האם יש לסלק תביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית של ביה"ד?

בבית דין אזורי לעבודה בנצרת, לפני כב' הש' רויטל טרנר, סע"ש 24692-07-17 – אביבה רלב"ג נ' בית הספר המשותף בשדה אליהו

בית הדין קיבל בקשה מטעם חברי הוועד המנהל של אגודה שיתופית לסילוק תביעה שהוגשה נגדם על הסף בשל חוסר סמכות עניינית של בית הדין לדון בעילת התביעה כלפיהם.

הרקע

התובעת הינה עובדת שהועסקה במשך 24 שנים כמנהלת חשבונות ואחראית לתחומים נוספים בבית הספר המשותף בשדה אליהו אשר מאוגד כאגודה שיתופית. עם תחילת השנה החדשה הוחלט להעביר את ניהול בית הספר מהאגודה למועצה אזורית, דבר אשר הביא לפיטורי העובדת מעבודתה באגודה.

בעקבות האמור לעיל, הגישה העובדת תביעה כנגד האגודה השיתופית, המועצה האזורית וחברי הוועד המנהל של האגודה השיתופית.

במסגרת תביעתה, ביקשה העובדת להורות על ביטול ההסכם בין האגודה לבין המועצה לפיו יש להעביר את בית הספר לידי המועצה, בנוסף, העובדת טוענת להרמת מסך, לפיה יש להרים את מסך ההתאגדות בין חברי הועד המנהל לבין האגודה ולחייבם בחובות האגודה כלפיה.

לפיכך, הוגשה בקשה ע"י חברי הוועד לסילוק התביעה כנגדם על הסף מחמת העדר סמכות עניינית, שכן לא התקיימו יחסי עבודה בינם לבין העובדת. לטענתם, הואיל והעובדת הועסקה על ידי האגודה ואילו הם שימשו כנושאי משרה שונים באגודה, לרבות מילוי תפקידים ביחס להפעלת בית הספר, הרי שלבית הדין לעבודה אין סמכות עניינית לדון בתביעה כנגדם כקבוע בחוק. עוד הם טוענים, כי לבית הדין אין סמכות לדון בטענות נזיקיות כלפיהם אשר הוגשו על ידי העובדת.

בהקשר זה טענה העובדת כי חברי הוועד, בהיותם חלק מוועד ההנהלה, הינם למעשה המעסיקים שכן על פי תקנון האגודה, הם אלו הממונים לקבלה לעבודה, להעסקתה וגם לפטרה, כפי שביצעו בפועל. בנוסף, היא טוענת כי ניתן להטיל אחריות אישית על חברי הוועד מכוח עקרון האחריות האישית.

 

דיון והכרעה

לאחר שקילת טענות הצדדים, בית הדין נעתר לבקשת חברי הוועד והורה על סילוק התביעה כנגדם, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן:

על אף שחברי וועד ההנהלה הם בעלי סמכויות רחבות בנוגע לניהול ענייני האגודה, לרבות קבלת עובדים לבית הספר ופיטוריהם, אולם אין בכך כדי להפוך אותם למעסיקים של העובדת. האגודה הייתה המעסיקה היחידה של העובדת ויחסי העבודה התקיימו רק בין האגודה לבינה, וזאת מכוח עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של האגודה. דהיינו, לא התקיימו יחסים חוזיים בין העובדת לבין חברי הוועד, אי לכך לבית הדין לא קמה סמכות עניינית לדון בסכסוך שבין העובדת לבין חברי הוועד מכוח הדין.

באשר לטענת הרמת המסך שנטענה ע"י העובדת, בית הדין מצא שאין לו סמכות לדון בטענה זו, שכן דוקטרינת הרמת המסך אינה יכולה להקנות לבית הדין לעבודה סמכות כלפי מי שאינו אוחז במניות החברה, וכן חברי הוועד, אשר נושאים משרה באגודה השיתופית, אינם בגדר חברי מניות אלא בגדר נושאי משרה גרידא.

במקרה דנן, טענתה היחידה של העובדת בהקשר זה בכתב התביעה, היא כאמור כי חברי הועד נושאים באחריות נזיקית ישירה כלפיה בגין הפרת חובת הנאמנות והזהירות, אך עוולות בנזיקין אינן מקנות סמכות עניינית לבית הדין לעבודה, אלא היא מצויה בתחום סמכותם של בתי המשפט האזרחיים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל, בקשת חברי הוועד המנהל לסילוק התביעה נגדם על הסף, מתקבלת.

העובדת תישא בהוצאות חברי הוועדה בסך של 3,000 ₪.

ניתן ביום י"א תשע"ט 17 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: