הבהרה חשובה בעניין ארנונת הוועד המקומי המוטלת לראשונה


 

בסעיף 27(2) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005, נקבע כי הטלה ראשונה של ארנונה על-ידי ועד מקומי טעונה קבלת אישור השרים.

ברצוננו להדגיש כי הוספת כמו גם הורדת סיווג או שינוי תעריף בצו הארנונה של כל רשות מקומית, לרבות וועד מקומי, הייתה טעונה אישור השרים עוד קודם לתיקון.

בהנחה והועד המקומי הטיל לראשונה ארנונה בין התאריכים 1/1/2005 לבין 11/4/2005 הוא יום פרסום חוק המדיניות הכלכלית, הרי שעל פניו יש צורך באישור השרים להטלה זו. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שחוק המדיניות הכלכלית פורסם אמנם ביום 11.4.05 אך הוחל רטרואקטיבית מיום 1.1.2005.

גם במקרה בו המועצה האזורית אישרה את צו הארנונה של הוועד המקומי לשנת 2005 לאחר ה-1/1/2005 אולם לפני פרסום החוק, כלומר מבחינה כרונולוגית הצו אושר לפני פרסום חוק המדיניות הכלכלית, מבחינה משפטית, חוק המדיניות הכלכלית גובר על אישור צו 2005 על ידי המועצה ויש צורך בקבלת אישור השרים כאמור.

בפסק דין בעניין משמר השבעה עעם 146/04 חיים דימנשטיין נ' ועד מקומי משמר השבעה שניתן ע"י בית המשפט העליון בתאריך 19 במרץ 2006 נקבע כי סעיף 27(2) אינו חל מכיוון שהוא חוקק לאחר הטלת הארנונה נשוא המחלוקת (שנת 2002) וכאמור הרטרואקטיביות הוחלה מתאריך 1/1/2005 בלבד ולא לפני מועד זה.

בנוסף, כעניין שבשגרה, חוקי המדיניות הכלכלית מפורסמים במהלך החודשים מרץ-מאי בכל שנת מס ומוחלים רטרואקטיבית מ-1 בינואר בכל שנה, קרי בתחילת שנת המס.

אשר על כן, בהנחה ואכן בשנת 2005 הטיל הועד המקומי ארנונה לראשונה, הרי שהוא חייב בקבלת אישור השרים לצו זה.

אנו משאירים בצריך עיון את השאלה, האם צו הארנונה של ועד מקומי לשנת 2005 פטור מאישור השרים מקרה בו אישור מליאת המועצה האזורית ניתן לפני 1.1.2005 שכן שאלה זו טרם הוכרעה בפסיקה.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: