האם ניתן לחייב את קיבוץ נחשון להשיב על שאלות בשאלון שהציג היריב המשפטי במסגרת תביעה, גם כאשר אינן רלוונטיות למחלוקת ושמטרתן היא להציק ולהכביד בלבד?

בבית המשפט השלום בירושלים- בשא 5273/06 רונן סנדר נ' קיבוץ נחשון

 

עובדות רלוונטיות :

רונן סנדר מבקש מבית המשפט להורות לקיבוץ נחשון להשיב ביתר פירוט על שאלון שהעביר לו, במסגרת תביעה כספית שהגיש קיבוץ נחשון נגד רונן סנדר, לתשלום חוב וסילוק יד ופינויו של רונן סנדר מהדירה בקיבוץ נחשון, עקב אי תשלום דמי ההרשאה לקיבוץ. טענתו של רונן סנדר היא כי קיבוץ נחשון מתחמק מגילוי האמת ביחס להסכמי הרשאה שנחתמו עם צדדים שלישיים.

 

טענות קיבוץ נחשון:

רונן סנדר מסרב לחתום על הסכם הרשאה המקנה לו מעמד של בר-רשות, וכופר הן בחבותו לשלם דמי הרשאה לקיבוץ (הכוללים שכר דירה ודמי אחזקה) והן בחבותו  להסדיר את המשך שהותו בקיבוץ.

בעניין הדרישה לפירוט תשובות בנוגע לשאלון שהעביר רונן סנדר לקיבוץ- מדובר בנושאים שהתשובות לגביהם מצויות בידי המבקש ואין כל  הצדקה לחייב את הקיבוץ לענות עליהם. בנוסף, רונן סנדר הוא שנמנע מגילוי האמת בכך שנמנע מגילוי מסמכים שבידיו, בניגוד לצו בית משפט.

 

טענות רונן סנדר:

ניסיון הקיבוץ לסלקו מהדירה משום שסירב לחתום על הסכם ההרשאה, הינו בניגוד לדין וכן, הסכם ההרשאה הוא הסכם דרקוני. בנוסף, הגשת התביעה נגדו נובעת ממניעים פסולים. כמו כן, הקיבוץ חייב לו סכומי כסף ומבקש לקזז את חובו לקיבוץ בניגוד לחוק.

 

כב' השופטת ר' שלו- גרטל פסקה:

הרציונאליים לקיומם של שאלונים הם:

  1. 1. לקבל מידע שיסייע לבעל הדין בהוכחת טענותיו או בסתירת עמדת יריבו.
  2. 2. להשיג הודאות מהיריב.
  3. 3. ייעול ההליכים וקיצורם, בכך שנחסכת הטרחה וההוצאות הכרוכות בהבאת עדים.

בעל דין חייב להשיב באופן מלא לשאלות בשאלון שהוצג לו על ידי בעל הדין שכנגד. כאשר בעל הדין אינו משיב לשאלון באופן מלא, והשאלות רלוונטיות למחלוקת בין הצדדים, בית המשפט יחייב את בעל הדין לענות לשאלון, זולת אם קיימת עילה המצדיקה אי חיובו למתן תשובה.

בענייננו, קיבוץ נחשון ענה על כל השאלות בשאלון שהציג בפניו רונן סנדר, מלבד שאלה אחת, אשר ממילא אינה רלוונטית למחלוקת. יחד עם זאת היה ראוי שקיבוץ נחשון יסביר מדוע נמנע מלהשיב על שאלה זו. קיבוץ נחשון טען כי ישנן שאלות אשר אינן רלוונטיות למחלוקת ויש בהן משום הכבדה שלא לצורך ובכך צודק קיבוץ נחשון בטענתו.

לסיכומו של עניין, רונן סנדר חייב בהוצאות קיבוץ נחשון, ללא קשר לתוצאות המשפט בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית.

הבקשה נדחית.

ניתן ביום 27.10.2008.

 

לדף הבית של קיבוץ נחשון.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: