הבחירות לועד המושב נפסלו לאחר שמספר חברים הצביעו באמצעות ייפוי כח שאינו תקף

בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים בפני כב' השופטת נאוה בן אור עמנ(י-ם) 21691-02-12 מרדכי מרקוס לאסט פולק נ' ניר חן מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית
הרקע

במושב ניר חן נערכו בחירות לועד המושב בנובמבר 2011. שלשה חברים מסרו ייפויי כוח לחברים אחרים על מנת שיצביעו במקומם, זאת, בניגוד לפקודת האגודות השיתופיות, שכן נותני ייפויי הכוח שהו באותה עת בארץ. על כך התלוננו חברים אצל רשם האגודות השיתופיות, אשר מינה חוקר לבירור התלונה. מסקנתו של החוקר הייתה, כי יש לקיים בחירות חוזרות אך רק לגבי המקומות 6 ו- 7, ואילו שאר הנבחרים יישארו כפי שנקבע בתוצאות הבחירות. הרשם קיבל מסקנה זו והורה על בחירות למקומות ה-6 וה-7. על החלטה זו הוגש הערעור על ידי מרדכי.

מרדכי טוען, כי משנקבע ששלוש מהקולות היו פסולים וההפרשים בין המועמדים היו מזעריים יש לפסול את הבחירות בכללותן ולא להסתפק בבחירת 2 מועמדים חדשים. עוד הוא מוסיף, כי בהכירו את מיופי הכוח המעורבים, יש יותר סבירות כי לא בחרו בו או במועמד השביעי, ועל כן לא נכון היה להוריד מהם את הקולות הפסולים. אף מההיבט המעשי אין הצדקה לבחירות של שני המועמדים האחרונים בלבד, שכן ההיערכות לבחירות הינה אותה היערכות, וועד האגודה מסכים עימו.

חלק מן המשיבים טוענים, כי אמנם נפלו פגמים בבחירות אך החלטת הרשם היא סבירה, מה גם שביסוד טיעוניו של מרדכי, כך לטענתם, עומדים שיקולים אחרים, למנוע מהמיעוט במושב להיבחר ולגלות את ההתנהלות המושחתת של הוועד הקודם ועל כן יש לדחות את הערעור.          

דיון והכרעה

אין חולק כי כי נפל פגם בבחירות לועד האגודה בהצבעה של שלושה מיופי כוח בעוד שהמייפים שוהים בארץ וזאת בניגוד לפקודת האגודות השיתופיות, ובכדי לקבוע האם קמה עילת פסילה, יש צורך לבחון התקיימותם של שני תנאים מצטברים: האחד - כי הבחירות נוהלו שלא על פי תחיקת הבחירות; והשני - כי הסטייה מן החוק עלולה להשפיעה על תוצאות הבחירות. מידת הסטייה המספקת לפסילת הבחירות נקבעת על פי השפעת הפגם על תוצאת הבחירות. בנוסף, אמות המידה להפעלת שיקול הדעת יידלו מתוך תכליתו הכפולה של החוק, הגשמת רצון הבוחר והבטחת טוהר המידות בבחירות.

יישום עקרונות אלו בענייננו מוביל למסקנה, כי טעה הרשם בהחלטתו, וכי יש לקבל את הערעור, וזאת, מאחר שיש אמת בטענתו של מרדכי, שגריעת קולות ממועמד זה או אחר בהפרשים מזעריים אלו, יש בהם טעם לפגם, שכן בבחירות חשאיות כל קול יכול להשפיע ואין לדעת על מי יכלו להשפיע קולות אלו. מעבר לכך, בחירת שני מועמדים בלבד אינה דומה לבחירת כל חברי הועד שכן יש בה האפשרות לעוות את רצון הציבור.

עוד הוסיף בית המשפט, כי בצו המועצות האזוריות (בחירות) נקבע, ששופט יכול לפסול את כל הבחירות או איזור מסויים או קלפי מסויימת, אך במקרה דנן מדובר בקלפי אחת ועל כן אין אפשרות לבטל את חלקה אלא את כולה, מה גם שטענתו של מרדכי על טוהר הבחירות הינה טענה חזקה דיה שיש בה כדי לפסול את הבחירות.   

סיכום

הערעור התקבל והעניין חוזר לרשם האגודות השיתופיות לקבוע את ההוראות בדבר כינוס האסיפה הכללית לעריכת בחירות לוועד האגודה. לא ניתן צו להוצאות.

 
ניתן ב- י"ג ניסן התשע"ב, 5 באפריל 2012 בהעדר הצדדים.
 

לאתר מושב ניר ח"ן בויקיפדיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: