האם יכולה חברת קיי.ג'י.אן. להסתמך על הבטחה להנחה בארנונה שניתנה על ידי עיריית אור עקיבא?

בית משפט מחוזי עתמ 004349/07 KGN סחר בע''מ נ' עיריית אור עקיבא

 

העובדות הרלוונטיות:

חברת KGN בע"מ הינה חברה לייצור מוצרי אריזה לתעשיית האלקטרוניקה. בשנת 2006 עברה KGN לאזור התעשייה באור עקיבא.

חברת KGN עותרת לבית המשפט שיורה לעיריית אור עקיבא להעניק לה הנחה בארנונה לשנת 2006, כפי שקיבלו מפעלים דומים.

 

כמו כן ביקשה KGN שיימסר לידה המידע בדבר אותן הנחות שקיבלו המפעלים האחרים שבתחום עיריית אור עקיבא. לאחר הגשת העתירה נמסרו לידה של KGN אותם נתונים.

 

לבסוף ביקשה KGN להסיר את כל העיקולים והליכי הגבייה המנהליים שמנהלת נגדה עיריית אור עקיבא. עם זאת לאחר שהוגשה העתירה ועוד בטרם ניתן פסק הדין הגיעו הצדדים להסדר באשר להסרת העיקולים.

 

טענות KGN:

קודם לשנת 2006 ולפני המעבר לאזור התעשייה באור עקיבא, ערכה KGN  בירור ובו עלה כי באזור התעשייה של אור עקיבא ניתנת הנחה בארנונה בשיעור של 50% לתעשייה חדשה.

 

בנוסף הודיעה עיריית אור עקיבא ל KGN כי כדי לקבל את ההנחה עליה להעסיק עובדים מקומיים במפעלה. KGN העסיקה 20 עובדים מקומיים מתוך 25 עובדים בסה"כ במפעל.

   

דחיית הבקשה להנחה סותרת לחלוטין הבטחות שניתנו ל KGN לפני שהעבירה את מפעלה לאזור התעשייה של אור עקיבא. 

התנהגות עיריית אור עקיבא מהווה הפרה של הבטחה שלטונית עליה הסתמכה KGN בהעברת מפעלה לאזור התעשייה של אור עקיבא. 

עיריית אור עקיבא מפלה לרעה את KGN לעומת מפעלים אחרים שכן מקבלים הנחה מארנונה, גם בשנים מאוחרות יותר.

 

טענות עיריית אור עקיבא:

אכן בסמכות העירייה להעניק הנחות מארנונה ואכן הנחות כאלו הוענקו בעבר, אולם לפי הנחיות החשב המלוה, אין היא יכולה להמשיך להעניק הנחות אלו.

  

לא ניתנה ל KGN כל הבטחה להנחה מארנונה ולא הופרה כל התחייבות כלפיה. 

 

כמו כן, נכון למועד הגשת העתירה לא הוגשה בקשה להנחה מארנונה על ידי חברת KGN, גם לאחר שהוגשה הבקשה, היא נדונה ונדחתה בעקבות עמדתו הנחרצת של החשב. 

 אמנם שני מפעלים יזכו להנחה מארנונה בשנת 2007, אך במקרים אלו מדובר על התחייבויות של העירייה למפעלים, התחייבות כזאת לא ניתנה לחברת KGN.

 

בית המשפט פסק כי:

יש לקבל את טענת KGN כי היא הסתמכה על ההנחה מארנונה בהעברת מפעלה לאזור התעשייה באור עקיבא, אך עם זאת גם ההסתמכות וגם במידה שאכן הייתה הבטחה שלטונית של עיריית אור עקיבא, דין העתירה להידחות.

הנחיית החשב כי אין להעניק ארנונה הינה הנחייה אשר מחייבת את עיריית אור עקיבא ולכן גם אם ניתנה הבטחה להנחה, היא ניתנה בחוסר סמכות.

 

KGN לא הצליחה להראות שישנה אפליה בינה לבין שאר המפעלים, מכיוון ששני המפעלים האחרים קיבלו את ההנחה לפני הנחיות החשב, ובהנחיה כתוב שאין להעניק יותר הנחות בעתיד.

 

לסיכום העתירה נדחתה ולא ניתן צו להוצאות. 

ניתן ביום 23/10/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: