האם מניות תנובה שיכות לרפתנים או למושב – גלגול נוסף של הסוגיה בבית המשפט העליון

בבית המשפט העליון בפני כבוד הנשיאה ד' ביניש. דנג"ץ 9510/10 יונתן קמחי נ' רשם האגודות השיתופיות
הרקע
בפסק הדין נקבע בעניינן של שלוש האגודות השיתופיות שהיו צד להליכים, כי יש לראות את יחידות ההשתתפות בתנובה כקניינם של הרפתנים החברים באגודות אלה.
לטענת ניר בנים ונחלים, בפסק הדין נקבעה הלכה חדשה ושגויה שהשלכותיה הנרחבות מחייבות דיון נוסף מכיוון שעלולות להתפרש באופן זהה באגודות נוספות. בנוסף, טוענת ניר בנים כי פסק הדין סותר הלכות קודמות של בית המשפט העליון לעניין האישיות המשפטית הנפרדת של האגודה השיתופית ודיני השליחויות, ותוך ריקון מתוכן של העיקרון לפיו אגודה שיתופית הינה אישיות משפטית נפרדת מחבריה. וזאת גם, בניגוד לעקרון השוויון וההגינות המתקיימים בקרב חברי האגודה השיתופית ועלולות להביא לחוסר וודאות משפטית בכל הנוגע לשיוך ואבחנה בין זכויות וחובות האגודה לאלה של חבריה.
 
דיון והכרעה:
דין העתירה להדחות. אין הכרח לראות בתוצאת פסק הדין כמחייבת בעניינן של כל האגודות
השיתופיות, ואין בו בהכרח כדי לפתוח מחדש לדיון החלטות שונות שהתקבלו באסיפות כלליות של אגודות שיתופיות אחרות. לפיכך, וכך אף סבור רשם האגודות השיתופיות, נראה כי ניר בנים מנסה לייחס לפסק הדין השלכות רוחב שא ניתן לייחס לו, ואפשר שמקרה שיובא להכרעה עתידית יביא על פי בחינה פרטנית לתוצאה שונה.
פסק הדין לא עומד בניגוד להלכות קודמות של בית משפט זה, בהיבטים הנוגעים לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של האגודה השיתופית ולדיני השליחות והנאמנות.
 
סיכום:
פסק הדין אינו מבסס עילה לעריכת דיון נוסף, ולפיכך דין העתירה להדחות. החלטה זו מדגישה שוב, את שנקבע בפסק הדין הסופי של העליון, כי יחידות ההשתתפות בתנובה כקניינם של הרפתנים קיים בניר בנים, באר טוביה ונחלים וכל אגודה שיתופית אחרת היא מקרה שונה בפני עצמו, שדיון נפרד לפי עקרון זה יוכל להוביל אף לתוצאה שונה.
העותר והמשיבים 3 ו 5- ישאו במשותף בשכר טרחת עורכי דינם של המשיבים 1, 2, 4 ו 6- בסכום כולל של 20,000 ש"ח.

ניתנה ב-ה' באלול התשע"א 4.9.2011

לסיקור המרכזי בנושא יונתן קמחי נ' רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: