האם מאזן הנוחות מהווה עילה לעיכוב בביצוע פסק דין?

בבית המשפט העליון בפני כבוד השופט ג' קרא. עע"מ 4728/21 עיריית רחובות נ' רותם כרמי

לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בו התקבלה תובענה ייצוגית שהגיש המשיב נגד עיריית רחובות ונקבע כי על העירייה להשיב תשלומי היטל ואגרות שמירה שגבתה שלא כדין.

הרקע:

בדיון אשר התקיים בבית המשפט המחוזי, נקבע כי על עיריית רחובות להשיב תשלומי היטל ואיגרות שמירה שגבתה שלא כדין בשנת 2016. בית המשפט דחה את הגנת התקציב ואת טענת הפטור מחובת השבה להן טענה העירייה מאחר ונקבע כי לא הונחה תשתית ראייתית לביסוסן. נקבע כי העירייה הייתה ערה לבעייתיות בגביית ההיטל וחרף זאת, בחרה לגבות אותו. בנוסף, לא הוכח כי הסכומים שנגבו שימשו למימון השמירה ולא הוכחה פגיעה כלשהי לעירייה אם תחויב בהשבה.

המערערת טוענת כי פעלה כדין ואין מדובר בגבייה ללא אישור או בגבייה אסורה. לטענתה, פרשנותה סבירה והיא סיפקה את השירותים בגינם גבתה את הכספים. זו טוענת כי עומדות לצידה הגנות כמו הגנת התקציב והגנת הפטור מהשבה וחזקת התקינות של הרשות. 

כמו כן, טוענת המערערת כי מאזן הנוחות עומד לטובתה. ביצוע פסק הדין יפגע ביכולתה כרשות מקומית, לשלם משכורות ולספק את השירותים להם היא חבה לתושביה. כמו כן, העירייה לא תוכל להשיב את הסכומים שנפסקו לה, כדוגמת שכר הטרחה הגבוה שנפסק למשיב ואין ערובה שהיא תוכל להשיב סכומים אלו לקופה הציבורית במידה ויתקבל הערעור. 

דיון והכרעה:

בנסיבות המקרה, התרשם בית המשפט כי מאזן הנוחות אכן מטה את הכף לטובת מתן עיכוב ביצוע פסק הדין. סכום ההשבה הוא חיוב כספי לא מבוטל אשר אינו נדרש באופן מידי לצרכם של המשיבים והם אינם צפויים להיתקל בקושי בגביית הסכום שנפסק לטובתם. מנגד, אם העירייה אכן תזכה בערעור, עלול להיווצר למערערת קושי ממשי בהשבת הסכומים מידיי המשיבים.

על כן, תשלום סכום ההשבה יעוכב עד להכרה בערעור.

סיכום:

הבקשה לעיקוב ביצוע פסק הדין מתקבלת בחלקה ולא נעשה צו להוצאות.

ניתן ביום: כ"ד באב התשפ"א, 02 לאוגוסט 2021.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: