הגשת תביעה על ידי קיבוץ סער- הגנה תמימה על סודות מסחריים או התרשלות ופרסום לשון הרע?

בבית משפט השלום בחדרה- ת''א 3453/03 עודד בירן נ' קיבוץ סער אגודה שיתופית חקלאית ו-רד סי קורלס בע''מ

 

עובדות רלוונטיות:

קיבוץ סער ו-רד סי קורלס יזמו פרוייקט לגידול אלמוגים מבוייתים. עודד בירן שימש לקיבוץ סער ו-רד סי קורלס כיועץ, מכח הסכם שנחתם בינו לבין "מט"י", שבו התחייב לשמור על סודיות ולא להעביר כל ידע ומסמך הקשורים בייעוץ לגורם אחר. בשלב כלשהו, נודע לקיבוץ סער ו-רד סי קורלס כי עודד בירן עובד עבור כפר הס, שהקים חברה בשם "אלמוגי הים האדום", ששמה הוא תרגום לעברית של רד סי קורלס, ואף מגיש עבורו בקשה למענק לקבלת תמיכה בפרוייקט אלמוגים.

קיבוץ שער ו-רד סי קורלס הגישו בקשה לסעד זמני לבית משפט השלום בחיפה כנגד עודד בירן בבקשה להוצאת צו מניעה. בית משפט השלום בחיפה דחה את הבקשה מחוסר סמכות עניינית והעבירה לבית המשפט המחוזי בחיפה, שם נקבע כי, מאחר וטרם הוגשה תובענה עיקרית בעניין, יש למחוק את הבקשה לסעד זמני. על יסוד החלטה זו, תבע עודד בירן את קיבוץ סער ו-רד סי קורלס. קיבוץ סער ו-רד סי קורלס מצידם, הגישו תביעה לפיצויים כנגד עודד בירן בבית המשפט השלום בחיפה בגין הפרת סודיות ושימוש בסודות המסחריים שלהם. בית משפט השלום בחיפה דחה את עתירתם של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס.

 

טענות עודד בירן:

קיבוץ סער ו-רד סי קורלס הפיצו בהתנהלותם נגדו לשון הרע, בכך שיצרו קשר עם משרד התעשייה והמסחר וגורמים נוספים, טרם נקיטת ההליכים בבית המשפט בחיפה. קיבוץ סער ו-רד סי קורלס צירפו להליכים המשפטיים בבית המשפט בחיפה, בבקשה לצו הזמני, משיבים נוספים, על מנת להפיץ נגדו לשון הרע בלבד. קיבוץ סער ו-רד סי קורלס הגישו את התביעה העיקרית רק לאחר 9 חודשים מבקשתם לצו זמני, ויש בכך משום לשון הרע, שכן התביעה שהגישו בבית המשפט השלום החיפה כנגד כפר הס נמחקה עוד קודם מפאת אי הפרה או שימוש בסודות המסחריים של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס.

 

כב' השופטת  הדסה אסיף פסקה:

טענותיהם של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס כנגד עודד בירן, בפני משרד התעשייה והמסחר, כי עודד בירן גזל מהם סודות מסחריים והעבירם לכפר הס, שהקים עסק מתחרה לעסק של הנתבעים, מהווים לשון הרע. אולם, עומדת להם הגנה שכן, אין הנחייה מסודרת שמורה לבעלי העסקים, שמקבלים ייעוץ בפרוייקט החונכות העסקית, כיצד לפעול ולמי לפנות במקרה של חשד להעברת סודות מסחריים. בנסיבות האלה, פנייתו של קיבוץ סער לחברת טקטרנדס, שריכזה את הפרוייקט מטעם משרד התעשיה והמסחר, היתה הגיונית וסבירה שכן משרד התעשיה והמסחר הוא שהפנה את היועץ, עודד בירן, אל הקיבוץ.

פנייתם של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס למשרד התעשיה והמסחר, לא נעשתה בלשון חריפה מהנדרש, ונעשתה מתוך אינטרס לשמירה על סודות מסחריים. כמו כן, לא הוכח כי קיבוץ סער ו-רד סי קורלס פנו לגורמים נוספים ולפיכך חזקה שפרסום לשון הרע נעשה בתום לב.

שמה של "אלמוגי הים האדום" זהה לשמה של רד סי קורלס, ועד להקמתה, לא היו מתחרה לרד סי קורלס בתחום האלמוגים בישראל. כמו כן, עודד בירן, אשר נתן להם ייעוץ, נתן ייעוץ גם לכפר הס. לכן נראה כי, בנסיבות שנוצרו האמינו קיבוץ סער ו-רד סי קורלס, כי עודד בירן אכן העביר סודות מסחריים לכפר הס. פנייתם של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס למשרד התעשיה והמסחר נעשתה על מנת לבסס או לשלול את החשד כנגד עודד בירן. לכן, לא ניתן לקבוע כי, קיבוץ סער ו-רד סי קורלס לא נקטו באמצעים סבירים טרם הפרסום. כמו כן, עודד בירן לא הוכיח כי, מעבר לפנייתם של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס למשרד התעשייה והמסחר, פנו אלו לגורמים נוספים. לאור האמור, יש לדחות את תביעתו של עודד בירן כנגד קיבוץ סער ו-רד סי קורלס בגין עילת לשון הרע, טרם נקיטת הליכים בבית המשפט בחיפה. 

טענתו של עודד בירן כי, עצם הגשת ההליך לסעד זמני, בצרוף המשיבים נוספים, נעשה בחוסר תום לב ומתוך כוונה להפיץ נגדו לשון הרע וגרמה לו לנזק- נדחית, שכן מתייחסת לארועים שקדמו להליך המשפטי, בצו הזמני ומכאן שבנוגע להליכים המשפטיים הנוגעים לצו הזמני, אין לקבל את טענותיו, ואף טען שופט בית המשפט המחוזי בחיפה כי, עצם הגשת הבקשה לסעד זמני היתה סבירה. כמו כן, אף לא התרשלו קיבוץ סער ו-רד סי קורלס, בהגשת הבקשה לסעד זמני, לאור העובדות שהיו ידועות להם באותה עת. אף על פי שהסתבר בסופו של דבר כי לא היה יסוד לחשדותיהם.

עודד בירן טוען כי, בכך שקיבוץ סער ו-רד סי קורלס  הגישו את התביעה העיקרית לבית המשפט בחיפה, רק לאחר 9 חודשים מהבקשה לסעד זמני, יש משום התרשלות, חוסר תום לב ולשון הרע. יש לציין כי קיבוץ סער ו-רד סי קורלס הגישו תביעתם, רק לאחר שעודד בירן, הגיש תביעתו בבית משפט זה. מועד הגשת התביעה העיקרית של קיבוץ סער ו-רד סי קורלס והמשך ניהולה, לאחר ששוכנעו כי כפר הס לא עשו שימוש בסודות המסחריים שלהם, מחזק את הקביעה של בית המשפט המחוזי בחיפה כי התביעה הייתה מיותרת ובלתי ראויה. לכן, נראה כי הגשת התביעה בבית המשפט בחיפה והמשך ניהולה, נעשו ברשלנות כלפי עודד בירן, והיה בהם משום חוסר תום לב.

פגיעה במוניטין: לאחר שקיבוץ סער ו-רד סי קורלס שטחו טענותיהם נגד עודד בירן, בפני משרד התעשיה והמסחר, אלו חדלו מלהעביר אליו לקוחות נוספים. אין ספק כי נגרמה פגיעה למוניטין של עודד בירן. לכן, הגשת התביעה העיקרית, וניהולה, והפגיעה שפגעו אלה במוניטין של עודד בירן מקימים לו זכות לפיצוי. אולם, מאחר שקשה להביא נתונים מדוייקים באשר להיקפה של פגיעה כזו והשלכותיה הכספיות יש לפסוק פיצוי על דרך האומדן ובסכום של 40,000 ₪. הפיצוי בגין הפגיעה במוניטין ובגין עוגמת הנפש כמוהו כפיצוי בגין לשון הרע.

עגמת נפש: אין ספק שההאשמות שהעלו קיבוץ סער ו-רד סי קורלס  כנגד עודד בירן, וההליכים שננקטו כנגדו, ובראשם התביעה שהוגשה נגדו בבית המשפט בחיפה, והמשך ניהולה גם לאחר שנדחתה כבר התביעה כנגד כפר הס, גרמו לעודד בירן עגמת נפש והוא זכאי לפיצוי בסך של 20,000 ₪.

 צו להוצאות ניתן לקיבוץ סער ו-רד סי קורלס, ביחד ולחוד, לשלם לעודד בירן סך 60,000 ₪ וסך 12,000 ₪ עבור שכ"ט עו"ד.

ניתן ביום 5/4/2009.

לדף הבית של קיבוץ סער.

לדף הבית של משרד התעשייה התעסוקה והמסחר.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: