בית המשפט הורה לחבר קיבוץ לפנות שטח ששכר מהקיבוץ ולהשיבו לחזקת הקיבוץ

בבית משפט השלום בצפת, לפני כב' השופטת רביע ג'באלי, תא"ח 71300-10-18, קיבוץ דפנה אגודה שיתופית בע"מ נ' פורת ואח'

תביעה שמוגשת על ידי קיבוץ דפנה לפינוי עסק תיירותי שהפעיל חבר קיבוץ לאחר תום תקופת השכירות.

הרקע

הנתבע הינו חבר קיבוץ אשר שכר שטח המצוי בבעלות הקיבוץ לשם הפעלת עסק תיירותי. לאחר מחלוקות בין הצדדים ביחס למשך תקופת השכירות פנו הצדדים לביהמ"ש אשר נתן פסק דין בעניין, ובמסגרתו הוסכם בין הצדדים כי חבר הקיבוץ ימשיך להחזיק במקרקעי הקיבוץ למשך חמש שנים, החל מיום 01.01.2014 ועד ליום 01.01.2019, וזאת בתמורה לתשלום דמי שימוש שנתיים בסך של 100,000 ₪.

עם תום התקופה האמורה הקבועה בהסכם, הגיש הקיבוץ תביעה לפינוי המושכר השייך לחבר הקיבוץ מהמקרקעין. התביעה הוגשה ע"י הקיבוץ בטענה להפרת הסכם ההרשאה שנחתם בין הצדדים, לרבות אי תשלום התמורה בעד השימוש במקרקעין ע"י חבר הקיבוץ כקבוע בהסכם.

מכאן שעיקר המחלוקת בין הצדדים נוגע לשאלת מה הדין שצריך להחילו לאחר תום תקופת השכירות המוסכמת, והאם קמה לחבר הקיבוץ זכות להמשיך ולהחזיק במקרקעין לאחר תום התקופה הקצובה בפסק הדין?

לטענת הקיבוץ, בפסק הדין נקבעה תקופת שכירות עד ליום 01.01.2019. משתמה תקופת השכירות, ומאחר ולא הושגה הסכמה בין הצדדים לגבי המשך החזקת המקרקעין בידי חבר הקיבוץ, ומשהוא לא הצביע על זכות שתאפשר לו להמשיך ולהחזיק במקרקעין, על האחרון לפנותם לאלתר. לעניין זה, טען חבר הקיבוץ כי לא נקבע מועד פינוי בפסק הדין של הסכם הצדדים, וכי עניין הפינוי הושאר ללא הכרעה בכוונה ובהתבסס על הסכמת הצדדים שכל המחלוקות יפתרו ברוח טובה.

דיון והכרעה

לאחר בחינת טענות הצדדים והמסמכים שהוגשו מטעמם, השופטת קיבלה את התביעה והורתה על פינוי המושכר השייך לחבר הקיבוץ משטח המקרקעין.

השופטת נימקה החלטתה בכך שגרסת הקיבוץ נמצאה אמינה ולא נסתרה. ההסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין הנן ברורות ומפורשות, המסקנה היחידה והמתחייבת הנה כי יחסי השכירות בין הצדדים הסתיימו עם תום תקופת השכירות הקצובה בפסק הדין, ומאחר והצדדים לא הצליחו במשך 5 שנים תמימות להגיע להסכמה לגבי ההמשך, על חבר הקיבוץ לפנות את השטח ולהשיבו לחזקת הקיבוץ. לחלופין, חבר הקיבוץ לא הצביע על זכות להמשיך ולהחזיק במקרקעין.

סיכום

התביעה התקבלה, על חבר הקיבוץ לפנות את המושכר ולהשיבו לחזקת הקיבוץ. בנוסף, השופטת חייבה את הצדדים ביחד ולחוד, בהוצאת משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.

ניתן ביום י"ג סיוון תשע"ט, 16 יוני 2019, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: