האם טענה לפיה קיים חוב ארנונה- תעכב את מכירת נכס מקרקעין של החייב?

בבית משפט השלום תל אביב-יפו הפ 200065/07 חנן בינימינוב נ' עיריית אור יהודה

 

העובדות הרלוונטיות:

חנן בינימינוב הוא אחד מהבעלים של נכס מקרקעין המצוי באור יהודה. מאז חודש יולי 1990 הנכס מושכר לשוכר, החייב בדמי הארנונה עליו. המחלוקת לפנינו היא על קיומו או אי קיומו של חוב ארנונה על הנכס עד לחודש יולי 1990.

המחלוקת התעוררה לאחר שחנן בינימינוב פנה אל עיריית אור יהודה כדי לקבל ממנה אישור ללשכת רישום המקרקעין, לצורך מכירת הנכס. עיריית אור יהודה סירבה לתת את האישור בגלל קיומו של החוב ארנונה בגינו.

בתצהיר, שהגיש חנן בינימינוב בשנת 1990, ציין כי פנה לעיריית אור יהודה והגיע להסדר פריסת חוב הארנונה עם נציגי העירייה ואף נחתם הסדר בכתב, שהביא לסיום החוב.

טענות חנן בינימינוב:

כל חוב הארנונה כלפי עיריית אור יהודה שולם במזומן, באותו מועד וללא פריסה.

ואף לראיה צורף מסמך, בכתב ידה, של פקידת עיריית אור יהודה, לפיו לא רק שלא נותר חוב ארנונה לתשלום לעיריית אור יהודה, אלא שאף נוצרה יתרת זכות בסך 565.24 ₪, שהועברה לחוב אחר של חנן בינימינוב בגין נכס אחר.

טענות עיריית אור יהודה:

סגנית מנהל מחלקת הגביה של עיריית אור יהודה פירטה, בתצהירה המגובה בתדפיסי חשבון ואסמכתאות נוספות, מה היה חובו של חנן בינימינוב עד לתחילת השכירות בנכס באמצע שנת 1990, וכיצד חושב. לפי הפירוט, החוב, נכון לחודש אפריל 2007, עמד על סך של כ-30,000 ₪.

לעניין הסכום בסך 565.24 ₪, שלטענת חנן בינימינוב מדובר ביתרת זכות שלו, ציינה סגנית מנהל מחלקת הגבייה של עיריית אור יהודה כי מדובר בשכר טרחתו של עורך הדין שטיפל באותה עת בגביית חובות הארנונה מטעם עיריית אור יהודה. הזיכוי נעשה באותו חשבון המתייחס לגבי אותו הנכס, ולא נעשתה כל העברה לחשבון חוב עבור נכס אחר שבבעלות חנן בינימינוב, כטענתו.

מכל מקום, ביטול החיוב מתייחס לסכום זה בלבד, חוב הארנונה עצמו לא סולק ולא נעשה כל הסדר בין העירייה לחנן בינימינוב.

כב' השופט אטדגי יונה פסק:

כל שנאמר במסמך שנכתב בכתב ידה של הפקידה בעיריית אור יהודה- הוא זיכוי החשבון באותו סכום שהיה שכר טרחה של עו"ד הלל. לא נזכר במסמך כל הסדר ולא מוזכר בו כל סילוק חוב של חנן בינימינוב כלפי עיריית אור יהודה. לפיכך, המסמך אינו מהווה "הסדר" לסילוק החוב.

זיכוי הסכום כאמור בסך 565.24 ₪ נעשה באותו חשבון ובאותו נכס.

לו החוב שולם במזומן, כטענתו של חנן בינימינוב, הייתה ניתנת כנגדו קבלה המאשרת את התשלום. כמו כן, לו חפץ חנן בינימינוב באסמכתא שתאשר את סילוק חובו, יכול היה לבקש אישור שיצהיר על כך במפורש.

כן, תמוהה הטענה כי חנן בינימינוב פרע באותו מעמד במזומן את יתרת חוב, שכן אם נכונה טענתו- מדוע היה צריך בפרוצדורה מסובכת של זיכוי והעברת סכום הזיכוי לחשבון אחר? די היה להפחית סכום זה מהסכום ששילם במזומן!

לסיכומו של עניין, התובענה נדחית. גרסתו של חנן בינימינוב אינה מהימנה. לכן, כל עוד לא פרע חנן בינימינוב את חוב הארנונה הקיים על הנכס- צודקת עיריית אור יהודה בסירובה להנפיק לחנן בינימינוב אישור ללשכת רישום המקרקעין.

חנן בינימינוב יישא בהוצאות עיריית אור יהודה ושכ"ט עו"ד בסך  3,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן ביום 28/6/2009.

 לדף הבית של עיריית אור יהודה- אגף הארנונה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: