הארכת השעייתו של ראש עירייה מעבר לתקופת ההשעיה המקורית

בית המשפט העליון בפני כבוד השופט ח' כבוב בג"ץ 5794/22 דניאל זמטב נ' הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות

צביקה גנדלמן כיהן כראש עיריית חדרה. לאחר שהוגש נגדו כתב אישום עקב שחיתות שלטונית ופגיעה בטוהר המידות של השלטון המקומי, הגיש היועמ"ש לממשלה דאז בקשה לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות (להלן: "הוועדה") לעשות שימוש בסמכותה ולהורות על השעייתו מתפקידו כראש עיריית חדרה. לקראת תום תקופת ההשעיה, פנתה היועמ"ש לוועדה בשנית על מנת להאריך את תקופת ההשעיה. בקשתה נדחתה אך המקרה הופנה לטיפולו של בית המשפט.

 

רקע:

גנדלמן כיהן כראש עיריית חדרה משנת 2013 ומכוח תפקידו שימש גם כיושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר. בשנת 2021 הוגש כנגדו כתב אישום אשר ייחס לו עבירות של מרמה והפרת אמונים בשורה של החלטות בהן היה ניגוד עניינים חריף. זאת על רקע קשר שנרקם לכאורה בינו לבין קבלן ויזם נדל"ן הפועל בעיר חדרה. עם הגשת כתב האישום, הגיש היועמ"ש דאז בקשה לוועדה להורות על השעייתו מתפקידו כראש עיריית חדרה. בחלוף מספר חודשים, ולקראת סיום תקופת ההשעיה, פנתה היועמ"ש לוועדה בבקשה להאריך את תקופת ההשעיה. בקשה זו נדחתה בטענה כי ההחלטה בדבר תקופת ההשעיה, משקפת את מידת חומרת העבירות המיוחסות לגנדלמן, שאינה מצדיקה השעיה מרבית. עוד נטען כי במתן הארכה לא יהיה כל תועלת, שכן גם אם תאושר, ההשעיה תסתיים לפני תקופת הבחירות המוניציפליות, כך שבכל מקרה גנדלמן יוכל להיבחר כראש עיריית חדרה. הוועדה התירה ליועמ"ש לערער על החלטתה ולהשהות את כניסת ההחלטה לתוקף. היועמ"ש ביקשה להאריך את תקופת השהות אך לא הגישה ערעור על ההחלטה. אולם מפאת חשיבותה הציבורית של הסוגיה, וסד הזמנים הדוחק, עתרו מספר אנשים פרטיים לבית המשפט בבקשה להשהות את החלטת הוועדה עד הגשת ערעור על ההחלטה ע"י היועמ"ש.

 

דיון:

בית המשפט קבע כי במצב דברים זה, בו מדובר בהשעיה לאור הגשת כתב אישום חמור, הגם שהוא חמור פחות מהחשדות הראשוניים, בתחום השחיתות השלטונית מחד ו"החזרה לכהונה" לאותה עמדת כוח מושא האישומים מאידך, נקודת האיזון משתנה ומטה את הכף באופן ברור לשמירה על האינטרס הציבורי בביעור השחיתות השלטונית. לשחיתות השלטונית יש השלכות שליליות רחבות ועמוקות – חברתיות, פוליטיות, מוסריות, כלכליות ואחרות, ולבתי המשפט תפקיד חשוב ומרכזי במאבק בה. על כן, ובשים לב לסוג העבירות, אופן ביצוען והימשכותן נראה, על פניו, כי ע"פ המפורט בכתב האישום, גנדלמן כשל במילוי תפקידו הציבורי. זאת ועוד, בשים לב להשלכות החריפות של השחיתות השלטונית על הציבור בכללותו, למול הנזק היחסי לגנדלמן, אם בכלל, משימור המצב הקיים לפיו הוא מושעה מתפקידו מזה 8 חודשים, ולאור החשיבות הרבה במתן אפשרות ליועצת המשפטית לממשלה להביא עמדתה, בכובעה כמייצגת האינטרס הציבורי, ומבלי שנעלמה מעיני ביהמ"ש העובדה כי מדובר בהסדר משפטי המכוון כלפי מי שעודנה נתונה להם חזקת החפות – יש לקבל את בקשת העותרים.

 

סיכום:

ניתן בזאת צו ארעי כמבוקש.

 

העתירה תועבר לדיון לפני הרכב לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר 2022, בהתאם לאילוצי יומן בית המשפט. המשיבים יגישו תגובה מקדמית לעתירה לא יאוחר מ-10 ימים עובר למועד הדיון שייקבע.

 

ניתנה היום, ‏ח' באלול התשפ"ב (‏4.9.2022).

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: