיכום

 ביהמ"ש דחה את הבקשה למתן צו זמני, וקבע שהאגודה רשאית לפעול ולכנס את האסיפה הכללית בהתאם לתקנות המחייבות.

כמו כן, חייב ביהמ"ש את בנימין לשלם למשיבה הוצאות בגין הליך זה בסך 5,000 ₪.

ניתן ב - כ"ה תשרי תשע"ד, 29 ספטמבר 2013.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: