האם התובע רשאי לחייב את הקיבוץ לזמן עדים מטעמו?

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בפני כב' הש' אורית יעקבס. סע"ש 47715-03-16 – מילר נ' קיבוץ עין הנציב ואח'

 

בקשה שהוגשה במסגרת תביעה על סך 450,000 ₪ של עובד קיבוץ עין הנציב אשר פוטר וטוען כי הקיבוץ לא שילם לו את זכויותיו בגין הפיטורים. במסגרת הבקשה ביקש התובע שביה"ד יורה לקיבוץ להביא להתייצבותם של תשעה עדים אשר ערכו את המסמכים מטעם הקיבוץ.

הרקע

התובע הינו עובד קיבוץ עין הנציב אשר פוטר בשנת 2017. לטענתו הקיבוץ לא שילם לו את זכויותיו בגין הפיטורים העומדות לפי דבריו ע"ס של 450,000 ₪. מנגד, הקיבוץ הכחיש את טענות התובע, ותבע בתביעה שכנגד סכום של 1,276,642 ₪ בגין גניבה חמורה אותה ביצע לטענתו התובע במהלך עבודתו בקיבוץ.

במסגרת הדיון ביקש התובע מביה"ד לחייב את הקיבוץ להביא להתייצבותם של תשעה עדים, אשר ערכו את המסמכים שהוצגו ע"י הקיבוץ במסגרת ההליך. לטענתו, עדים אלו בקיאים בעובדות המקרה ועל כן על הקיבוץ לדאוג להביאם בפני ביה"ד.

מנגד, טען הקיבוץ, כי בקשת התובע שהקיבוץ יזמין עדים הינה תמוהה ולא מובנת. הקיבוץ לא ביקש שאותם עדים יעידו ועל כן לא ניתן לחייב צד בהליך לזמן עדים נוספים שהוא לא ביקש לזמן ועל כן יש לדחות את הבקשה.

 

דיון והכרעה

ביה"ד פתח דבריו בציינו, כי בכדי להוכיח בהליך אזרחי עבירה חמורה כגניבה, על התובע לעמוד ברף הוכחה מוגבר. כמו כן, ציין ביה"ד כי על פי הדין ביה"ד לעבודה אינו כבול לדיני הראיות ובמצב שבו אין הוראה בחוק בתי הדין לעבודה או בתקנות שהותקנו מכוחו, שמורה לביה"ד הזכות לנהוג כראות עיניו על מנת לעשות צדק.

במקרה דנן, מדובר בתביעה שכנגד שהגיש הקיבוץ הטוען כי העובד ביצע עבירה של גניבה חמורה, ועל כן עליו לעמוד בנטל הגבוה להוכחת טענותיו באמצעות עדים ומסמכים שיראו להם רלוונטיים.

בנסיבות אלו, קבע ביה"ד, כי התובע אינו יכול לקבוע לקיבוץ אילו עדים לזמן לחיזוק טענותיו. אומנם יכול התובע להסב את תשומת ליבו של ביה"ד לכך שהקיבוץ לא זימן את אותם עדים על מנת להראות שגרסתו וראיותיו בעלות משקל רב יותר, ואולם הוא אינו רשאי לחייבם להציג ראיות או עדים מסוימים.

בהתאם לאמור, דחה ביה"ד את בקשת התובע. יחד עם זאת, ביה"ד נתן לתובע את האפשרות לזמן חלק מהעדים מטעמו, תוך שיתחייב לשאת בהוצאותיהם ולמסור להם את ההזמנה במסירה אישית.

 

סיכום

לאור האמור, דחה ביה"ד את בקשת התובע וקבע כי התובע אינו יכול לחייב את הקיבוץ לזמן עדים.

בנוגע להוצאות, קבע ביה"ד, כי הוצאות הבקשה יילקחו בחשבון במסגרת מתן פסה"ד בהליך העיקרי.

ניתן ביום: י"ד בסיוון תשע"ח, 18 במאי 2018, בהיעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: