האם ראש מועצה רשאי לדחות את מועמדותו של עו"ד כמציע במכרז שנותר כמציע יחיד

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

עת"מ 25007-04-23 בכר נ' מועצה אזורית מעלה יוסף ואח'

 

תמצית:

עו"ד נמרוד בכר, בעלים של משרד עורכי דין, השתתף בהליך לבחירת יועץ משפטי חיצוני עבור מועצה אזורית מעלה יוסף (להלן "מעלה יוסף"). לאחר שראש מועצה אזורית מעלה יוסף דחה את מועמדותו, הגיש נמרוד עתירה כנגד ההחלטה.

 

רקע:

במועצת מעלה יוסף, נערך הליך לבחירת יועץ משפטי חיצוני שפורסם באפריל 22',  בהליך זה השתתף עו"ד נמרוד בכר. במסגרת ההליך, הוקמה וועדה מקצועית שתפקידה להמליץ לראש הרשות על מועמד מתאים מתוך המועמדים שהציעו את מועמדותם. לאחר שבחנה הוועדה את ההצעות וראיינה את המועמדים, המליצה המועצה על שני מועמדים מתאימים כשאחד מהם היה נמרוד. המועמד הנוסף הסיר את מועמדותו ונמרוד נותר המועמד היחיד. לאחר ראיון שערך ראש המועצה עם נמרוד בתאריך 16.1.23, החליט ראש המועצה לדחות את מועמדותו של נמרוד. עקב הדחייה, הגיש נמרוד את עתירתו על ההחלטה לבית המשפט.

 

טענות הצדדים:

נמרוד טוען כי הוא עומד בתנאי הסף, וכי הינו בעל ניסיון רב בייצוג ויעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולגורמים מוסדיים נוספים אשר עוסקים בתחומי עיסוק רלוונטיים למועצה ונמצא על ידי הועדה המקצועית כמועמד המתאים ביותר לתפקיד. נמרוד מוסיף וטוען כי החלטת ראש המועצה הינה שגויה, בלתי סבירה ומנוגדת לדיני המכרזים. בהתאם לכך טוען נמרוד שלא היה לראש המועצה את הסמכות שלא לבחור אף אחד מהמועמדים שנבחרו על ידיי המועצה ושרק בנסיבות חריגות היה רשאי להכריז בפתיחת הליך חדש אשר לא התקיימו במקרה דנן.

מעלה יוסף טוענים שיש לדחות את העתירה כיוון שהוגשה באיחור רב לאחר קבלת ההחלטה על דחיית מועמדותו של נמרוד. מוסיפים וטוענים מעלה יוסף כי החלטת ראש המועצה התקבלה כדין ולא חורגת ממתחם הסבירות במקרה עסקינן. לטענתו של העותר כי החלטת ראש המועצה סותרת את דיני המכרזים, השיבו מעלה יוסף כי אין לראות בהליך זה מכרז, הם כתבו זאת בחוברת ההצעה ובנוסף לכך מינוי של יועץ משפטי הוא הליך מיוחד אשר גובר על דיני המכרזים הכלליים במקרה של התנגשות.

 

דיון והכרעה:

הליך רכישת שירותים אלו הינם בגדר פעולה ציבורית וכרוכה בהוצאת כספים ציבוריים ועל כן יש צורך בקיום מכרז. במקרה דנן, ככל הנוגע למינוי יועץ משפטי, ניתן למנות יועץ משפטי שאינו עובד הרשות ובהליך שונה מהליך של ניהול מכרז. לפי סעיף 3(8) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות מוקנית חריגה מקיום הליך מכרז רגיל כאשר נדרש לביצוע עבודה "מקצועיות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדת או יחסי אמון מיוחדים" כיוון שקשה להשיג את התנאים הללו בהליך מכרז פומבי ובמקרה דנן אכן היה צורך בתנאים כאלו למשרת יועץ משפטי. נקבע כי המועצה פעלה בהתאם לכללי מינוי יועץ משפטי חיצוני והקימה וועדה מקצועית בהתאם לנוהל. בנוסף לכך בדיון נקבע כי ראש המועצה אינו מחויב בקבלת ההחלטה של הוועדה המקצועית אך הוא חייב לנמק החלטה זו בכתב. המסמך של סיכום הריאיון של ראש המועצה עם נמרוד אשר מפרט את הסיבות לכך שמועמדתו לא התקבלה, הועבר לבית המשפט באיחור רב ולא הועבר לנמרוד בשום שלב. הועבר לנמרוד מסמך קצר וללא פירוט ונימוקים על דחיית מועמדותו וכאן נקבע כי נפל פגם בהתנהלות ראש המועצה בהליך. נקבע כי ראש המועצה בהחלטתו עמד במבחן הסבירות ומסיבה זו והמפורטות לעיל בית המשפט לא ראה לנכון להתערב בהחלטת ראש המועצה לנהל הליך חדש.

 

סיכום:

התביעה נדחית, כל צד יישא בהוצאותיו המשפטיות.

ניתן היום, ט' ניסן תשפ"ד, 17 באפריל 2024, בהעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: