האם יכול כפר אוריה מושב עובדים, לקבל כספים מאת מועמדים שרכשו מגרשים בהרחבה, ומי מוסמך להכריע בית המשפט או בורר ?

בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בפני כבוד השופט יהודה זפט – סגן נשיא. הפ"ב 45118-03-11 כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' מקורות שליטה יועצים בע"מ

הרקע

בין כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ("כפר אוריה") לבין מקורות שליטה יועצים בע"מ ("מקורות שליטה") נכרת חוזה לפיו נמסרו למקורות שליטה ביצוען של עבודות פיתוח המגרשים וכן פיתוח השטח הציבורי במסגרת תכנית הרחבה אותן יזם כפר אוריה. על פי החוזה, כפר אוריה היפנה למקורות שליטה מועמדים שאושרו לרכישת הזכויות במגרשים בתכנית ההרחבה, וזו התחייבה לחתום עם המועמדים על חוזי פיתוח, לגבות  מהם את  הכספים  ולבצע את עבודות הפיתוח. ביצוע הפרויקט הושלם, ובין הצדדים פרץ סכסוך על רקע דרישת כפר אוריה לקבל ממקורות שליטה דו"ח מפורט על כספים שהוצאו על ידי מקורות שליטה לפיתוח השטח הציבורי, ותשלום יתרת הכספים המגיעים לכפר אוריה ממקורות שליטה על פי החוזה. לפי החוזה נקבעה תניית בוררות, על פיה הגיש כפר אוריה את הבקשה לבורר.

מקורות שליטה מתנגדת לבקשה, בטענה שהנושא אינו ראוי להידון בבוררות מכיוון שהדרישה הכספית של כפר אוריה לקבלת כספים שנגבו על ידי מקורות שליטה מהמועמדים אינה חוקית. וזאת, על סמך בדיקת מבקר המדינה, והחלטה שהתקבלה על ידי רשויות המינהל האוסרת על המושבים לגבות, בעצמם או על ידי אחרים עבורם, כספים  ממועמדים עבור רכישת זכויות בנייה בתוכניות הרחבה.

מנגד, טוען כפר אוריה כי הוא לא מעוניין בכספים בשלב זה, אלא רק בדין וחשבון עבור אלו שנגבו, ובכל אופן החוזה המדובר, נחתם טרם קבלת ההחלטה שלא מאפשרת למושבים לגבות כספים כאמור לעיל.

 

דיון והכרעה:

החוזה נחתם למעלה מחמש שנים לפני החלטת המינהל האמורה, ושלוש שנים לפני בדיקת מבקר המדינה. מקורות שליטה גבתה מהמועמדים את "הכספים האסורים", והמחלוקת אינה בין כפר אוריה והמינהל, גם לא בין המועמדים ששילמו את הכספים  למקורות שליטה או לכפר אוריה, ועל כן  נושא הבוררות אינו חוקיות גביית הכספים מהמועמדים, אלא זכות מקורות שליטה להוסיף להחזיק בכספים. ההכרעה במחלוקת זו לא תכשיר את גביית הכספים ככל שלא היה ראוי לגבות אותם מהמועמדים, ואם אמנם הוצאו מהמועמדים כספים שלא כדין, הכרעה בבוררות במחלוקת בין כפר אוריה ומקורות שליטה לא תשלול  מהמועמדים או ממינהל מקרקעי ישראל את הזכות לתבוע אותן חזרה. השופט דוחה את טענת מקורות שליטה כי תניית הבוררות בוטלה משאושר החוזה על ידי המגשר ונכללה בו תניה בדבר סמכות מקומית של בית המשפט המחוזי בירושלים.

 

סיכום:

בית המשפט מקבל את הבקשה. בהסכמת הצדדים ימונה בורר שהוא שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט בדימוס זאב המר. כקבוע בתניית הבוררות הבורר ינמק את פסקו.

ניתן ב-כ"ג  אדר ב תשע"א, 29 מרץ 2011, בהעדר הצדדים

 

לאתר כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: